Skip to content

"Radikalizm ve Aşırıcılık" araştırmasından veriler

31 Mayıs 2009, ekleyen Ali Mert

 Araştırma yönteminin, örneklem seçiminin vb. “bilimsel” olduğu varsayımıyla, Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Yılmaz Esmer’in “Radikalizm ve Aşırıcılık” araştırmasına güvendik ve medyaya yansıyanları şu şekilde derledik:

Ülkemizde “AB’ye tam üye olunmasını isteyenler”in oranı: Yüzde 57

“Kadınların plajda mayoyla dolaşması günahtır” diyenler: Yüzde 58

“Kâinatı anlayabilmek için din kitaplarının önemli olduğunu” belirtenler: Yüzde 56 – “Bilimsel kitapların önemli olduğunu düşünenler” Yüzde 44

“Canlıların tek bir yaradan tarafından yaratıldığına inananlar”: Yüzde 93 – “Evrime inananlar”: Yüzde 7

 “Türkiye'de kendisinin herhangi bir sebeple ayrımcılığa uğradığını düşünenler”: Yüzde 18

“Laik görüşe sahip oldukları için devletten ve toplumdan ayrımcılık gördüğünü düşününler”: Yüzde 6

“Konuştuğu anadil nedeniyle devletten ayrımcılık gördüğünü söyleyenler”: Yüzde 8  

“AB’nin Türkiye’yi bölmek istediğini düşünenler”: Yüzde 72

“Dış politikada ağırlığın İslam ve Türk dünyasına verilmesini isteyenler”: Yüzde 72

“PKK’ya karşı geniş çaplı bir askeri harekatın iyi olacağını belirtenler’: Yüzde 83

“Aşağıdakilerin hangisi için ‘böyle bir komşu istemem’ yanıtı verirsizin” diye sorulduğunda ise şöyle bir tablo çıkmış ortaya:

“Tanrı’ya inanmayan” (yüzde 75),

“İçki içen” (yüzde 72),

“Nikâhsız yaşayan” (yüzde 67),

“Hiçbir dine inanmayan” (yüzde 66),

“Yahudi” (yüzde 64),

“Hıristiyan” (yüzde 52),

“Aşırı sağcı/solcu” (yüzde 48),

“Amerikalı bir aile” (yüzde 43),

“Kızları şort giyen aile” (yüzde 36),

“Başka bir ırk veya renkten” (yüzde 26).

Kadın-erkek eşitliği

Kadın-erkek eşitliğini ölçmek amacıyla sorulan sorularda da şu ilginç sonuçlar ortaya çıkmış:

- “Ülkede işsizlik varsa, çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkı olmalıdır” yargısına deneklerin yüzde 17’si “Kesin doğru”, yüzde 47’si “Doğru” dedi. Yüzde 27’si ‘Yanlış”, yüzde 10’u da “Kesin yanlış” demiş.

- “Kız evlat mirastan erkek evladın yarısı kadar pay almalıdır” yargısını da deneklerin yüzde 12’si “Kesin doğru”, yüzde 24’ü “Doğru” olarak nitelemiş.

- Bir kadının deniz kenarında, plajda mayoyla dolaşması günahtır” yargısını deneklerin, yüzde 18’i “Kesin doğru”, yüzde 40’ı “Doğru”, yüzde 38’i “Yanlış”, yüzde 14’ü “Kesin yanlış” bulduğunu belirtmiş.

- “Kadınların bir işte çalışmak için kocalarından izin almaları doğru olur” yargısına deneklerin yüzde 20’si “Kesin doğru”, yüzde 64’ü “Doğru”, yüzde 12’si “Yanlış”, yüzde 4’ü “Kesin yanlış” demiş.

- “Müslüman kadın evi dışında başını örtmelidir” yargısını deneklerin yüzde 19’u “Kesin doğru”, yüzde 43’ü “Doğru”, yüzde 28’i “Yanlış”, yüzde 10’u “Kesin yanlış” diye nitelemiş.

- “Zina yapan evli bir kadının taşlanması (recmedilmesi) doğrudur” yargısını da deneklerin, yüzde 6’sı “Kesin doğru”, yüzde 16’sı “Doğru”, yüzde 44’ü “yanlış”, yüzde 34’ü ise “Kesin yanlış” bulduğunu belirtmiş.

Son olarak, ankete katılanlar “tehdit algısı”yla ilgili bazı soruları da şöyle yanıtlamışlar:

- “Aşırı İslamcı akımlar Türkiye için bir tehdit oluşturuyor mu?” sorusuna deneklerin, yüzde 34’ü “Büyük tehdit”, yüzde 35’i “Bir ölçüde tehdit”, yüzde 17’si “Önemli tehdit değil”, yüzde 14’ü “Hiç tehdit değil” yanıtını vermiş

- “Aşırı İslamcı akımlar dünya güvenliği için bir tehdit oluşturuyor mu?” sorusuna da yüzde 31’i “Büyük tehdit”, yüzde 35’i “Bir ölçüde tehdit”, yüzde 19’u “Önemli bir tehdit değil”, yüzde 16’sı da “Hiç tehdit değil” diye yanıtlamışlar.

- PKK’yı “büyük tehdit” olarak görenlerin oranı yüzde 82, “tehdit” olarak görenlerin oranı yüzde 11 olurken, “Hiç önemli tehdit değil veya hiç tehdit değil” olarak görenlerin toplamı ise yüzde 8 oldu.

- “Demokrasi karşıtı girişimler ve düşünceler Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturuyor mu?” sorusuna yüzde 41’i “Büyük tehdit”, yüzde 40’ı “Bir ölçüde tehdit” yanıtı vermiş.

Araştırma, “yüz yüze görüşme” yöntemiyle, aralarında Şanlıurfa, Trabzon, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Balıkesir’in de bulunduğu 34 ilde bin 715 kişilik bir örneklemle yapılmış. 

 

 

AdaptiveThemes