Skip to content

Yeni solculardan yepyeni bir yeni girişim!

6 Mayıs 2010, ekleyen Hasan Duru

Aralarında Ahmet İnsel, Fuat Keyman ve Mithat Sancar'ın da bulunduğu bir topluluk, "bir platform, hareket veya benzeri bir siyasal ilişki ve etkileşim ağı"nın kurulması için çağrıda bulunmuş. İnsel, Keyman ve Sancar, Ufuk Uras'ın girişimiyle başlatılan ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (EDP) kurulmasıyla sonuçlanan yeni parti kurma çalışmaları sırasında "temas grubu" üyeliği yapmış, ancak sonrasında bu partiye katılmamıştı. 16 Mayıs Pazar günü topluluk tarafından bir toplantı düzenlenecekmiş. "Sol İletişim" adlı geçici bir elektronik iletişim grubu da açan topluluğun çağrı metni ve imzacı listesi şöyle:

Türkiye'de solun siyasal alanda güçlenmesi, kendini fikri planda yenilemesi ve toplumsal yaşamda varlığını yaygınlaştırmasıyla mümkündür. Bu amaçla yola çıkan Solda Büyük Buluşma girişimi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Bu girişimde yer alanların bir kısmı EDP'ye girdiler. Böyle bir partinin kurulmuş olması önemlidir ama yeterli değildir.

Solun kendini yenilemesi, geniş kesimlerle, salt parti ilişkisiyle sınırlı olmayan biçimde ilişki kurması, toplumsal hareketleri etkilemesi ve onlardan etkilenmesi için klasik parti biçiminin dayattığı sınırları aşmaya ihtiyacımız var. Solun eşitlik, dayanışma, demokrasi ve özgürlük ideallerini, vicdani seçim ve adalet arayışı ışığında toplumda yaygınlaştıracak bir hareket, bir platform, yeni bir birliktelik biçimi kurabiliriz.

Bu birlikteliğe katılanların nereden geldikleri değil, beraber nereye gidildiği anlamlı olursa, farklılıkların birbirini besleyerek solun zenginleşmesi mümkün olur. Böyle bir platform, hareket veya benzeri bir siyasal ilişki ve etkileşim ağı, bir iktidar amacı gütmeyen, buradan partilerin, sendikaların, toplumsal hareketlerin beslenmesini amaçlayan bir yatay, açık ve esnek ilişki biçimiyle var olabilir. Ülke çapında yerel ayakları olan, sadece sanal bir iletişim ağı olmakla yetinmeyen, somut pratikleri destekleyerek, somut girişimlere katılarak ya da ön ayak olarak toplumsal yaşamın farklı kesitlerinde hareket halinde birlikte olunmasını sağlayabilmelidir.

Böyle bir oluşumun önceden saptanmış bir modeli yoktur. Farklı yerel deneyimlerin oluşturacağı zenginliği yontmayan, bunların ortak amaçlara doğru evrilmesini sağlayan esnek bir ilişki biçimini hep birlikte değerlendirerek oluşturabiliriz.

Solun ideallerinin toplumun çoğunluğunun kabul ettiği ilkeler haline gelmesini sağlamak, uzun soluklu bir uğraşı göze almayı gerektirir. Günümüz Türkiye'sinde böyle bir hedef aynı zamanda büyük bir iddiayı içinde barındırıyor. Böyle bir hedef bugünden kendini soyutlamayı, belirsiz bir uzak gelecek adına bugünü boş vermeyi değil, tam tersine geleceğin bugünden kurulduğunu bilerek, gerçek hayatta olanla iç içe olmayı şart koşuyor.

Bu geniş ve yeni beraberliğin nasıl hayata geçirilebileceğini tartışmak üzere sizi 16 Mayıs pazar günü saat 10-17 arasında Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde toplanmaya davet ediyoruz.

Ahmet İnsel, Avi Havigua, Belce Öztuna, Fatma Belpetek, Fuat Keyman, Gencay Gürsoy, Haluk Levent, Mithat Sancar, Nilgün Aklar, Öykü Didem Aydın, Saniye Denli, Sezai Temelli, Yıldız Önen, Yörük Kurtaran, Yonca Güzelpınar.

Kaynak: http://groups.google.com/group/soliletisim/web/cagri-metni

İLGİLİ HABERLER:

'Daha yenilikçi' solcular Ufuk Uras'tan rahatsız

Yeni soldaki yepyeni girişimin toplantı sonuçları

Yorumlar

Dikkat

6 Mayıs 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3235

Parti olarak ciddiye alınır bir yekuna ulaşamadıklarını ve karizmayı iyice çizdireceklerini görünce, eskisi gibi, güçlerinin ne olduğundan kimsenin haberi olmayan ama otorite kabul edilen bir heyula olarak solun ensesine basmaya devam etmek istiyorlar. Ama giderek daha az ve daha az adı duyulmuş kişiyle devam etmeye çalışıyorlar. Bunların çemberlere katılmak ile Tayyib'in kahvaltılarına katılmak eşdeğerdir.

Sahi, bu açık toplumculardan niye kimse açıklık talep etmiyor:
Hesapları açık tutsalar ya, Birikim kaç satıyor acaba?

İktidar için savaşmayacak bir "sol" olur mu?

6 Mayıs 2010, yazan Serdal Tümkaya,
Yorum no: 3254

Bu aydın kılıklı yavan düşünürler, aslında oldukça açık konuşmuşlar bu sefer. Tek yapmamız gereken, yazdıklarını dürüst bir dile tercüme etmek.

"Solun kendini yenilemesi, geniş kesimlerle, salt parti ilişkisiyle sınırlı olmayan biçimde ilişki kurması, toplumsal hareketleri etkilemesi ve onlardan etkilenmesi için klasik parti biçiminin dayattığı sınırları aşmaya ihtiyacımız var." Çok açık: "Sol" tüm biriktiregeldiği değerlerinden ve varlık nedenlerinden "yeni" hedefleri uğruna vazgeçmelidir. Geniş kesimler ise elbette mülk sahibi sınıfları içermektedir. Mülk sahipleri öküz gibi yediklerinden oldukça "geniş"tirler. "Sınırlı" olmamak ise şu anlama geliyor: Yeni sol bağımsız sınıf siyasetinin gerekleri tarafından zerre kadar "sınır"lanmayacaktır. TH'leri etkileyeceklermiş; yani onları da kendileri gibi burjuva ideolojisinin karşısında kölece bir itaatkarlıkla zehirleyecekler.   

"Solun eşitlik, dayanışma, demokrasi ve özgürlük ideallerini, vicdani seçim ve adalet arayışı ışığında toplumda yaygınlaştıracak bir hareket, bir platform, yeni bir birliktelik biçimi kurabiliriz." Dayanışma kuşkusuz sömürücü sınıflarla. Demokrasileri, burjuva demokrasisidir. Özgürlükten anladıkları, emekçilerin mücadelesinin gereklerinden tümüyle özgürleşmektir. "İdeal" dedikleri ise tarihsel "ideal"izmden başka bir şey değildir. 

Mithat Sancar ve Said Nursi

7 Mayıs 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3263

Bu sözümona "sol" parti girişimi içinde yer aldığı ifade edilen Mithat Sancar, geçenlerde düzenlenen Said Nursi toplantısında Kemalizmi yererek Said Nursi'yi övmüştür. Örneğin, Sancar'a göre, harf inkılabı Said Nursi gibi "değerler"in okunmasını engellemişmiş.

Aşağıda videosunun linkini verdiğim bu konuşması sırasında, Sancar'ın sözlerinin salondaki nurcular tarafından bol bol alkışlandığını görebilirsiniz.

Said Nursi gibi gericileri, Mustafa Kemal'den daha değerli bulan bu utanç verici yaklaşımın temsilcilerinin sol ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Bunların yeri, Said Nursi'nin yanıdır, kendilerinin de açıkça ilan etmekten çekinmedikleri gibi!

Konuşmanın videosunu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:
http://www.saidnursi.de/tr2/index.php/Paneller/Said-Nursi-ve-Demokratik-...

Yine aynı toplantının resimleri şurada:
http://www.sentezhaber.com/galeri.asp?galeriID=63&sayfa=6

 

 

AdaptiveThemes