Skip to content

1 Temmuz'da sınavlar iptal!

21 Haziran 2009, ekleyen Mehmet Güven

Araştırma görevlileri iş güvenceleri için "sınırları zorlamaya" devam ediyorlar. İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlileri final ve bütünleme sınavlarının olduğu 1 Temmuz tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Araştırma görevlilerinin iş güvencesi mücadelesi sürüyor. En son 17 Nisan 2009'da Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla kısmi bir zafer ve esaslı bir hukuki zemin kazanan araştırma görevlilerinin beklentileri geçen süre içerisinde yerine getirilmedi.

Araştırma görevlilerinin önemli bir çoğunluğunun ataması yapılmamış durumda, yapılanların ise hangi maddeye göre atandığı belli değil. YÖK "dediğim dedik" demeye devam ederek "tutarlılığını" sürdürürken, Rektörlükler Danıştay kararına karşı zaman kazanmak için "durumu geçiştirmeye" çalışıyor. İlgili YÖK kararını kesinlikle yanlış bulduklarını araştırma görevlilerine her fırsatta bildiren rektörlükler, YÖK kararını iptal eden Danıştay kararına uygun davranmamak için de elinden geleni yapıyor.

Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu. Önce işten atılma durumundaki 13 araştırma görevlisi 33a'ya geçirildi, sonra işine son verilip verilmiş son maaşları geri istendi, sonra tekrar işe alındı (ama hangi maddeye göre olduğu belirtilmeden), bu arada da bu süreçte sesini yükselten araştırma görevlilerine soruşturmalar açılmaya başlandı.

Sonuçta İ.Ü. Araştırma Görevlileri Temsilciler Kurulu yayınladıkları basın açıklaması ile eğer olumlu bir gelişme yaşanmazsa final ve bütünleme sınavlarının olduğu 1 Temmuz'da sevk alarak iş bırakacaklarını açıkladılar:

"Bizler başta İ.Ü. Rektörlüğü olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından hukukun gereğinin yapılması ve haksızlıklara son verilmesi beklentisi içerisindeyiz. Bu beklentimizi 1 Temmuz tarihine kadar koruyacağız. Bu konuda somut adımlar atılmadığı takdirde araştırma görevlilerinin görevlerini sürdürme konusundaki motivasyon ve takatinin kalmadığını tüm kamuoyuna bildirmek isteriz. Bizler çalıştırmaya gelince “araştırma görevlisi”, güvenceye gelince burslu öğrenci muamelesi görmeye daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Bu doğrultuda final ve bütünleme sınavlarının olduğu 1 Temmuz günü viziteye çıkarak (sevk alarak) iş bırakma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımızda tüm üniversite bileşenlerinin ve tüm ülke kamuoyunun desteklerini bekliyoruz. Türkiye’yi üniversitesiz, üniversiteyi asistansız, asistanı işsiz bırakmamakta kararlıyız!"

Konu ile ilgili daha önceki haberler için:

http://www.haberveriyorum.net/icerik/ege-universitesinde-universitenin-g...

http://www.haberveriyorum.net/icerik/arastirma-gorevlileri-itude-senlik-...

 

Yorumlar

M.Ü. araştırma görevlileri'nin çağrısı...

21 Haziran 2009, yazan Mehmet Güven,
Yorum no: 209

Marmara Üniversitesi'nde Araştırma Görevlileri yarın (yani 22 Haziran günü) bir basın açıklaması düzenleyecekmiş. Dayanışma çağrısı yapıldı. İlgili çağrı metnini sizlerle paylaşmak istedim:

Üniversitesi araştırma görevlileri 22 Haziran 2009 günü saat 12:30'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bir basın açıklaması yaparak, 50d’li asistanların iş güvencelerinin sağlanmasına destek için öğretim üyelerinden toplanan imzaları rektörlüğe teslim edecekler.
Marmara Üniversitesi bünyesinde “50d” maddesine göre istihdam edilen genç akademisyenlerin “33a” kadrosuna yeniden atanmaları yolu ile iş güvencesi sorunlarının ortadan kaldırılması talebi dile getirilecek.
YÖK, “50d”li araştırma görevlilerinin kısmi iş güvencesi sağlayan “33a” kadrosuna yeniden atanmalarını, Anayasa’da ve Yüksek Öğretim Kanunu’nda tanımlanan yetkilerini aşarak 26 Kasım’da aldığı Yürütme Kurulu kararı ile engellemeye çalışmıştır. Ancak EĞİTİM -SEN'in Danıştay'a başvurusu sonucu, Danıştay YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı vermiştir. Danıştay tarafından bu kararının yürütmesinin durdurulmasına karşın, YÖK Başkanlığı, Kanun’daki “yönetmelikler rektör eliyle yürütülür” hükmünü çiğneyerek, “50d” den “33a” maddesine geçişleri sağlayan/sağlamayı düşünen Üniversite Rektörlüklerine bu yetkilerini kullandıkları takdirde tüm akademik kadroları donduracağını bildirmiştir.
Araştırma görevlileri üniversite bünyesinde “50d” maddesine göre istihdam edilen genç akademisyenlerin “33a” kadrosuna yeniden atanmaları yolu ile iş güvencesi sorunlarının ortadan kaldırılmasını talep ediyorlar.

Marmara Üniversitesi'nde 50d eylemi

23 Haziran 2009, yazan Hasan Duru,
Yorum no: 227

sendika.org'dan: 

Marmara Üniversiteli asistanlardan 50d protestosu

22 Haziran Pazartesi günü saat 12:30’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü kapısında buluşan Araştırma Görevlileri hocalarından iş güvencesi konusunda destek için topladıkları 200’e yakın imzayı rektörlüğe bıraktı. 

Saat 12:30’da “YÖK gitsin, biz kalıyoruz” ve “Asistan kıyımına son” sloganlarıyla ana kapıda başlayan basın açıklamasında 50d’li asistanların doktoraları bitince kapı dışarı edilmesine son verilmesi, bu asistanların 33a kadrosuna yeniden atanarak iş güvencelerinin sağlanması talep edildi. Marmara Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve öğrenciler de asistanlara destek verdi. 

“Biz Üniversitemize Sahip Çıkıyoruz” pankartıyla rektörlük önüne yürümek isteyen araştırma görevlilerini Özel Güvenlik Birimi engellemeye çalıştı. Kimlik kontrolüyle içeri girmeyi reddeden araştırma görevlilerinin kararlılığı ile kapatılan kampüs kapısı açıldı ve asistanlar pankartları, dövizleri ve sloganlarıyla rektörlüğe yürüyüşe geçtiler. 

Rektörlük önünde “Tezimizi savunduk, kapı önüne konulduk” ve “Diplomalı işsiz olmayacağız” sloganlarıyla 50d kadrosundaki asistanların doktoralarını bitirdikten sonra işten atılmasını vurgulayan asistanlar hocalarından topladıkları 200’e yakın imzayı rektörlüğe teslim ettiler. 

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Üniversitesi’nde başlayan 50d’li asistanların eylemlerini yurt çapında destek eylemleri ve diğer üniversitelerdeki asistanların 33a kadrosuna geçirilme noktasındaki talepleri izledi. Marmara Üniversitesi’ndeki 50d’li asistanların da bir bölümü eğer gerekli yeniden atama yapılmazsa kısa süre sonra işsiz kalacaklar. 

50d’li asistanların iş güvencesi problemi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun, Rektörlerin yetkilerini kullanarak “50d”li araştırma görevlilerinin kısmi iş güvencesi sağlayan “33a” kadrosuna yeniden atanmalarını, 26 Kasım’da aldığı Yürütme Kurulu kararı ile engellemeye çalışmasından kaynaklanıyor. Eğitim-Sen'in Danıştay'a başvurusu sonucu, Danıştay’da YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilmesine ve 50d’lilerin 33a kadrosuna geçirilmesi önünde bir engel kalmamasına rağmen, YÖK Başkanlığı’nın Üniversite Rektörlüklerine bu yetkilerini kullandıkları takdirde tüm akademik kadroları donduracağını bildirmesi süreci sıkıntıya sokmuştu. 

Marmara Üniversiteli Asistanlar

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=24881&ref=bm

 

 

AdaptiveThemes