Skip to content

Öcalan, Marksizmle hesaplaşmasını sürdürüyor

11 Eylül 2009, ekleyen Erkin Özalp

Abdullah Öcalan, son avukat görüşmesinde, Marksizmi bir kez daha çürütmüş. “Yol haritası” hakkında bilgi verirken, bunun “demokrasinin yol haritası” olduğunu vurgulayan Öcalan, DTP ve PKK üyelerinin hâlâ zaman zaman “devrim ve sosyalizm” demelerinden rahatsız olduğu izlenimini uyandırıyor:  

“Ben yol haritama güveniyorum. Demokrasiden asla vazgeçmem. Yol haritası demokrasinin yol haritasıdır, demokrasinin geliştirilmesidir, demokrasinin çıtasıdır, demokrasinin açılımı, halka mal edilmesidir. Bu yol haritasının içeriği demokratiktir. Benim bu yol haritam ezberleri bozacaktır. Liberalizmin, marksizmin-sosyalizmin klasik yaklaşımları yoktur. Anlamakta zorlanabilirler. Sadece bireysel haklar deniliyor, kolektif haklar dikkate alınmıyor. Oysa bunlar ayrıştırılamaz, ikisi bir bütündür, madalyonun iki yüzü gibidir. Sosyalist devlet olmaz. Devletin sosyalisti, liberali, kapitalisti olmaz, devlet devlettir, iktidar iktidardır. Hatta Lenin, devrim yaptıktan sonra diyor ki 'bana sosyalist devletle ilgili kitap getirin'. Halbuki sosyalist devlet olmaz. Devrimi yapıyor ama devrimden sonra ne yapacağını bilemiyor, bocalıyor.
 
Yeni Şafak yazarı Kürşat Bumin de, bir DTP milletvekilinin bir konuşmasında “sosyalizm ve devrim”den söz etmesini eleştirmişti: http://www.haberveriyorum.net/haber/acilimin-asil-kirmizi-cizgisini-kursat-bumin-acikladi
 
Uzun süredir AKP’nin “açılım”ını DTP ve PKK üyelerine kabul ettirmeye yönelik açıklamalar yapan Abdullah Öcalan, “ulus-devlet” konusuna nasıl baktığını şöyle anlatmış:
 
“Benim felsefem egemenlik anlayışına karşıdır. Egemenlik zulümdür, iktidar vahşettir. Ben, egemenlikten nefret ediyorum. Bu anlayış, etnik milliyetçiliği körüklemek demektir. Ben, iktidara karşıyım. Benim anlayışım demokratik toplumun inşa edilmesi, demokratik mekanizmanın toplumda kurulmasıdır. Bunlar, egemenlik, ulus-devlet anlayışı İngilizlerin planıdır. Dünyaya bunu onlar pazarlıyor. Adeta bunu bir pislik gibi toplumun üzerine saçıyorlar. Onlar bu işlerin nasıl yapılacağını çok iyi biliyorlar, bu konuda yeterince uzmandırlar. İngiliz ulus-devlet siyaseti tüm imparatorlukları yıktı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Fransız imparatorluğu, İspanya İmparatorluğu en son Osmanlı İmparatorluğunu dağıttı. Bunlar, çıkarları için daha da bunu yapmaya devam edecekler. Ortadoğu’ya, her yere bu anlayışı bunlar saçıyorlar.”
 
Önceki avukat görüşmelerinden birinde Fethullahçılar hakkında olumlu görüş bildiren Öcalan, bu kez, Fethullahçılığın kökenindeki isim olan Said Nursi’yi şu şekilde anmış:
 
“Bunlar Mustafa Kemal’i de yanlış anlıyorlar. Mustafa Kemal Kürt düşmanı değildi, hatta Kürtlere muhtariyet vermeyi düşünüyordu. Mustafa Kemal’in kafasında bir demokrasi modeli vardı. Hatta Mustafa Kemal sadece Kürtlerle değil, Lenin’le komünistlerle, İslamcılarla, ittifak yaptı. İşte Serbest Fırka’yı kurdurttu. Siyaseti biliyordu. Ama onun etrafını ittihat terakki kadrolarıyla kuşattılar, etkisiz hale getirdiler, bu projesi başarılı olmadı. Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak İttihat Terakki’nin İngiliz kanadıydı. Hatta kendisine suikast düzenlediler. Suikast başarılı olmadı ama suikastten sonra Mustafa Kemal onların gücünü anladı, yalnız kaldı, gücü, ismi sembolik hale getirildi. Bu kadronun başında da İsmet İnönü vardı. Bu aşamadan sonra Kürtler, İslamcılar, Said-i Nursi ve Komünistler ötekileştirildi.”
 
Abdullah Öcalan, sürece aşiretlerin ve “diğer oluşumlar”ın da dahil edilmesi gerektiğini söylemiş:
 
“Kürtler arası Barış ve Birlik Kongresi çok önemlidir. Daha önce dile getirdim; beş ilke dört pratik önerimi Kürtler Kongrede çok iyi tartışmalıdır, buna ilişkin bilinçlerini geliştirmeli ve ona göre bir tutum belirlemelidir. Bu çerçevede Kongre geliştirilebilir. Kürtlerin bütün siyasi partileri, hatta aşiretler, diğer oluşumları katılabilir.
 
Kaynak: http://www.gundem-online.com/haber.asp?haberid=78275
 
ÖCALAN’IN YAKIN GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARIYLA İLGİLİ YAZILARIMIZDAN BAZILARI:
 
Öcalan’ın tartışılmayan açılımları
 
Öcalan Karl Marx’ı AİHM’e şikayet etmiş
 
Öcalan: ‘Ben radikal demokratım’
 
Öcalan AKP’nin ‘açılım’ını açmaya devam ediyor
 
Öcalan’ın görüşme notları sansürleniyor mu?
 
 

 

 

 

AdaptiveThemes