Skip to content

Araştırmacılar, 'sosyalizm daha iyiydi' diyememiş!

3 Temmuz 2009, ekleyen Erdem Yürekkaya

Cumhuriyet’in Bilim Teknoloji ekinin bugün çıkan sayısında, ABD’de yapılan bir araştırmadan söz ediliyor. Habere göre, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, eski sosyalist ülkelerdeki memnunluk/rahatlık durumunu incelemiş. Araştırmayı yöneten Richard Easterlin, “demokratik gelişmeler ile kişisel hoşnutluk arasındaki olumlu ilişkiyi kanıtlayamadığını, bunun yerine bu iki parametre arasında olumsuz bir ilişkinin bulunduğunu” söylemiş! Araştırmacılar, sosyalizmin çöküşünü bir “demokratikleşme” hamlesi olarak gördüklerinden, şu basit sonuca ulaşamamış: “Sosyalizm döneminde insanlar daha mutluydu.” Haber şu şekilde: 

Kimler daha mutlu, sosyalistler mi, kapitalistler mi?

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (USC) gerçekleştirilen “Lost in Transition” (Geçişte kaybolmak) araştırmasıyla eski doğu blok ülkelerindeki memnunluk/rahatlık durumu incelendi. Sonuçlara göre sosyalizmin çöküşünden ve Sovyetler Birliği’nin dağılışından doğrudan etkilenen ülkelerde, sistemin değişmesinden sonra refah seviyesi kötüleşti ve bu durum hâlâ devam ediyor. Hatta insanlar çalışma ve aile yaşantılarından da memnun değil.

Ekonomik baskılar, kişisel hoşnutluk durumu üzerinde siyasi reformlardan daha etkili diyen bilim insanları, araştırma çerçevesinde on üç eski Sovyet devletindeki insanların yaşam kalitelerini ve refah durumlarını incelerken örneğin “World Values Survey” (WVS) gibi çeşitli kaynaklardan yararlanılmış. WVS, 1989 yılından bu yana birçok eski doğu blok ülkelerindeki insanların da dahil olduğu dünyanın en büyük anketi. İnsanlara yaşamlarından genel olarak ne kadar memnun oldukları dışında çalışma, sağlık, yaşam standardı ve demokratik kazanımlarla ilgili tahminler gibi spesifik sorular da sorulduktan sonra 1989-2005 yılları arasındaki veriler değerlendirilmiş. Araştırmayı yöneten bilim insanı Richard Easterlin, demokratik gelişmeler ve kişisel hoşnutluk arasındaki olumlu ilişkiyi kanıtlayamadığını, bunun yerine bu iki parametre arasında olumsuz bir ilişkinin bulunduğunu söylüyor. İnsanlar kişisel hoşnutluk durumlarını değerlendirirken siyasal durumları çok ender olarak hesaba katıyorlar. Önemli olan geçim, aile yaşantısı ve sağlık. Sosyalizmden, kapitalizme geçişte örneğin çalışma hayatı ve çocuk yetiştirmeden memnun olanların sayısı düşerken, sosyal stres semptomlarında artış yaşanmış. Boşanmalar ve aile içi şiddet, alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış. Easterlin’e göre kişisel hoşnutluk seviyesi, hâlâ Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonrakiyle aynı. Ekonomi profesörünün araştırmadan çıkardığı sonuca göre, kişi başına artan gelir, tüketim mallarına daha kolay ulaşım ve yaşam standardının yükselmesi gibi faktörler, toplumdaki sosyal güvensizliği dengeleyemiyor.

Yorumlar

Sovyetlerden sonra

3 Temmuz 2009, yazan mcf1907,
Yorum no: 325

Sovyetler Birliği'nin çözülüşünden sonra işsiz kalan Sovyet kadınının Türkiye, Suriye, İtalya vb. ülkelere gidip gazino, pavyon ya da benzeri mekanlarda dans gösterisi adı altında erkeklerin içki masalarında meze olmaları bu insanların ne kadar mutlu olduklarının bir göstergesidir herhalde.

 

 

AdaptiveThemes