Skip to content

Türkiye'nin Korsan Partisi pek bir edepli!

24 Kasım 2009, ekleyen Erkin Özalp

İnternet’i özgürleştirmek ve bu arada ticari olmayan her tür paylaşımı serbestleştirmek amacıyla 1 Ocak 2006’da İsveç’te kurulan Korsan Parti, özellikle bu yıl gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların yüzde 7,1’ini aldıktan sonra, dünya çapında ün kazandı ve farklı ülkelerde Korsan Parti kurma girişimleri hızlandı. Ülkemizde de, Radikal gazetesi yazarı M. Serdar Kuzuloğlu öncülüğünde, “Türkiye Korsan Partisi”ni kurma çalışmaları yürütülüyor.  

Ancak, Türkiye Korsan Partisi, “korsan” sözcüğüyle pek de uyumlu gözükmeyen bir “edeplilik” sergiliyor. Henüz tartışılma aşamasında olan parti programının ilk maddesinin başlığı şöyle:
 
“Anayasa’yı Muhafaza Etmek” (Kaynak).
 
Sanki “Korsan Partisi” değil, Anayasayı Koruma Örgütü kuruluyor!
 
12 Eylül Anayasasını muhafaza etmek isteyen Türkiye Korsan Partisi girişimcileri, İnternet sitelerinde, dünyadaki Korsan Partilerin hedeflerini eksikli bir şekilde aktarıyor:
 
Şu an 33 ülkede faaliyet gösteren Korsan Partisi’nin odaklandığı ortak noktalar şunlardır:
> Gelişmekte olan bilgi toplumunun yasal düzenlemelerini teşvik etmek.
> Adaletsiz ve tek yönlü çalışan telif hakları yasalarını yeniden ele alarak değiştirmek.
> Özel tekellerin patentler vasıtasıyla ellerinde bulundurduğu gücü kısıtlamak. Patent haklarını halk yararına çalışacak şekilde yeniden düzenlemek. Böylece inovasyonu sürdürülebilir kılmak.
> Terör, çocuk pornosu gibi konular bahane edilerek hiçe sayılan kişilik hakları ve mahremiyeti yeniden inşa etmek. Teknik takip süreçlerini düzeltmek. Yetkileri yeniden düzenlemek. (Kaynak)
 
Oysa İsveç’teki Korsan Parti’nin İngilizce sayfasında özellikle vurgulandığı üzere, bu parti, ticari olmayan her tür kopyalamanın ve kullanımın tümüyle serbest bırakılmasını savunuyor. İnternet aracılığıyla dosya paylaşımının ve bilgisayarlar arası veri transferinin cezalandırılmak yerine teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Korsan Parti, kültürün ve bilginin, paylaşıldıkları ölçüde daha fazla değer kazandığını vurguluyor. Korsan Parti’ye göre, İnternet, bugüne kadar yaratılmış kamuya açık en büyük kütüphaneye dönüştürülmeli (Kaynak).
 
Zaten, “korsan” adının alınmasının en önemli nedenlerinden biri, ticari olmayan paylaşımların (bunlara karşı çıkanların deyimiyle “korsanlık”ın) tümüyle serbest bırakılmasından yana olunması.
 
Türkiye Korsan Partisi girişimcileri ise, en azından şimdilik, şu tür muğlak ifadelerle yetiniyor:
 
İnternet üzerinde oluşmaya başlayan paylaşım kültürünü geliştirecek ve zenginleştirecek düzenlemelerin yapılması. Bu bağlamda, mevcut telif ve patent sisteminin kısıtlayıcı yönlerinden arındırılarak gerekli revizyonların yapılması. (Kaynak)
 
Diğer yandan, parti programına ilişkin sayfada, “telif hakları” konusunda (şimdilik) şu notlar yer alıyor:
 
4a. Telif hakkı ve kullanım hakkı;
   4a1. Medya -iletişim- araçları veya donanım vergilendirmesi,
   4a2. Telif hakkı yasasını parlamentolar değil lobi yazmalıdır,
   4a3. Yeni iş modelleri talep etmek (Kaynak)
 
Belki de, “bizim” Korsan Partimiz, Türkiye’de güçlü bir “korsanlık geleneği”nin bulunmaması nedeniyle bu kadar edepli ve ihtiyatlıdır, kim bilir!..
 
 
KORSAN PARTİ YAZILARI:
 
Korsan Parti Avrupa Parlamentosu’nda
 
Almanya Korsan Partisi belediye meclislerine girdi
 
Özgür yazılımcıdan Korsan Parti eleştirisi
 

 

 

 

AdaptiveThemes