Skip to content

AB'den beyin hırsızlığı formülü: "Mavi Kart"

28 Mayıs 2009, ekleyen Fatih Polatlı

Avrupa Birliği, başka ülkelerin yurttaşları olan nitelikli kişilerin AB üyesi ülkelerde daha kolay çalıştırılabilmesi için "mavi kart" uygulamasına başvuracak. Diğer taraftan, "kaçak işçi" çalıştıranlara karşı daha sert önlemler alınacakmış. Ancak, bu tür önlemlerin tek sonucunun, "kaçak" sayılan göçmenlere daha da düşük ücretlerin kabul ettirilmesi olduğu biliniyor. Deutsche Welle'nin konuyla ilgili haberi şu şekilde: 

Avrupa Birliği’nde uzun süredir tartışılan “mavi kart” uygulaması dün Brüksel’de yapılan Konsey toplantısında kabul edildi.

ABD’nin yıllardır başarıyla uyguladığı “green card” modelini örnek alan “mavi kart” uygulaması, üçüncü ülkelerdeki nitelikli işgücünü Avrupa ülkelerine çekmeyi amaçlıyor.

Yeni uygulamayla üniversite mezunları ve meslek sahipleri, ihtiyaç duyulan alanlarda, daha uygun koşullarda göçmen olarak kabul edilecek. Mavi kart sahiplerine, özel nitelikli oturma müsaadesi ve çalışma izni verilecek.

Mavi kartın en önemli koşullarından biri başvuru sahibinin AB üyesi ülkelerinden birinde bir iş sözleşmesi imzalaması. Bu sözleşmede gösterilen aylık gelirin, o ülkedeki ortalama maaşların 1,5 kat üstünde olması da gerekiyor. İstisnai durumda bu oranın 1,2 katla sınırlandırılabilieceği de karara bağlandı. Üye ülkeler, gerekli gördükleri takdirde bu koşullara ek bazı şartlar da getirebilecek.

AB mavi kart sahipleri, işgücü piyasasına girme, aile birleşimi ve Avrupa çapında serbest dolaşım ve çalışma konularında kolaylıklara sahip olacak.

Mavi kart ne getirecek?

Uygulama ile AB üyesi ülkeler, göçmenlerin kabul edilmesi ve hakları konusunda ortak standartlar belirleyecek. Mavi kartın süresi 1 ile 4 yıl arasında değişecek, ancak süre bitiminde yenilenebilecek.

Mavi Kart sahibi, bir AB üyesi ülkede 18 ay yasal olarak kalmasının ardından, bir başka üye ülkeye serbestçe geçebilecek ve burada çalışabilecek. Mavi kart sahibi göçmenler, bulundukları ülkede çalışma koşulları, ücret, örgütlenme özgürlüğü, eğitim, mülk satın alma gibi konularda, ülke vatandaşları ile aynı haklara sahip olacaklar.

AB üyesi ülkelerin, mavi kart uygulamasını yaşama geçirmek için gerekli tüm düzenlemeleri 2 sene içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

AB Komisyonu’nun Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Jacques Barrot, “Ortak göçmen politikamızın iki temel unsurunu bugün oluşturmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Barrot, “Nitelikli işgücünün Avrupa’ya gelmesi, rekabet gücümüzü artıracak ve nüfusun yaşlanması ile ortaya çıkan demografik sorunları aşmamıza yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

ABD'de nitelikli işgücünün yüzde 3,2'sini, Kanada'da yüzde 7,3'ünü ve Avustralya'da yüzde 9,9'unu, üçüncü ülkelerden gelen göçmenler oluşturuyor. Avrupa'da ise bu oran yalnızca yüzde 1,7.

Kaçak işçilikle mücadele

AB ülkelerin kabul ettikleri yeni uygulama, nitelikli işgücüne kapıları açarken, kacak işçilikle mücadelede çok sert önlemler öngörüyor. Buna göre kaçak işçi çalıştıran işverenler, ağır para cezalarının yanı sıra, hapis cezaları ile karşı karşıya kalacak.  Halen Avrupa genelinde, özellikle inşaat; tarım ve otelcilik alanında 4 milyondan fazla kaçak işçi çalıştırıldığı tahmin ediliyor.

Derleyen: Ayhan Şimşek       

Editör: Murat Çelikkafa

Kaynak: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4280720,00.html

Yorumlar

Mavi Kart, TÜSİAD Bülteni'nde şöyle anlatılıyor

28 Mayıs 2009, yazan Ali Mert,
Yorum no: 62

AB Konseyi, yüksek vasıflı işlerde çalışmak üzere AB ülkelerine gelen üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere giriş ve ikamet şartlarını kolaylaştıran Mavi Kart uygulamasına dair yönergeyi 25 Mayıs’ta kabul etti.

Mavi Kart uygulaması, giriş ve ikamet için başvuru sürecini kısaltarak istihdam piyasasına girişteki engelleri hafifletecek ve çalışanların, aile birleşmesi ve AB içi hareketliliği de içeren bir dizi sosyal haktan faydalanmasını mümkün kılacak.

Yönergede, AB üye ülkelerinin uygulamaya sokmaları gereken şartlar belirlenmiş. Bu şartların çoğunun ülkelerin ulusal yasalarından daha çok avantaj içerdiği belirtiliyor. Bir ile dört yıl arasında bir süre için ve yenileme hakkıyla verilecek Mavi Kart’a sahip olanlar, ilk bulundukları ülkede 18 ay geçirdikten sonra, aileleriyle beraber yine yüksek vasıflı bir işte çalışmak üzere başka bir üye ülkeye geçmeye hak kazanacaklar.

Mavi Kart sahipleri bulundukları ülkenin vatandaşlarıyla aşağıdaki konularda aynı iş koşulları ve eşit muameleye tabi olacaklar:

• Çalışma şartları, maaş ve işten çıkarma,

• Örgütlenme özgürlüğü,

• Eğitim, meslek eğitimi ve vasıfların tanınması,

• Sosyal güvenlik ve emekliliğe dair bir dizi ulusal yasa,

• Mal ve hizmetlere erişim, konut edinme, bilgi edinme ve danışmanlık hizmetleri,

• Üye ülkenin ulusal yasasıyla tanımlanmış sınırları içinde ulaşım serbestliği.

Yönergenin, AB resmi gazetesinde yayımlandıktan sonra iki yıl içinde üye ülkeler tarafından ulusal yasalara uyarlanması gerekiyor.

 

 

AdaptiveThemes