Skip to content

Öcalan şimdi de Nietzsche'ist-Weber'ist olmuş

16 Ekim 2009, ekleyen Erdem Yürekkaya

Avukat görüşmelerinde düzenli olarak Marx'ın, zaman zaman da Lenin'in tezleriyle hesaplaşan Abdullah Öcalan, son avukat görüşmesinde, Marx'ı bir kez daha eleştirirken, "bölgede siyaset" yapmak isteyenlerin kimleri okumak zorunda olduğuna açıklık getirmiş:

"K. Marks’ı bu aralar daha iyi çözümlemeye çalışıyorum. Şunun farkına vardım. Marks aslında kapitalizmle birlikte yaşamanın teorisini yapmıştır, Marks, kapitalizmle birlikte yaşamanın büyük üstadıdır. Marks her ne kadar kapitalizmi eleştirir gözükse de kapitalizmle birlikte yaşamayı esas alır. Benim kapitalizm çözümlemem Marks’tan ziyade Nietzsche’ye daha yakındır. Bu anlamda kendimi Nietzsche’ye daha yakın görüyorum. Hegel’i de, Max Weber’i de inceledim. Benim felsefem Hegel’e yakın görünse bile aslında ben Max Weber’in düşüncelerini kendi düşüncelerime daha yakın buluyorum. Yine Gramsci eski İtalyan Komünist Partisi’nin lideridir. Daha sonra cezaevinde öldü. Gramsci’nin sivil toplum örgüt anlayışını kendi anlayışıma yakın buluyorum. Yine Frankfurt Okulu var. Bütün bunları savunmalarımda işledim. Bölgede siyaset yapanlar bunu okumalı. Bunları anlamadan bölgede siyaset yapılamaz."

Kaynak: http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=15366

İLGİLİ YAZILARIMIZ: 

Öcalan kimleri okursa iş yapar? (Ali Mert) 

Öcalan Marksizmle hesaplaşmasını sürdürüyor

Öcalan Karl Marx'ı AİHM'e şikayet etmiş

Abdullah Öcalan: 'Ben radikal demokratım'

 

 

 

AdaptiveThemes