Skip to content

Ülkemizde 5 milyon 647 bin kadın okuryazar değil!

25 Ağustos 2010, ekleyen samata

Türkiye'de Bianet'in aktardığı TUİK raporuna göre kadınların okuryazarlığı bir hayli düşük ve bu alanda kadın erkek eşitsizliği bir hayli çarpıcı düzeylerde. Ülkemizde kadınların emek gücü olarak istihdamı da bir hayli düşük. Türkiye'de kadınların eğitim ve çalışma hayatında uğradığı eşitsizlikler de devam ediyor:    

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) açıkladığı 2008 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki nüfusun 5 milyon 647 bini okuryazar değil. Okuma yazma bilmeyenlerin 4 milyon 742 bini kadın, 932 bini erkektir. Yani okur yazar olmayanların yüzde 84'ünü kadınlar oluşturuyor.

Okuma yazma bilmemek ekonomik ve toplumsal hayata katılımın önündeki en büyük engel.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi araştırmacıları Dç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşin ve Duygu Güner, hazırladıkları raporda, okur yazar olmayanların toplumsal ve ekonomik hayata kazandırılmaları için okuma yazma seferberliği ve kamu destekli kampanyaların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: http://bianet.org/bianet/kadin/124354-turkiyede-4-milyon-742-bin-kadin-okuma-yazma-bilmiyor

Raporun tam metni: http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/wp-content/uploads/2010/08/ArastirmaNotu085.pdf

 

 

AdaptiveThemes