Skip to content

Yunanistan Komünist Partisi'nin oyları (1926-2009)

10 Mart 2010, ekleyen Fatih Polatlı

Yunanistan işçi sınıfının son dönemdeki eylemleri tartışılırken, bu ülkede güçlü bir komünist partisinin bulunduğu çoğu zaman hiç hatırlanmıyor... Oysa Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne "görece avantajlı" koşullarda kabul edilmiş olmasının en önemli nedeni, bu ülkenin halkının sosyalizme yönelmesi olasılığından duyulan korkuydu. Ve bu korkunun kaynağında, Sovyetler Birliği'nin varlığının yanı sıra, Yunanistan Komünist Partisi'nin güçlü toplumsal dayanaklara sahip olması da bulunuyordu. Bir başka deyişle, Yunanistan halkı, Avrupa Birliği üyeliği sayesinde elde ettiklerini korumak için başlamadı, mücadele etmeye... 1918 yılında kurulan Yunanistan Komünist Partisi'nin bugüne kadar elde ettiği seçim sonuçları şöyle:

Yıl
Seçim türü
Oy sayısı
%
Sandalye sayısı
1926
Meclis
41 982
4,37
10
1928
Meclis
 
1,40
0
1929
Senato
**
1,70
0
1932
Meclis
58 223
4,97
10
1932
Senato
**
3,91
0
1933
Meclis
 
4,50
0
1935
Meclis
 
9,59*
0
1936
Meclis
 
5,80*
15
1974
Meclis
464 787***
9,47
8
1977
Meclis
480 272
9,36
11
1981
Meclis
620 302
10,93
13
1985
Meclis
629 525
9,10
12
Haziran 1989
Meclis
855 944****
13,10
28
Haziran 1989
Avrupa
936 175****
14,30
4
Kasım 1989
Meclis
734 611****
11,00
21
1990
Meclis
677 059****
10,30
19
1993
Meclis
313 087
4,50
9
1994
Avrupa
410 741
6,29
2
1996
Meclis
380 167
5,61
11
1999
Avrupa
557 365
8,67
3
2000
Meclis
379 517
5,53
11
2004
Meclis
436 573
5,90
12
2004
Avrupa Parlamentosu
580 396
9,48
3
2007
Meclis
583 815
8,15
22
2009
Avrupa Parlamentosu
425 963
8,35
2
2009
Meclis
517 154
7,54
21
Notlar:
*Başka partilerle birlikte
**Birleşik cephe üyesi olarak
***Birleşik Sol koalisyonuyla birlikte
****Sol ve İlerleme koalisyonuyla birlikte
 
 

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Greece#Party.27s_electoral_results 

Yorumlar

YKP ne kadar KP?

24 Mart 2010, yazan k.a.,
Yorum no: 2431

Yunanistan'da güçlü bir komünist partinin olduğu söyleniyor. Gerçekten de Yunanistan'da komünist adını taşıyan güçlü, yüzbinlerle ifade edilen oy oranlarına ulaşan, çok ciddi sayıda üyesi olan, çalışan yığınları harekete geçirebilen bir parti vardır. Peki bu acaba gerçekten Marksist-Leninist anlamda bir komünist parti midir? Bir partinin gerçek bir komünist parti olup olmadığının tayininde o partinin üye sayısı, oy oranı vb. tek başına bir ölçü olamaz. Leninizme göre esas ölçüt bu partinin elindeki güç oranında proletaryayı zora dayalı proleter devrim ve proletarya diktatörlüğü için hazırlayıp hazırlamadığıdır. Acaba Yunanistan Komünist Partisi'nin böyle bir çabası var mıdır? Tabii ki bu soruları kendi partileri için sormayanların başka partiler için de sormalarını beklemek safdillik olur. Ama gerçek komünistler bu soruları dürüstçe sormak ve cevap almaya çalışmak zorundadır.

Yunanistan Komünist Partisi benim sıradan bir komünist olarak görebildiğim kadarıyla son dönemde anti-Stalinizme, revizyonizme, sosyal-forumcu neo-reformizme karşı geleneksel KP'lerin çoğunda pek sık raslanmayan önemli tezleriyle öne çıkıyor. Ancak net bir iktidar perspektifi yok ve proletaryayı zora dayalı proleter devrim için hazırlama gibi bir çabası yok. Bu noktada revizyonist geleneksel belirsizlik anlayışını koruyor ve sürdürüyor. Oysa Yunanistan'daki koşullar başka bir tutumu her geçen gün daha şiddetli biçimde dayatıyor.

şaka mı bu?

24 Mart 2010, yazan Fidel,
Yorum no: 2439

YKP en kral KP'dir demiyorum elbet. Bu işlerde kimin kral kimin soytarı olduğu zamanla ve sınıf mücadelesi ile belli olur. Ancak iç savaş yaşamış, devrimi denemiş, Sovyetler'in dağılması ile başlayan geri çekilişde savrulmamış, ülkenin en önemli siyasi aktörlerinden biri haline gelmiş ve kısa sürede örgütlenen son 4 tanesinde olduğu gibi pekçok genel grevi bizzat örgütlemiş bir partiden bahsediyoruz. Yani mesele üye sayısı ve oy oranının çok ötesinde. Türkiye'de yaşayan bir solcunun YKP'nin komünistliğini sorgulayacak kadar ciddi bir otorite olduğunu sanmıyorum. Adama gülerler...

Şaka değil gerçek

24 Mart 2010, yazan k.a.,
Yorum no: 2440

Ben "devrimi deneyen" YKP'den bahsetmiyorum. Bugünün YKP'sinden bahsediyorum. Devrimi deneyen YKP'nin başında Zahariadis gibi gerçek bir komünist vardı. O dönemde dünya komünist hareketi revizyonizmin hegemonyası altına girmemişti ve başında Stalin bulunuyordu. Stalin'in ölümünden sonra Zahariadis YKP'nin yönetiminden uzaklaştırıldı ve SSCB'deki bir kampta çok acı bir biçimde ölüme mahkum edildi. YKP yakın zamana kadar devrimi deneyen YKP'nin lideri Zahariadis'in itibarını iade etmedi. On yıllar boyunca Kruşçevizmi ve Brejnevizmi ve onların "barışçıl geçiş" teorilerini savundu. SSCB'nin çözülüşünden sonra YKP bir yeniden yapılanma yaşadı. Revizyonist dönemdeki çizgisini belli bir özeleştiriden geçirdi. Bunlar olumlu şeyler ama ne bu olumlu gelişmeler, ne de YKP'nin örgütlediği grevlerin sayısı ve gücü benim sorduğum soruya kesin bir yanıt oluşturmuyor: YKP devrimi yine "deneyecek" mi? Daha doğru biçimde formüle edersek: proletaryayı zora dayalı proleter devrim ruhuyla eğitiyor mu? Örneğin Yunanistan'daki mevcut gelişmelerden bu anlamda yararlanıyor mu? Bu bir şaka değil, gerçek bir komünist partiyle lafta komünist olan bir partinin en temel ayrım noktasıdır. Her ülkedeki her sıradan Marksistin bütün ülkelerdeki komünist olma iddiasındaki bütün partiler için bu ayrımı sorgulaması "gülünecek" birşey olmadığı gibi mutlak bir sorumluluğudur.

Eksik seçimler

25 Mart 2010, yazan sinangrozni,
Yorum no: 2456

Selamlar,

wikipedianın tablosunda bazı eksik yıllar göze çarpıyor. Hatırladığım kadarıyla, 1958 yılında yapılan seçimlerde ykp, bir sol ittifakın içerisinde %24 civarı bir oy alığ ikinci parti oluyordu, bunu takip eden birkaç yıl ise, solcu ve komünistlerin öldürülmeleri, hapse atılmaları ve seçimlerin iptali ile geçiyor ve-1961 olması lazım- bu koşullar altında yeni bir seçim yapılıyor. Tahmin edilebileceği gibi oy oranları düşüyor.

Kaynak, youtube'da sekiz-dokuz bölüm olarak yayınlanan bir ykp tarihi videosu idi. Hala duruyor mudur, bilmiyorum. Başka bir kaynağı olan varsa, daha sağlıklı bilgiler verebilir.

1958: %24.42

25 Mart 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 2458

birleşik demokratik sol (united democratic left) adıyla girilen seçimden ikinci parti ve anamuhalefet partisi olarak çıkmışlar. (http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election,_1958)

 

 

AdaptiveThemes