Skip to content

Google Sites'a da yasak ve aşmanın bir yolu

26 Haziran 2009, ekleyen Fatih Polatlı

Kişisel ve küçük ölçekli kurumsal web siteleri oluşturmaya yarayan Google Sites (Google Siteleri) adlı web sitesi de, Türkiye'de yasaklı olan sitelerin arasına katıldı. http://sites.google.com/ adresine tıklayanların karşısına artık şu "izahat" çıkıyor:

Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 24/06/2009 tarih ve 2009/392 nolu KORUMA TEDBİRİ kapsamında bu internet sitesi (sites.google.com) hakkında verdiği karar Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nca uygulanmaktadır.

"Koruma Tedbiri" (!) kapsamında, belki bir belki birkaç web sitesi yüzünden milyonlarca web sayfasının yasaklanması saçmalığı sürüyor. Türkiye, İnternet alanında dünyanın en sansürcü ülkesi olma yolunda ilerliyor. Oysa iki basit düzenlemeyle bu saçmalıklardan kurtulmak mümkün. İlle de yasakçılık yapılacaksa, birincisi, web sitelerinin değil, yalnızca içeriği sakıncalı sayfaların yasaklanmasına izin verilmeli. İkincisi, yasaklama kararı verme yetkisi, Denizli'nin 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin hakimleri gibi, belki de İnternet'le tek ilişkileri çocuklarının sürekli bilgisayar başında bulunmasından şikayet etmek olan kişilerin elinden alınıp, bu alanda uzmanlaşmış bir mahkemeye verilmeli. 

Yasakçılığa devam edenlerin (ve yasakçılığın sürmesine izin verenlerin) kafalarının hiç almadığı sorun şu ki, onlar yasakladıkça, İnternet kullanıcıları, bu yasakların nasıl aşılacağı konusunda uzmanlaşıyor. Hele "çocuklar", bu konuda en hızlı yol alan kesim durumunda. 

Gelelim, Google Siteler yasağının nasıl aşılabileceğine... Yollardan biri, daha önce haberveriyorum.net'e konu olmuştu. Bunun için, JAP adlı bir programı indirip kurmak gerekiyordu: http://www.haberveriyorum.net/node/73

Daha basit bir yol, bilgisayarınızın DNS (Domain Name Sistem-Alan Adı Sistemi) ayarlarını değiştirip, Türk Telekom yerine başka bir kuruluştan hizmet almanız. DNS sunuculuğu hizmetini ücretsiz olarak alabileceğiniz kurumlardan biri de OpenDNS. Program indirmenize gerek olmadan, yalnızca bilgisayarınızdaki bazı ayarları değiştirmeniz yetiyor. Bunun için aşağıdaki web sayfasında, işletim sisteminizi seçerek, ilgili kullanma kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Kılavuzlar İngilizce, ama İngilizce bilmeyenler de resimlere bakarak neler yapmaları gerektiğini kolaylıkla çözecektir: 

https://www.opendns.com/start/computer/

 

Yorumlar

EMO Ankara: Google'a erişim yasağı kaldırılsın

29 Haziran 2009, yazan Hasan Duru,
Yorum no: 290

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, sites.google.com'un da yasaklanması üzerine bir basın açıklaması yaparak, sansürcü zihniyeti eleştirdi ve yasakların kaldırılması gerektiğini vurguladı: 

"Google‘a erişim yasağı sansürcü zihniyetin hortladığının göstergesidir"

"İnternet hava gibidir. Varlığı ancak yok olduğunda anlaşılır." Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı İnternet Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2007-2008 çalışma raporu bu cümle ile başlamaktadır. İnterneti hava gibi değerli gören anlayış 2009 yılı ilk 6 ayında 2 bin 601 siteyi engellerken bunlardan sadece 475‘i yargı kararı ile engellenen sitelerden oluşmaktadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişimi re‘sen engellenen internet sitesi sayısı 2 bin 126‘yı bulmaktadır. Yargı kararını beklemeden erişimi engellemeye yönelik atılan imzalar göstermektedir ki birileri bizi gözetlemekle kalmıyor aynı zamanda engelliyor.

Hükümetin iletişim özgürlüğü konusundaki antidemokratik yaklaşımı nedeniyle alelacele 4 Mayıs 2007 tarihinde çıkarılan 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile de hükümet, sansürcü yaklaşımını yasal düzenleme haline getirmiştir. Bu yasayla içerik veya yer sağlayıcının yurtdışında bulunması durumunda, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı‘na mahkeme kararı olmaksızın erişim engelleme yetkisi ile "site karartma hakkı" tanınmıştır. Yasal düzenlemelerin ardından site erişimlerinin birbiri ardına durdurulması göstermektedir ki yasaklanan internet siteleri "Atatürk‘e ve Adnan Hoca‘ya hakaret, cinsel içerikli yayın, içki, kumar vb. alışkanlıkları yaygınlaştıran, çocuk istismarını engellemeye" yönelik olmanın ötesinde düşünceleri iktidara ters olanları da kapsamaktadır.Site barındırmaya yarayan "sites.google.com"‘un Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi‘nin 24 Haziran 2009 tarihinde "koruma tedbiri" kapsamında verdiği erişim yasağı kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır. Bu yasaklama sites.google.com üzerinden internet sayfası yayını yapan ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşan insanlara yönelik bir uygulamadır.

TİB tarafından geçen sene içinde koruma tedbiri olarak alan adı/alt alan adı ve IP‘ler olarak 116 site hakkında erişim yasağı getirilmişti. Daha önce kapatılan Google Groups, YouTube, Blogger derken şimdi de Google‘ın alt sayfası olan sites.google.com‘a erişim engellenmiştir. Ülkemizde internet en çok bilgi arama ve çevrimiçi (on-line) hizmetler için kullanılmaktadır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki geçen yıl Nisan-Haziran döneminde internet kullanan hane halkı bireylerinin % 90.54‘ü bilgi arama ve çevrimiçi (on-line) hizmetlerde, % 80.74‘ü iletişim faaliyetlerinde, % 52.27‘si eğitim faaliyetlerinde, % 26.18‘i kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullanmıştır. Ülkemiz insanlarının büyük bir bölümünün iletişim faaliyetleri ve bilgi aramada kullandığı internetin siyasi iktidarın atadığı kişiler tarafından res‘sen kapatılması, iletişim özgürlüğünün engellenmesinin yanı sıra insanların ifade özgürlüğünün de kısıtlanmasından başka bir şey değildir.

Siyasal iktidarlarca atanan bürokratlar, kendi ideolojik ve duygusal değerlendirmelerinden referansla, kimseye savunma hakkı tanımaksızın, internette neyin olup olamayacağına "hükmetmektedirler". Böylesi bir durumda artık ne haberleşme özgürlüğünden ne de ifade özgürlüğünden söz edilemez. Yani biz internet kullanıcıları aslında "yasaklanmayan" sitelerde dolaşırken, sandığımızın aksine Anayasal hakkımızdan değil, siyasal iktidarın lütfundan istifade etmekteyiz.

Pire için yorgan yakmayı seven bu anlayış, işine gelmediği sitelerin erişimini sudan bahaneler bularak engellemekte ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. 

Yasakçı zihniyet bilişim sektörünün gelişip yaygınlaşması işe biçim değiştirmiş, başlangıçta sayfa engelleme biçimindeki uygulamalar erişim engellemeye kadar uzanmıştır. İletişim özgürlüğü bakımından Türkiye‘nin sahip olduğu hukuksal düzenlemeler son derece yetersiz kalmaktayken, yasaklamalara ve karartmalara değil anayasal güvenceye sahip iletişim özgürlüğünün korunmasına temel prensip olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Yasaklardan ancak kendisi zarar görünce yakınan sübjektif anlayışların, bir iktidar erkini fütursuzca kullanması, demokratik yönetim biçimi ile açıkça çelişmektedir. Günümüz insanının hava ve su kadar doğal ihtiyacı olan iletişim özgürlüğünün önündeki bütün engeller, antidemokratik ve çağdışı yasalar/yasaklamalar kaldırılmalıdır.

 

TMMOB

EMO ANKARA ŞUBESİ

19. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Kaynak: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=69411⊆=14

 

 

AdaptiveThemes