Skip to content

Farenin gen sayısı insanınkinden fazlaymış

27 Mayıs 2009, ekleyen Erkin Özalp

 

Spiegel Online’ın haberine göre, fare genlerini yeniden inceleyen araştırmacılar, farelerdeki genlerin sayısının insanlardakinden fazla olduğu sonucuna ulaşmış.

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Bethesda’daki Biyoteknoloji Bilgisi Ulusal Merkezi’nde (National Center for Biotechnology Information) çalışan araştırmacıların ulaştığı sonuca göre, kobay olarak en çok kullanılan hayvan olan farenin genleri ile insanın genleri arasındaki sayı farkı binin üzerindeymiş. Dolayısıyla, insan ile fare arasındaki farklar, bugüne kadar düşünüldüğünden daha fazlaymış.

İnsandan sonra genleri en fazla araştırılan fare hakkında 2002 yılında yapılan bir çalışmada, fare kromozomlarının insanınkilerden yüzde 14 oranında küçük olduğu ve her iki canlının da yaklaşık olarak 30 bin gene sahip olduğu sonucuna varılmış. Yine aynı araştırmaya göre, farede bulunan genlerin yüzde 99’u insanda da bulunuyormuş.

Son araştırmaya göre ise, farede 20 bin 210, insanda ise 19 bin 42 gen varmış. Diğer taraftan, farede ve insanda bulunan 15 bin 178 gen, ortak bir atadan geliyormuş.

Ancak, son araştırmanın sonuçlarının kesin sayılabilmesi için, daha fazla fare cinsi üzerinde çalışılması gerekiyormuş.

Kaynak: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,626997,00.html

 

 

AdaptiveThemes