Skip to content

Sol iktidara geldiğinde hangi lider kaç yaşındaydı?

2 Nisan 2010, ekleyen Erkin Özalp

Aşağıdaki tabloda, görece geniş (ama sosyal demokrasiyi ve ulusalcı hareketleri kapsamayan) bir tanımıyla “sol”un iktidara geldiği yıllarda, bazı liderlerin hangi yaşlarında oldukları görülüyor. Che Guevara daha 31 yaşında iktidarı görürken, Wilhelm Pieck bu mutluluğu ancak 73 yaşında yaşayabilmiş... 

Vladimir İlyiç Lenin
47
Rusya (1917)
Jozef Stalin
39
Rusya (1917)
Leon Trotskiy
38
Rusya (1917)
Enver Hoca
36
Arnavutluk (1944)
Maurice Thorez
44
Fransa (1944)
Josip Broz Tito
53
Yugoslavya (1945)
Władysław Gomułka
40
Polonya (1945)
Georgi Dimitrov
64
Bulgaristan (1946)
Klement Gottwald
52
Çekoslovakya (1948)
Kim Il-sung
36
KDHC (Kuzey Kore, 1948)
Wilhelm Pieck
73
Alman Demokratik Cumhuriyeti (1949)
Matyas Rakosi
57
Macaristan (1949)
Mao Zedong
56
Çin (1949)
Ho Şi Min (Ho Chi Minh)
64
Vietnam (1954)
Fidel Castro
33
Küba (1959)
Che Guevara
31
Küba (1959)
Salvador Allende
62
Şili (1970)
Alvaro Cunhal
61
Portekiz (1974)
Agostinho Neto
53
Angola (1975)
Daniel Ortega
34
Nikaragua (1979)
Hugo Chavez
45
Venezüella (1999)
Evo Morales
47
Bolivya (2006)
Daniel Ortega
61
Nikaragua (2006)
Prachanda (Pushpa Kamal Dahal)
52
Nepal (2006)
Dimitris Hristofyas
62
Güney Kıbrıs (2008)
 
İLGİLİ SAYILABİLECEK YAZIMIZ:
 
Sol bugüne kadar iktidara hangi yollarla geldi?
 

 

Yorumlar

Ortalama iktidara gelme yaşı: 50

2 Nisan 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 2635

Tabloda verilen yaşların ortalaması 49.6 üzerinden 50. En genç ve en yaşlı 3'er kişiyi hesaptan düşersek (31, 33, 34, 73, 64, 64), 49.5 üzerinden yine 50. Fakat, Daniel Ortega'nın ikinci defa iktidara geldiğindeki yaşını hesaptan düşersek, genel ortalama 49.1, 3'er eksiltmeli ortalama 48.9 olur.

Ortalamayı yükseltenler

2 Nisan 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 2639

İktidarı alanlar değil, kendisine iktidar verilenler. Doğu Avrupa liderleri yaşlı. Devrim yapanlar genç. Bence bu dikkate alınmalı. Devrimci partiler belli bir yaşın üzerinde yönetici barındırmamalı. Danışma kurulu olur, ustalara saygı kurulu olur vs., saygıdeğer bir konum bulunur amcalara ama ihtiyarların yöneticiliği hep hareketi geri çekecektir. En azından ülkenin yaş ortalaması dikkate alınmalı lider seçiminde. Bir üst sınır olmalı ve bu da emeklilik yaşı olmamalı.

Gençleşme ve Doğu Avrupa

4 Nisan 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 2713

İktidarı alanlar genç, iktidar verilenler yorumunu ilginç buldum üzerinde düşünülebilir.. İkincisi gençleştirme meselesinde özellikle de devrimci partilerde bir yaş alt yada üst sınırı bence tartışılması gereken bir konu. Yöneticilik için bir alt sınır belirlemek ne kadar yanlışsa bir üst sınır da o kadar mantıksız diye düşünüyorum. Örgütün yaş ortalaması elbette bulunduğu toplumun sosyal gerçeklerinden bağımsız olamaz (rusya örneği dışında) Ülkemizde de bu durum benzeri bir şekilde tezahür ediyor olsada gençleştirme bir parti politikasından ziyade örgütün kendini dayatması halinde kendiliğinden gerçekleşen bir süreç olmalı. Doğu avrupadaki yaşlı liderler örneği bu açıdan önemli. Orda 2 nokta görebiliyorum birincisi doğu avrupa halk demokrasilerinin hepsinin ikinci savaş ve sonrasındaki mücadelelerle iktidara geldiğini ve o dönem ülkelerdeki genç nüfusun önemli bir kısmının savaşta yok olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor(bu oran sovyetlerdeki komünist kadrolar içinde neredeyse işgal edilen bölgelerdeki tüm kadrolar). İkincisi yine bu ülkelerde devrim mücadelesi Özellikle Bulgaristan Romanya Macaristanda ekim devrimiyle benzer bir tarihte hatta bazılarında daha eski tarihlerde başlıyor. Tabi bunların dışında ayrıca göz önünde bulundurulması gereken bir noktada iktidarı alma sürecinin farklı onu yeniden sosyalist sistemde örgütleme faaliyetinin çok başka kadrolar gerektirdiği ve iki dönemde bu değişimi sağlayabilen kadroların sayısının oldukça az olduğunu da düşünmek gerekiyor..

Gençleşme-algıda seçicilik

4 Nisan 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 2714

Ho Amca 64, Allende 62, Cunhal 61, Mao 56. Benim bildiğim Bulgaristan'daki komünist partisi SSCB'nin yardımı olmadan iktidara gelebilecek kadar güçlüydü yani Dimitrov 64.

BKP hakkında

4 Nisan 2010, yazan krasnador,
Yorum no: 2716

Yorumunuzdan tam olarak ne dediğinizi anlayamadım ancak anladığım kadarıyla bir yanıt verebilirim.. Bulgaristan Komünist Partisi'nin SSCB'nin yardımı olmadan iktidara gelebilecek olması elbette tartışılabilecek bir olgudur.. BKP'den önce ise Bulgaristanda RSDİP'den bir kaç yıl kadar önce kurulmuş olan Bulgaristan Sosyal Demokrat İşçi Partisi bulunmaktadır.. SSCB desteğine gelirsek BKP genellikle yeraltı çalışmasında güçlenmiş bir örgüt olarak asıl etkinliğini ikinci savaş sırasındaki partizan mücadelesi sonucunda kazanmıştır yani doğu avrupadaki hemen her komünist örgüt gibi.. BKP 1923 yılında Dimitrov önderliğinde bir halk ayaklanması başlatmış fakat bastırılmıştır.. Asıl olarak Bulgaristan sosyalist deneyimi ikinci savaşın sonunda kızılordunun bulgaristana girmesi ve partizanların iktidarı almasıyla gerçekleşti.. Bu noktada evet BKP bir dönem iktidarı alma girişiminde bulunmuş bunu ancak 1945'te kızılordunun askeri etkisinin de çok önemli bir pay sahibi olmasıyla gerçekleştirmiştir..

Bir komünistin yaşı

6 Nisan 2010, yazan Welat,
Yorum no: 2758

Yazıyı okurken, ÖDP'lilerin marifetiyle kendi rengine kavuşmuş Taraf yazarı Roni Margulies'in yazısı geldi aklıma. Margulies, içinde bulunduğu dönemin devrimci hareketinin ezberlerini kökünden sarsacak bir politik yönelime sahip olan; ötesi, Diyarbakır Zindanları'nda gösterdiği direnişle, külliyatlardan daha değerli bir devrimci pratik sergileyen İbrahim Kaypakkaya, sırf yaşı 24 diye küçümsenmeye çalışılmış; bu yüzden önderlik vasıflarına sahip olamayacağı ve bugüne miras bırakamayacağı yönlü söylemlerde bulunulmuştu.

O geldi aklıma, yukarıda, yaşlıları devrimci örgütten kovmalı diyen arkadaşın yorumunu okurken...

Stalin ve Troçki yaşıttırlar; biri 39 iken diğeri 38 olamaz!

26 Nisan 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3053

Troçki 7 Kasım 1879; Stalin ise 18 Aralık 1879 doğumludur. Ekim Devrimi'nde ya ikisi birden 38 ya da 39 yaşındadır; ama biri 39 ve diğeri 38 olamaz.

Serdal Tümkaya

Not: Gerçekten bilgiçlik yapmak için söylemiyorum. Sadece yanılıyorsam, düzeltmenizi rica ederim.

Stalin'in doğum tarihi

28 Nisan 2010, yazan Erkin Özalp,
Yorum no: 3087

Resmi biyografilerde 1879 yılında doğduğu yazılsa da, Wikipedia'nın hem İngilizce hem de Rusça sayfalarında, "aslında" 1878'de doğmuş olduğu belirtilmiş, bazı kaynaklar da gösterilerek... Bu kaynaklara göre, Stalin de, 1920 yılında, 1878'de doğduğunu yazmış... "Kesinlikle 1878'de doğmuştur" diye iddia edemem tabii ki...

Kaynak1 (İngilizce Wikipedia)

Kaynak2 (Rusça Wikipedia - Google'ın İngilizce çevirisi)

Kaynak3 (Rusça Wikipedia'da verilen kaynaklardan biri - Google'ın İngilizce çevirisi)

İngilizce Wikipedia'daki açıklama:

Although there is an inconsistency among published sources about Stalin's year and date of birth, Iosif Dzhugashvili is found in the records of the Uspensky Church in Gori, Georgia as born on 18 December (Old Style: 6 December) 1878. This birth date is maintained in his School Leaving Certificate, his extensive tsarist Russia police file, a police arrest record from 18 April 1902 which gave his age as 23 years, and all other surviving pre-Revolution documents. As late as 1921, Stalin himself listed his birthday as 18 December 1878 in a curriculum vitae in his own handwriting. However, after his coming to power in 1922, Stalin changed the date to December 21 [O.S. December 9] 1879. That became the day his birthday was celebrated in the Soviet Union."Prominent figures". State and Power in Russia. Retrieved 19 July 2008.

Teşekkürler; gerçekten de kesin tarihi bilemeyiz.

29 Nisan 2010, yazan Serdal Tümkaya,
Yorum no: 3089

Merhaba,

Ben Stalin'in doğum tarihinin tartışmalı olduğunu bilmiyordum; ama doğrudur, o dönemde o bölgede kimin tam olarak ne zaman doğduğunu kesin olarak tespit etmek oldukça zor.

İyi çalışmalar

 

 

AdaptiveThemes