Skip to content

Ege Üniversitesi'nde 'Üniversitenin Geleceği ve İstihdam Sempozyumu'

1 Haziran 2009, ekleyen Mehmet Güven

Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesine göre çalışan araştırma görevlilerinin iş güvencesini ellerinden alan "yürütme kurulu kararı"na karşı yürütmenin durdurulması kararı, araştırma görevlilerini ikna etmeye yetmedi.

Bugün itibariyle, üniversitelerde çalışan araştırma görevlilerinin önemli bir kısmı, lisansüstü eğitimi süresince kadrolu olarak çalışmaya olanak veren 50/d maddesine göre istihdam edilmiş durumda. Yakın zamana kadar ise bu çalışanlar, lisansüstü eğitimi bittiğinde naklen 33/a maddesine göre kalıcı kadrolara aktarılmaktaydı. 31 Temmuz 2008'de yayınlanan yönetmelikle kadro alımlarına dair belirli tanımlamalar getirilmiş ve YÖK ise 26 Kasım 2008'de bu yönetmeliği bahane ederek bir "yürütme kurulu kararı" alarak naklen atamaların önünü kesmişti. Bu kararın anlamı ise, lisansüstü öğrenimi süresince araştırma görevlisi olarak çalışanların, öğreniminin bitiminde işsiz kalmaları idi.
 
Bunun üzerine çeşitli üniversitelerde farklı etkinlik ve eylemlerle bu karara karşı bir mücadele örgütlenmeye başlandı. Bu doğrultuda ilk ciddi tepki İstanbul'daki üniversitelerden geldi ve 6 Mart 2009'da 600 araştırma görevlisi "Biz kalıyoruz, YÖK gitsin" diyerek üniversitede sabahladı. Sonrasında süreç diğer üniversitelerde de örgütlenmeye başlandı. 17 Nisan'da 4 farklı kentteki 7 ayrı üniversitede, 13 üniversiteyi temsilen araştırma görevlileri basın açıklamaları yaptılar ve 24 Nisan'da Ankara’da YÖK önünde bir eylem gerçekleştirdiler.
 
Beyazıt meydanında "Biz kalıyoruz, YÖK gitsin" eylemi...
 
Bu arada, Eğitim-Sen 3 No'lu Şube YÖK'ün yürütme kurulu kararına karşı açtığı dava ile 17 Nisan 2009'da yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ancak, en son Can Dündar'ın "Neden?" programına katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK’ün politikasının üniversitelerdeki bilimsel kaliteyi arttırmaya dönük olduğunu söyleyip, "henüz mesele danıştayda halledilmedi, davanın sonucunu beklemek zorundayız. Sadece yürütmeyi durdurmadır o. Bekleyelim davanın sonucunu, çıkan duruma göre hareket ederiz." diyerek bu sürecin henüz noktalanmadığını belirtti.
 
İstanbul Üniversitesi'nde "çadır nöbeti"...
 
YÖK Başkanı gibi araştırma görevlileri de sürecin bitmediğinin farkında. En son 5 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde çadır kurup çadır nöbetine başlayan araştırma görevlileri, 21 Mayıs’ta İTÜ’de bir şenlik gerçekleştirdiler. Ege Üniversitesi’ndeki araştırma görevlileri ise kurdukları internet sitesi ile sorunun sadece “araştırma görevlilerinin geleceği sorunu” değil, “üniversitenin geleceği” sorunu olduğunu vurgulayarak destek aramaya girişti. Bu kapsamda 2 Haziran günü öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin ve üniversite çalışanlarının katılımıyla “Üniversitenin geleceği ve İstihdam Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Etkinliğin programı ise şöyle:
 
 
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=924870&Date=06.03.2009&CategoryID=77
http://www.anti50d.com/
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=23670
http://www.candundar.com.tr/index.php?Did=9857
http://www.haberveriyorum.net/icerik/arastirma-gorevlileri-itude-senlik-yapti
http://www.universitebenim.com/index.html

 

 

 

AdaptiveThemes