Skip to content

Yalnız ve güzel ülkemize artık leylekler de gelmiyor

24 Ağustos 2009, ekleyen Erdem Yürekkaya

1960'lı yıllarda yaklaşık 900 bin çift leyleğin ziyaret ettiği ülkemize artık yalnızca 200 bin çift leylek geliyormuş. Leylek sayısındaki azalmanın en önemli nedenlerinden biri, kiremit çatılı ve bacalı ev sayısının azalmasıymış. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Serez, ülkemizi ziyaret eden leyleklerin sayısındaki azalmayı şöyle açıklamış: 

"Eskiden Türkiye'de her evin bacasında bir leylek yuvası bulunurdu. Ancak, gün geçtikçe bu su kuşlarının sayısı azalmaya başladı. Eskiden evler kiremit çatılı yapılırdı ve hepsinde baca bulunurdu. Bu bacalar leylekler için ideal bir yuva yeriydi. Yine o dönemlerde telefon ve elektrik telleri yoktu, kuşlar rahatlıkla inip kalkış yapabiliyordu. 1950-1960'lı yıllardan sonra ise bu tip evler yok olmaya başladı. Apartmanlaşma arttı. Evlerin yakınlarından elektrik telleri geçmeye başladı. Bu da leyleklerin yuva yapımını güçleştirdi."

Ayrıca, ilkel tarım tekniklerinden vazgeçilmesi de, leyleklerin gelişini engellemiş. Toprağın ilkel araçlarla sürülmesi sırasında açığa çıkan böcek larvaları ve solucanlarla beslenen leylekler, traktörlerin çıkardığı gürültüde korktukları için, besin kaynaklarının bir bölümünden yoksun kalmış. Sulak alanların azalması, leylekleri Türkiye'den uzak tutan bir başka nedenmiş. 

Bu arada, leyleklerin sayısı dünya genelinde azaldığından, çevre örgütleri onlar için yapay yuvalar hazırlamaya başlamış. 

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=77268

 

 

AdaptiveThemes