Skip to content

Yeni sol parti girişimcileri: 'Yola devam ediyoruz'

3 Şubat 2010, ekleyen Hasan Duru

10 Aralık Hareketi'nin Ufuk Uras tarafından başlatılan yeni parti kurma girişiminden çekildiğini açıklamasının ardından, diğer gruplar bir ortak açıklama yaparak, çalışmalarını sürdürdükleri mesajını vermişler. Bu arada, Ufuk Uras'la hareket eden Özgürlükçü Sol Hareket "Yeni Sol" adını, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) yöneticileri ise "Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz Grubu" adını kullanmaya başlamış. Yapılan ortak açıklama şu şekilde:

FARKLI BİR TÜRKİYE YARATMA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Günümüzde, Türkiye toplumu, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi arıyor. Özgürlükçü, eşitlikçi ve sosyal bir Türkiye istiyor.

Herkesi;

- Bu topraklar üzerinde yaşayan; Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Ermeni, Rum, Yahudi, Sünni, Alevi, Süryani ve diğer bütün farklı etnik, dilsel, dinsel, mezhepsel, kültürel bütün kesimlerin Anayasa ve yasalar önünde olduğu kadar uygulamada da eşit yurttaşlar olarak kabul edildiği ve öyle yaşayabildikleri bir ülke;

- Emekçilerin sosyal ve ekonomik tüm haklarının yasal güvenceye kavuştuğu, toplumsal adaletin fırsat eşitliğiyle pekiştiği, yoksul ve dışlanan kesimlerin her türlü insani destekten yararlandığı, çokça üreten ve hakça paylaşan bir ülke;

- Çatışmaların yaşanmadığı, şiddetin her biçiminin sona erdiği, sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözüldüğü özgür, demokratik ve gerçekten laik bir ülke;

- Yurttaşlar, özellikle de kadınlar üzerindeki geleneksel, ideolojik bütün baskıların kalktığı ve kişilerin yaşam tercihlerinin ve tarzlarının kendi iradelerine ve özgür seçimlerine bağlı olduğu bir ülke;

- İnanç özgürlüğünün tüm yurttaşlara yasalarla ve uygulamalarla tanındığı, bir inancın veya yaşama tarzının diğerini baskı altında tutmaya yeltenmediği bir ülke;

- Asker ya da sivil hiçbir gücün demokratik rejimi tehdit etmediği, kaynağını nereden alırsa alsın vesayetçiliğin ve buyrukçuluğun hiçbir biçiminin kabul edilmediği çağdaş ve demokratik bir ülke için buluşmaya davet ediyoruz.

Biz tüm demokratik taleplere cevap verme kararlılığındayız. Bu fikir ve talepleri tereddütsüz benimseyen ve savunanları bir araya getirecek, katılımcı ve geniş tabanlı kitlesel/ sol/ demokrat bir partiyi kurmak için yola çıktık.

Böyle bir parti, farklı bir Türkiye yaratma amacı etrafında en geniş katılımı sağlayarak, Türkiye’de siyasal alanın ağırlık merkezinin, tutucu-statükocu ve ırkçı-milliyetçi eğilimlerden, sol ve demokratik değerlere kaymasını sağlayacaktır.

Fikirlerimizle, yapıcı siyaset ve demokratik örgütlenme tarzımızla ve katılımcı bir anlayışla, siyasette gençleşmeyi sağlayarak ve geniş bir toplumsal tabana dayanarak, Türkiye solunda sahici bir yenilenmeyi gerçekleştireceğiz.

Bu doğrultuda attığımız her adım, daha şimdiden toplumda güven ve umut yaratıyor. İnsanları yepyeni bir enerjiyle hareketlendiriyor.

Toplumumuzdan aldığımız bu güç ve ilhamla, mücadelemizi yepyeni anlayışlarla geliştirecek ve bu hedeflere inananların en geniş birlikteliğini sağlayacak, bir siyasal partinin kuruluşunu kısa bir süre içinde gerçekleştirme kararlılığındayız.

Farklı bir Türkiye’yi birlikte yaratabiliriz…
İstersek başarabiliriz ve biz istiyoruz…

Yeni Sol / Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) / Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz Grubu

Kaynak: http://shp.org.tr/guendem/gundem/1262-farkli-br-turkye-yaratma-mucadelemz-surduruyoruz.html

İLGİLİ HABER:

10 Aralık Hareketi yeni parti girişiminden çekilmiş

 

 

AdaptiveThemes