Skip to content

Newsweek: Castro ölecek, Chavez'e darbe yapılacak

31 Aralık 2009, ekleyen Fatih Polatlı

ABD’nin ünlü haftalık haber dergilerinden Newsweek, 2010 yılına ilişkin 10 tahminini (daha doğrusu dilek ve temennilerini) açıklamış. Bunlar arasında, Fidel Castro’nun ölmesi ve Hugo Chavez’e yönelik bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi de var.  

Uzun yıllardır hasta olan Fidel Castro’nun 2010 yılında öleceğini tahmin eden Newsweek’e göre, ülkede bir “barışçıl geçiş” gerçekleşecek, yani sosyalizm bir gecede son bulmayacak. Ancak, Raul Castro’nun ABD ile ilişkileri geliştirmenin yararlarını görerek anti-Amerikancılıktan vazgeçeceğini iddia eden Newsweek, 2010 yılının sonunda, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, Küba ile ilişkilerin 2013 yılına kadar iyileştirilmesine yönelik bir planı açıklayabileceğini söylemiş.
 
Newsweek’in Chavez ile ilgili tahmini ise, petrol fiyatlarının düşmesinin yol açacağı varsayılan etkilere dayanıyor. 2010 yılında Venezüella’daki fiyatların hızla yükseleceğini ve bundan en fazla zararı ücretliler ile yoksulların göreceğini iddia eden Newsweek, ülkede kıtlıkların baş göstermesini ve ordunun “kıtlık, yoksulluk ve kaos” getiren “21. yüzyıl sosyalizmi”ne karşı darbe yapmasını bekliyor.
 
Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, Newsweek’in tahminleriyle alay etmiş. Newsweek’i “imparatorluğun dergisi” olarak niteleyen Chavez, bu derginin, savunucusu olduğu emperyalizmin nefret ve dileklerini yansıttığını söylemiş. ABD’deki medya kuruluşlarının yıllardır Fidel Castro’nun öleceğini tahmin ettiğini hatırlatan Chavez, daha önce, Raul Castro’ya, “Bu adam seni, beni ve hepimizi gömecek” şeklinde espri yapmış olduğunu aktarmış. (Kaynak)
 
Newsweek’in diğer tahminleri arasında, Afganistan’daki durumun düzelmesi (yani ABD’nin çıkarlarına daha uygun hale gelmesi), Çin’in bir çöküntü yaşaması, Pakistan’da yeni bir darbenin olması, İran’a yaptırımların uygulanması, iktisadi alanda Brezilya’nın “yeni Çin” haline gelmesi ve Avrupa’nın yeni bir mali kriz yaşaması da var.
 
Kaynak: http://2010.newsweek.com/top-10/world-predictions/castro-dies-us-relations-improve.html

 

 

 

AdaptiveThemes