Skip to content

Yeni Sol gençlik örgütü toplanıyor

17 Aralık 2009, ekleyen samata

Yeni Sol Gençlik Örgütü 26 Aralık 2009 Cumartesi günü Petrol-İş Genel Sendikası merkezi'nde toplanıyor. 

Toplantıya Ahmet İnsel, Nil Mutluer ve Ufuk Uras konuşmacı olarak katılıyor. Katılım davetiyesinde, gençliğin yeni bir sola duyduğu ihtiyacın, ulusalcılığa, milliyetçiliğe, darbeci rektörlere tepkinin ve anadilde eğitim, parasız eğitim hakkının dile getirileceği vurgulanıyor.

Kaynak: yenisol@googlegroup s.com  

 

 

AdaptiveThemes