Skip to content

Morales’ten İklim Değişikliği Referandumu

3 Ocak 2010, ekleyen Ayşe K.

Latin Amerika’nın sosyalist liderleri, iklim mücadelesinin de öncüleri olduklarını Kopenhag İklim Zirvesi’nde bir kez daha göstermişler ve tüm dünya devletlerine anlamlı ve önemli çağrılarda bulunmuş, somut önerileriyle Toplantı’ya damgalarını vurmuşlardı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales tarafından daha önce Birleşmiş Milletler’e öneri şeklinde sunulan, Toplantı’da da dile getirilen “Toprak Ana’nın Hakları Evrensel Beyannamesi” de radikal önlemler içeren, kapsamlı bir öneri raporu olarak değerlendirilmişti. Morales, gene Toplantı’da yaptığı konuşmada kapitalizmin yok etme tehdidiyle karşı karşıya bulunan Pachamama’yı (Toprak Ana) kurtarmak için tüm dünya halklarına açık bir referandumdan söz etmişti.

Zirve’de devlet başkanları ve kıtalar arasındaki büyük görüş farklılıkları nedeniyle bir anlaşmaya varılamaması üzerine, dünya halklarına fikirlerini sormak ve onların önerileri doğrultusunda harekete geçmek gerektiğini düşünerek bu tür bir girişimde bulunduğunu belirten Morales’in referandumu tüm dünya halklarının değerlendirmesine sunulmuş. 
 
Referandumu desteklemek için yanıt verilmesi istenen sorular şunlar:
 
  1. Toprak Ana’nın Haklarını tanıyarak doğa ile yeniden uyum sağlamak gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  2. Kapitalist sistemin sunduğu aşırı tüketim ve israf modelini değiştirmek gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  3. Isının 1 santigrattan daha fazla artmaması için gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltması ve tekrar massetmesi gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  4. Savaşlara harcanan tüm kaynakların gezegeni korumak için kullanılması ve savunma harcamalarına ayrılan bütçeden daha fazla bir bütçenin iklim değişikliğine ayrılması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  5. Toprak Ana’yı tahrip edenleri yargılamak üzere bir İklim Mahkemesi’nin kurulması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
 
Referanduma katılmak ve yorumunuzu paylaşmak için:
 

portalmre.rree.gov.bo/cumbre/Referendum.aspx

Fidel Castro da Morales'in önerdiği referanduma dikkat çekmişti:

www.granma.cu/ingles/2009/diciembre/vier18/52reflex1-i.html

Morales'in konuyla ilgili diğer açıklamaları:

www.boliviaun.org/cms/

www.democracynow.org/2009/12/17/bolivian_president_evo_morales_on_climate

 

 

 

AdaptiveThemes