Skip to content

TEKEL, provokatörler, şeytan, 72 buçuk millet, fitne

7 Şubat 2010, ekleyen Erdem Yürekkaya

Ya da, TEKEL direnişinin iyiden iyiye açığa çıkardığı işçi düşmanlığı, dinsel inanç sömürüsü ve ırkçılık...  

 
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, TEKEL işçilerinin direnişiyle ilgili olarak şunları söylemiş:
 
“Biz çalışmaya başladık, devam ederken, araya provokatörler girdi. İşe şeytan karıştı. Yani 72 buçuk millet derler ya, Türkiye’de ne varsa, PKK da dahil, bakın, PKK’lısı da dahil, bu işe fitne sokmaya başladılar. (...) Üzülüyoruz, insan olarak üzülüyoruz, ama onun sorumlusu, inşallah kötü bir şey olmaz, ama olursa onun sorumlusu, sendika yöneticileridir, onları provoke eden bazı siyasi aktörlerdir, vesairedir.” (Kaynak)
 
Öyle ya, AKP’nin dayatmalarına karşı çıkan birileri varsa, onların arkasında, olsa olsa, şeytan vardır! Ve aynı AKP’liler, “Tayyip Erdoğan peygamber yerine konuyor” dendiğinde, görünürde küplere binerler...
 
Bir yandan “açılım üstüne açılım” yapan AKP, diğer yandan, devlet bakanının ağzından, Türkiye’de yaşayan farklı ulusal ve etnik kökenlerden insanlara nasıl baktığını açığa vuruyor... Bu topraklarda “72 buçuk millet”in bulunması, Hayati Yazıcı’ya göre, provokasyon ve fitne-fesat kaynağı... Yazıcı, “buçuk” derken Romanları mı ("Çingeneler") kastediyor, Ermenileri mi, belli değil... Belki de, Kürtler geldi aklına, hemen ardından PKK dediğine göre... Ama, ne fark eder?
 
TEKEL işçileri, ulusal/etnik köken ve dinsel inanç ayrımcılığı yapmadan ortak bir mücadele yürütürken, AKP’li bakan, “şeytan”dan söz ederek, ırkçılık yaparak, “bunların arkasında PKK var” diyerek, hem TEKEL işçilerini bölmeye, hem de halkı TEKEL işçilerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yani, tüm diğer sermaye iktidarları gibi AKP de, halka karşı, böl-yönet politikası uyguluyor... 
 
TEKEL işçilerinin mücadelesi, AKP’nin, din tüccarlarının ve liberallerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor...

Yorumlar

tekel işçileri kimler?

8 Şubat 2010, yazan kandemir,
Yorum no: 1907

bir tekel işçisi kendilerine pkk'lı diyen Hayati Yazıcı'nın sözleri hakkındaki fikrini soran  tv muhabirine şunları söyledi:

"...önce bizim için  ergenekoncu dediler, sonra  marjinal örgütler , şimdi de  pkk'lılar acaba yarın ne diyecekler?"

Tek Gıda-İş'in açıklaması

8 Şubat 2010, yazan Erkin Özalp,
Yorum no: 1908

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, AKP'li bakanın sözleriyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmış: 

DİRENEN İŞÇİLER, HÜKÜMET ÜYELERİNİN PUSULASINI ŞAŞIRTTI!

TEKEL işçilerinin hak arama mücadelesi 56. gününe girdi. AKP Hükümeti, şimdi gerçek bir demokrasi sınavıyla karşı karşıya. Çünkü, bu güne kadar hak aramak için böylesine kararlı ve dirençli bir kitleyle karşılaşmamışlardı. Bu güne kadar estiler, gürlediler, sindirdiler. İlk kez hesap değişti.

Ama ne yazık ki Hükümet, demokrasi sınavından geçememiş görünüyor. Devlet Bakanı Sn. Hayati Yazıcı ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in gerek TEKGIDA-İŞ Sendikası ve yöneticileri ile gerekse TEKEL işçilerini hedef alan açıklamaları her türlü mantık ayarından şaşmış vaziyette.

Sn. Yazıcı diyor ki; “bu işe şeytan karıştı”, “PKK’lılar dahil, araya provokatörler girdi”. Sn. Bakan! 56 gündür bir tek kişiye ve çiçeğe bile zarar vermeden sürdürülen bir eyleme “şeytan” karıştı demek için, hakikaten insaf ve izan yoksunu olmak gerekir.

Aslında gurur duymalısınız ki, sadece ekmekleri için mücadele veren ve 72,5 milyon insanın her kesiminden gelen bu işçiler, önünüze toplumsal barış, huzur ve istikrar için gerçek bir yol haritası koyuyorlar. Tepki göstereceğinize, ders çıkarmanızı tavsiye ediyoruz.

Üzerlerine gönderdiğiniz coplu, biber gazlı hücum güçlerinize, elini bile kaldırmayan binlerce TEKEL işçisinin eylemine “PKK provokatörleri” karıştı gibi bir yakıştırma, ancak çaresizliğinizin ve suçluluk duygunuzun bastırılması telaşı ile açıklanabilir.

Bir başka haksız ve dayanaksız suçlama da Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’ten geliyor. Deniyor ki; “4/C Sendikayı 4,9 milyon TL zarara uğratacak” Kamuoyunu yanıltmaya çalışmayın Sn. Bakan! Sözleriniz tamamıyla gerçek dışı.

Sn Bakan! Şunu çok iyi bilmelisiniz ki; TEKGIDA-İŞ Sendikası tam oniki aydır TEKEL işçilerinden aidat almıyor. Asıl önemlisi de, TEKEL işçileri başka kamu kuruluşlarına nakledildiğinde otomatik olarak gıda işkolundan çıkacaklar ve artık TEKGIDA-İŞ üyesi bile olmayacaklar. Yani TEKEL işçileri hak ettiklerini aldığında, TEKGIDA-İŞ üyelerini sadece sevgiyle uğurlayacak. Siz hangi zarardan, hangi kayıptan bahsediyorsunuz. TEKGIDA-İŞ’e bu mücadeleden sadece onur ve gurur payı alacak. Bunun değerini siz anlamayabilirsiniz, ama hiç olmazsa çarpıtmayın.

Tüm toplumun desteğini alan, yıllardır özlem duyulan bir sınıf mücadelesini her türlü özveriyle sürdüren TEKEL işçisi ve Sendikası’nı böyle gerçek dışı karalamalarla yıpratamayacağınızı da artık anlamalısınız.

Hükümet kamuoyu nezdinde itibar kaybettikçe pusulayı şaşırıp, hakaret ve saldırılara yönelse de, biz terbiyemizi de, onurumuzu da koruyarak, bu mücadeleden hakkımızı alarak çıkacağız.

Kaynak: http://www.tekgida.org.tr/index.asp?TEKGIDA-IS=Haber-Oku&Haber=TEKGIDA-IS-1211-HABER&DIRENEN-ISCILER,-HUKUMET-UYELERININ-PUSULASINI-SASIRTTI!

 

 

AdaptiveThemes