Skip to content

Öğrenciler Fransa'da kalacak yer istiyor!

3 Eylül 2010, ekleyen samata

Fransa'da öğrenci sendikası (UNEF) 2008'den beri öğrencilerin kalacak yer (barınma) hakkı için bir kampanya yürütüyor. Kampanya üniversite kampüslerine asılan çarpıcı afişiyle de dikkat çekiyor. Afişte "Bazıları öğrencilerin kalacak yer problemi olmadığını iddia ediyor" ve onun altında "Damien ve Mélanie 22 ve 23 yaşlarında her ikisi de ailelerinin yanında oturuyor" yazısı ve "Öğrenciler için yurtlar inşaa edilsin!" talebi bulunuyor.

Kaynak: http://www.unef.fr/delia-CMS/index/article_id-2282/topic_id-216/construction-de-logements-pour-les-etudiants.html

Yorumlar

Pornografi, cinsel özgürlük ve öğrenciler

4 Eylül 2010, yazan Ateş Uslu,
Yorum no: 4438

Burada bir örneği sunulan çarpıcı afiş çeşitli düşüncelere sürüklüyor insanı.

Her şeyden önce, cinsel ahlakçılığı savunacak en son kişileri bile rahatsız edebilecek bir resim sözkonusu (hayatımda kitleye yönelik bir görsel malzemeden "pornografik" olduğu gerekçesiyle rahatsız oldum sanırım).

Diğer nokta ise, afişte Fransa'daki barınma sorununun esas olarak cinsel özgürlükle bağlantılandırılması. Başka bir deyişle Fransa'daki öğrenciler için yurt, sadece şehir dışından gelenlere ucuz barınma imkânı sağlayan yer değil, tüm öğrencilere bağımsız (bu arada cinselliğin "özgürce" yaşanmasına olanak veren) bir yerdir. "Yurt" denince Türkiye'deki gibi 3-4 kişilik öğrenci odaları anlaşılmasın. Fransa'da yurtlar çoğunlukla tek kişilik oda ya da stüdyo dairelerden oluşur.

Biraz daha yakından bakalım. 22-23 yaşındaki gençlerin aileleriyle oturması günümüz Fransa'sında pek olağan karşılanan bir durum değildir. Bu genellikle ekonomik koşullarla açıklanır (kapitalist toplumda bireyin izole olması ve geleneksel toplumsal yapılardan, bu arada aileden de uzak bir yaşam sürmesi; ailenin 18 yaşını geçenlere bakmayı bir yükümlülük olarak görmemesi...). Burada buna ek olarak Fransa'da dahi pek dile getirilmeyen (getirilse de arkadaş arasında tartışılan) bir konuya değinilmiş: cinselliğin "sorunsuzca" yaşanabilmesi. Bu mesele gerek gündelik hayatla, gerekse toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kurulma biçimleriyle doğrudan ilintili; yukarıda sözü edilen ekonomik koşullarla ve 1968 sonrası cinsel devrim hareketiyle de bağlantılı olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmeyi hak ediyor. Bu konuda Türkiye toplumu ve Fransa toplumu arasında karşılaştırmalı bir çözümleme yapılabilse keşke.

UNEF'in (Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği) Fransa'nın önde gelen solcu öğrenci sendikası olduğunu da ekleyelim.

unef < chp gençlik kolları < 0

7 Eylül 2010, yazan Ioannis Kronos,
Yorum no: 4470

unef demişken; solculuklarının tartışılır olduğunu eklemek gerekir. şerh düşmekle beraber chp gençlik kollarına benzetmişimdir çoğu zaman. merkez sol diye tabir edebileceğimiz bir çizgisi olmakla beraber; fransa da sosyalist hareket barutunu kaybettikçe o da sınıfsal arka planını kaybeden bir söylem tutturmuştur bunca yıl sonunda. durum biraz da 68in sloganlarıyla ilintili: mevcut radikalliklerin korunamyacagı bir dönemdi 68.  ya devrim yapılacak ya da bu macera sona erecekti. (bilenler bilir, FKP sağolsun yangına suyla yanıt verdi bu dönemde)

eskisinden eser kalmayan şimdinin unef'i, o özel yılların sosyalizmi haykıran partileriyle kolkola giremez bile. zaten artık o partilerde şüphesiz sosyalizmi istemiyorlar. geriye garibim chp gençlik kolları metaforu kalıyor: aşırı solcu(!) chp gençlik kolları, chp nin yanında hic sırıtmadan bu hale bürünebilir zira denizleri anma etkinlikleri düzenleyen, TEKEL'e chp'den daha sık ve sürekli destek vermeye uğraşan bir tavır takınırlar onlar. her ne kadar hic bir yere varmayacak olsa da... (parti yönetimine gectikce radikallikten sıradanlaşmaya giden skala buna dalalettir)

unef'in ki de o hesap yolunu yörüngesini şaşırmış bir siyasallık geriye barınmayı seks yapabilme özgürlüğüne indirger bir tavır bırakıyor. seks her yerde yapılabilir ama barınma her koşulda mümkün değildir...

 

 

AdaptiveThemes