Skip to content

Spor Emekçileri Sendikası'ndan 1 Mayıs açıklaması

29 Nisan 2010, ekleyen Fatih Polatlı

Eski futbolcu Metin Kurt'un öncülüğüyle kurulan Spor Emekçileri Sendikası (Spor-Sen), 1 Mayıs ile ilgili bir basın açıklaması yapmış. Sendikanın sloganlarının da sıralandığı "1 Mayıs Alanımızı Geri Aldık" başlıklı açıklama şöyle:

Spor Emekçileri Sendikası’nın (Spor-Sen) örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğümüz 2009 1 Mayıs’ı öncesinde yayınladığımız açıklamada şöyle seslenmiştik: “Günümüzde de 1 Mayıs sömürenlerle sömürülenlerin bir hesaplaşma günüdür. Ne yazık ki bu hesaplaşmada demokratik anlamda tarafsız olması gereken İstanbul Valisi taraf olmaktadır. Vali’nin birkaç yıldır sürdürdüğü bu anti-demokratik tutumunun altında kuşkusuz egemen güçlerin baskısı yatmaktadır. Vali gerekçe olarak, Taksim meydanının işçi sınıfına yetmeyeceğini göstermektedir. Oysa ki, 1976’da DİSK’in öncülüğünde yığınsal olarak Taksim’de kutlanan 1 Mayıs’ta yüz binler vardı. Ayrıca DİSK Başkanı Kemal Türkler, 1977’de Taksim Alanı’nı “1 Mayıs Alanı” ilan etti. Her türlü baskı ve zorbalığa karşın, dayağı, gazı aşmak ve Taksim’e ulaşmak için verilen mücadelelerin ve ödenen bedellerin sonucunda 2009’da 1 Mayıs tatil hakkı elde edilmiştir. Şimdi, sıra gasp edilen Taksim ”1 Mayıs Alanı”na gelmiştir.”
 
1 Mayıs 2009 kutlamalarında, işçi ve emekçilerin Taksim 1 Mayıs Alanı kararlılığı varolan iktidarı geri adım atmaya zorlamış ve 1 Mayıs Alanı işçi ve emekçilere açılmıştır. Kuşkusuz yapılacak 1 Mayıs kutlamaları işçi ve emekçilerin coşku ve kararlılığını bir kez daha gösterecektir. Alanın açılmış olmasını sınıf mücadelesinin bir kazanımı olarak değerlendirirken, bu kazanımı işçi sınıfının örgütlenmesinde bir sıçramaya dönüştürebilmeliyiz.
 
1 Mayıs 2010, tarihe işçi sınıfının hak mücadelesinde yeniden ayağa kalktığı bir yıl olarak geçmelidir. İşçi sınıfı bilimi bize, sömürünün olduğu bütün alanların sınıf bilinciyle donatılıp, sermayeye karşı bu alanlarda mücadele verilmeden özlediğimiz savaşsız, sömürüsüz eşitlik ve özgürlük günlerine ulaşamayacağımızı öğretmiştir. Bu öğreti doğrultusunda bugüne değin işçi sınıfı adına yeterince mücadele verilmeyen sporda da emek mücadelesi, Spor Emekçileri Sendikası’nın (Spor-Sen) kuruluşuyla yeni bir sürece girmiştir. Şimdi geçmişte yeterince değerlendirilmeyen, adeta egemenlere bırakılan yeniden üretim sürecindeki alanların (sanat, kültür, spor) işçi sınıfının bilinciyle donatılması görevi önümüzde durmaktadır.
 
Spor Emekçileri Sendikası (Spor-Sen) temel amacını şu şekilde açıklamıştır; ”Emeğin en yüce değer olduğu ilkesinden hareketle; spor emekçilerinin haklarının güvencesini, spora ve sporcuya özgün koşulların bilimsel yöntemlerle değerlendirildiği bir Spor İş Yasası’nın çıkarılmasında görür. Bunun için kurumlaşmış spor yapılarında çalışan emekçilerin ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını savunmak, geliştirmek ve güvence altına almak doğrultusunda, Spor İş Yasası’nın çıkartılmasının sağlanması hedefiyle, uluslararası işçi sınıfının bir parçası olarak tüm gücüyle mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ ilan eder.”
 
İşçi sınıfı, hak ve özgürlükler savaşımını spor arenalarında da vermek istiyorsa, öncelikle bu alanı içten kavramalıdır. Bunun yolu spordaki sonuçları tartışmaktan, yorumlamaktan değil, sporu ve sporun toplumsal rolünü sorgulamaktan geçmektedir. Bugün sporda da emek mücadelesi vermek, geçmişten daha da önemli hale gelmiştir. İşçi sınıfının mücadelesi en geniş anlamda bir haklar mücadelesi, insanca var olma mücadelesidir. Şimdi yeni ve başka bir dünyanın adına, bu alana gecikmeden gerekli önem ve ilgiyi yükseltmek, örgütlü mücadeleyi hayata geçirmek zamanıdır. Artık sözünü ettiğimiz temel amaç ve ilkeler doğrultusunda sessizliğimizi bozmalı, ayağa kalkmalı tüm alanlarda olduğu gibi sporda da göreve başlanmalıdır.
 
Spor Emekçileri Sendikası (Spor-Sen) bu ilkeler doğrultusunda işçi sınıfının spordaki sesi ve sözü olacaktır.
 
Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın sınıf dayanışması!
Sporda da barış, dostluk, dayanışma…
Çocuklar oynamalı!
Sporda küfür ve şiddete hayır!
Sporda şike ve dopinge hayır!
Sporda mafya ve kumara hayır!
Spor-iş yasası hemen şimdi…
Sporda şovenizme ve ırkçılığa hayır!
Dinde yobazlık neyse sporda fanatiklik odur!
Spor emekçisi sendikanda örgütlen!
Spor emekçisi örgütüyle güçlü!
Spordaki karanlıklar aydınlatılsın…
Sporda emek sömürüsüne son!
Spor emekçisi gladyatör değil özgürlük savaşçısıdır!
Spor emekçisine anayasal güvence…
Önce eğitim sonra yarışma…
Sporda sağlıklı yarışma özgürce tartışma…
 
Kaynak: http://www.turnusol.biz/public/haber.aspx?id=6958&pid=19&haber=Spor%20emek%E7ileri:% 20Emek%20en%20y%FCce%20de%F0er
 
İLGİLİ HABER:
 
Sporcuların sendikası Spor-Sen kuruldu

 

 

 

AdaptiveThemes