Skip to content

DEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden basın açıklaması

4 Haziran 2009, ekleyen Meriç Korgan

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İzmir Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) olarak çalışma yürüten öğrenciler, üniversite kontenjanlarının artırılmasına ve öğretim üyelerine zorunlu rotasyona karşı bir basın açıklaması düzenledi.
 
AKP yeni tıp fakültesi açmaya doymuyor. İktidara geldiğinde 50 olan tıp fakültesi sayısı 2008 yılı itibariyle 66’ya, en son Mart 2009’da Koç Üniversitesi’nin tıp fakültesi açma kararının kabul edilmesiyle 70’e ulaşmış bulunuyor. Bu fakültelerin sadece 56’sında eğitim veriliyor ve 9’u kendi bulundukları illerde eğitim veremiyor. Hekim adayı sayısı sadece yeni fakülte açarak artırılmıyor. Geçen yıl kontenjanlar da %29.8 oranında artırıldı. Oysa Türkiye’de sağlık sitemindeki problem hekim yetersizliğinden değil, toplumcu ve planlı bir sağlık sisteminin olmamasından kaynaklanmaktadır. Hekim sayısını artırmak, işsiz hekim yaratmaya ve ucuz hekim işgücü oluşturmaya yarayacaktır. Tüm bu yapılanlar “Sağlıkta Dönüşüm”le özelleştirilen sağlık alanına kar merkezli bakışın bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
 
“AKP Dışarı, Bilim İçeri”
Tıp fakültesi kontenjanlarının yeniden gündeme gelmesi üzerine, bir süredir tıp eğitiminin sorunları ve niteliği üzerine çalışma yürüten öğrenciler bugün saat 12:30’da DEÜTF Hastanesi servisler binası girişinde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Plansızca ve apar topar açılan tıp fakülteleri hekim değil ancak birer teknisyen yetiştirebilir. Niteliksiz ve sayısı ihtiyaçtan fazla hekimlerin bu yolla emeği ucuzlatılacak, hekimler arasında işsizlik yaratılacak ve ucuz işgücü sağlanacaktır” denildi. Ayrıca altyapısız açılan yeni tıp fakültelerinin ve mevcut tıp fakültelerindeki kontenjan artırımının ortaya çıkardığı öğretim üyesi açığının, zorunlu rotasyonla çözülmeye çalışılmasının bilime ve eğitime vurulan ciddi bir darbe olacağı ve AKP’nin bilim düşmanı politikalarından başka bir tanesiyle daha karşı karşıya olduğumuz vurgulandı. Basın açıklaması sırasında sık sık “AKP Sağlığa Zararlıdır”, “AKP Dışarı, Bilim İçeri”, “AKP Bilimden, Eğitimden Elini Çek”, “Eşit, Parasız, Bilimsel Eğitim” sloganları atıldı. Basın açıklaması, “Biz üniversite öğrencileri ve bu memleketin geleceği olarak diyoruz ki: Üniversitemizi YÖK ve AKP’nin siyasi emellerine alet etmeyeceğiz. Üniversitemizin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Üniversiteler Bizimdir!” sözleriyle sona erdi. Öğretim üyelerinin de yoğun katılım gösterdiği basın açıklamasına İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
2007-2008 yılında 120 kontenjan açan DEÜ Tıp Fakültesi’nin kontenjanı 2008-2009 dönemi için 200’e çıkarılmıştı. Son kararla birlikte DEÜ’nün kontenjanının 400’e çıkarılacağı konuşuluyor. Fakültenin mevcut durumu bu sayıyı kaldıramayacak durumda ve üniversitenin iki tıp fakültesi çevresinde bölünmesi söz konusu. Yeni fakültenin öğretim üyelerinin nereden sağlanacağı, altyapısının nasıl oluşturulacağı ise bir soru olarak duruyor. Herkesin ortaklaştığı nokta ise bu uygulamanın gereksiz ve akıldışı olduğu yönünde.
 

 

Yorumlar

Tıbbiyeliler yine eylemde...

10 Haziran 2009, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 145

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, bugün Çapa Tıp Fakültesi'nde eylem yaptı. YÖK'ün tıp fakültelerinde altyapı yetersizliği olmasına rağmen kontenjan attırmasına tepki gösterdi. Topladıkları imzaları dekanlığa teslim etti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi kantini önünde bir araya gelen öğrenciler, “Kontenjan çok, altyapı yok, sağlıkta dönüşüme hayır” yazılı pankart açtı. 100'e yakın tıp öğrencisi, dekanlık binası önüne yürüdü. Öğrencilere TTB ve SES üyeleri destek verdi.
AKP halkın sağlığına kast ediyor

Öğrenciler adına konuşan Emre Selçuk, son dönemde sağlık sisteminde yaşanan gelişmelerin Tıp öğrencilerini kaygılandırdığını dile getirdi. Selçuk, AKP Hükümeti'nin “Sağlıkta dönüşüm” adı altında SSGSS, aile hekimliği, Kamu Hastane Birlikleri gibi uygulamalarla halkın sağlığına kastettiğini ifade etti.

Selçuk, “Türkiye'deki sağlık politikalarını özel hastane patronları, ilaç firmaları ve TUS dershanelerinin çıkarlarına göre belirleyen anlayış, şimdi de özel hastanelere ucuza çalışacak hekim yetiştirmek için düğmeye bastı” dedi. Selçuk, hastanelere ve okullara hiç bir yatırım yapılmazken kontenjan arttırılmasına tepki gösterdi.

Tıp öğrencisi Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ve YÖK, kontenjanlarda akıl almaz artışlar yapmak istiyor. Fakültemizdeki altyapı içler acısı durumdayken İstanbul Tıp Fakültesi kontenjanı 2013 yılına kadar 800'e çıkarılmak isteniyor” diye belirtti. Selçuk, Tıp öğrencilerinin altyapı yetersizliği nedeniyle sabahçı ve öğlenci olarak ikiye bölünmek istediğine dikkat çekti, “Bu sağlık sisteminde var olan sorunları daha da arttıracaktır” dedi.
Önce altyapı yetersizliği giderilmeli

Selçuk, tam gün yasası ile de hekim emeğinin ucuzlayacağını, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın önünün açılacağına işaret etti. Sağlığın piyasalaştırılması uygulamalarına karşı sessiz kalmayacaklarını ifade eden Selçuk, sağlıkta dönüşüm yasalarının geri çekilmesini, herkese eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti sunulmasını ve kontenjan arttırımından önce altyapı yetersizliğinin giderilmesini istedi.

Öğrenciler eylemde sık sık “İşsiz doktor olmayacağız”, “Dekanlık öğrencine sahip çık”, “AKP sağlığa zararlıdır” ve “Sağlık haktır satılamaz” sloganlarını attı. Öğrenciler açıklamanın ardından kontenjanların arttırılmaması talebiyle topladıkları imzaları dekanlığa iletti.
http://www.atilim.org/haberler/2009/06/10/Tip_ogrencileri___Ucuz_hekim__...

 

 

AdaptiveThemes