Skip to content

Türkiye için çarpıcı bir utanç tablosu

7 Eylül 2009, ekleyen Erdem Yürekkaya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranlarını açıklarken, ısrarlı bir şekilde yalan söylüyor. TÜİK tarafından "işsiz" sayılabilmek için, öncelikle "işgücü"ne dahil edilmek gerekiyor. İş bulma umuduna sahip olmadıklarından iş aramayanlar, TÜİK tarafından "işgücü" içinde ve dolayısıyla da "işsiz" sayılmıyor. Bu nedenle, kurum tarafından açıklanan işsizlik oranları, gerçek işsizlik oranlarının çok altında kalıyor. Aşağıdaki tablo, bunu çarpıcı bir şekilde kanıtlıyor. "İşgücüne katılım" oranlarına bakıldığında, Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında açık arayla en geride kaldığı görülüyor. Kadınların işgücüne katılım oranı ise, ne tür bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha hatırlatıyor. Veriler, 2006 yılına ait: 

 
İşgücüne Katılma
Oranı, Erkek
(% 15-64 yaş)
İşgücüne Katılma
Oranı, Kadın
(% 15-64 yaş)
İşgücüne
Katılma Oranı,
Toplam (%)
İzlanda
90,6
82,9
86,8
İsviçre
87,4
76,0
81,7
Norveç
83,4
77,4
80,5
Danimarka
82,2
74,0
78,2
Kanada
82,5
73,2
77,9
Yeni Zelanda
83,4
71,8
77,5
Hollanda
84,4
70,1
77,3
İsveç
78,8
74,7
76,8
İngiltere
81,8
69,5
75,6
ABD
81,2
70,1
75,6
Finlandiya
76,7
72,8
74,7
Avustralya
80,5
67,8
74,2
Portekiz
79,7
68,5
74,0
Almanya
79,4
68,2
73,9
Japonya
84,7
60,6
72,7
İrlanda
80,3
63,3
71,8
Avusturya
77,4
64,5
71,1
Çek C.
77,0
64,4
70,7
İspanya
80,7
57,8
69,4
Slovak C.
76,3
62,3
69,3
Yunanistan
79,0
56,9
68,0
Fransa
73,2
62,4
67,8
Güney Kore
77,3
54,3
66,0
Belçika
72,1
57,8
65,0
Lüksemburg
74,1
55,8
65,0
İtalya
74,4
51,0
62,7
Polonya
68,2
57,3
62,7
Meksika
83,1
43,0
62,3
Macaristan
66,6
53,7
60,0
Türkiye
75,5
26,7
51,1

Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/ulusalgostergeler/sorguSayfa.do?target=degisken

 

 

AdaptiveThemes