Skip to content

Marksist-Leninist Araştırmalar Merkezi kurulmuş

20 Ocak 2010, ekleyen Hasan Duru

Marksist-Leninist Araştırmalar Merkezi, Ocak ayı başında kurulmuş. Haftalık soL dergisinin konu hakkındaki değerlendirmelerini aldığı Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi üyesi Alper Birdal, merkezin amaçları ve yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi vermiş. Birdal’ın değerlendirmelerinden bazıları şöyle:  

“Merkezin amacı, en genel anlamda, Türkiye’de marksist-leninist düşünceyi daha canlı, yaratıcı ve üretken kılmak. Bu ihtiyaç yeni hasıl olmadı kuşkusuz, ama bugün daha da yakıcı bir hale geldi. Daha yakıcı bir hale geldi, çünkü Türkiye’nin tarihsel bir kırılma döneminden geçtiğini tespit ediyoruz. Bu dönemin dinamiklerini kavramak için kuramsal alandaki gücümüzü pekiştirmemiz ve doğrusu, bu alanda hegemonya kurmamız gerekiyor.”
 
“Bugün bir kitapçıya girdiğinizde marksizme dair veya marksist yöntemi kullandığını iddia eden onlarca kitap bulabilirsiniz. Bunların önemli bir kısmının marksizmle bir ilişkisi olmadığını biliyoruz. Benzer şekilde bugün bu alanda kimlerin sözü dinlenmektedir sorusunu sorabiliriz. Murat Belge’den Nabi Yağcı’ya, bazıları hiçbir zaman marksist olmamış, bazıları ise çoktan cemaatlerin, liberallerin, şunun bunun himayesine girmiş kişilerin borusu ötüyor ne yazık ki...”
 
“Merkez şimdilik dar bir kadroyla yola çıktı, ama zaman içinde kurumsal yapısını geliştireceğiz.”
 
“(...) Türkiye’de komünist hareketin tarihini yazacağız örneğin. Metin Çulhaoğlu’nun sorumluluğunda bir ekip, 10 Eylül’e kadar bu çalışmanın ilk cildini hazırlamış olacak. Beş-altı ciltlik bir külliyattan söz ediyoruz. Bir başka çalışma, Mesut Odman’ın sorumluluğunda hazırlanacak marksist-leninist kavramlar sözlüğü. Teori, kavramların bir toplamı değil kuşkusuz, ama kavramsal titizliğe sahip olmayan bir hareketin teorik mücadeleyi ilerletmesi de mümkün olamaz. Dolayısıyla artık elimizde bu açıdan bir referans kitabımız olacak.”
 
“Merkezin önüne koyduğu bir diğer hedef, uluslararası alanda ilerici hareketler içerisinde marksist-leninist düşüncenin ağırlığını artırıcı müdahaleler yapmak. Bu çerçevede TKP’nin 90. kuruluş yılında bir uluslararası teorik sempozyum gerçekleştireceğiz.
 
“Son olarak Gelenek dergisi 109. sayısından itibaren merkezin yayını haline gelecek.”
 
Kaynak: soL, 15 Ocak 2010, sayı: 313

 

Yorumlar

Merkezin bileşimi

22 Ocak 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 1812

MLAM yola şu bileşimle koyulmuş:

Alper Birdal
Kemal Okuyan
Mesut Odman
Metin Çulhaoğlu
Özgür Şen

Bu kaçıncı "bilimler akademisi"?

24 Mart 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 2424

Metin Çulhaoğlu 80 sonrasında yazdığı kitaplarda Marksist-Leninist terminolojisini kullanmak yerine yalnızca Marksist teriminin kullanılmasının daha doğru olacağını savunuyordu ve Türkiye'de "Marksist bir ekol yaratmak" gerektiğinden sözediyordu. Şimdi acaba ne oldu da tekrar Marksist-Leninist kavramını kullanmaya karar verdi, merak ediyorum. Konjonktür mü öyle gerektiriyor, yoksa siyasetinin uluslararası ilişkileri için bu daha mı uygun oluyor? Yarın tekrar Marksist-Leninist terimini terketmeyi vaazetmeyeceğinin bir garantisi var mı? Bu anlayışla Marksizm-Leninizme gerçekten bir katkıda bulunabilir mi? Ayrıca bu büyük iddialarla ortaya çıkıp pek az bir ürün ortaya koyabilen kaçıncı "bilimler akademisi" diye de sormadan edemiyorum...

Gelenek dergisi internete taşınıyor

4 Temmuz 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3779

Haftalık sol'dan aktarım: http://www.sosyalistforum.net/gelenek/40611-gelenek-ne-zaman-ve-ne-sekil...

Partimizin teorik yayın organı ve Türkiye'nin en uzun süredir sürekli yayınlanan Marksist-Leninist teori dergisi Gelenek, Nisan ayında çıkan 111. sayısının ardından yayınına ara verdi. Verilen ara, Gelenek'in yeni bir biçimle yayınına başlaması için geçirilmekte olan bir hazırlık dönemi... Gelenek dergisi Marksist-Leninist Araştırmalar Merkezi (MLAM) tarafından 10 Eylül'de yeniden yayınlanmaya başlayacak.

Dergi, büyük emek ürünü olan ve ne yazık ki bir süredir hakkını yeterince veremediğimizi düşündüğümüz teorik tartışma düzeyimizi geliştirmek üzere yeni bir çerçeveyle okurlarıyla buluşacak. İhtiyacımız özet olarak Gelenek'te yer verilen bütün yazıların parti yaşantısına daha fazla mal edilmesi ve buradan sağlayacağımız zenginlik sayesinde teorik ürünlerimizin yetkinliğini attırırken, onların dostlarımıza da daha fazla taşınması şeklinde tarif edilebilir.

Gelenek bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeni dönemde internet üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Makaleler interaktif olarak MLAM üyeleri tarafından tartışıldıktan sonra sitede yayına konulacak. Marksist-Leninist teori açısından önem taşıyan makalelerin çevirilerine, kitap tanıtımlarına da sitede yer verilmeye devam edilecek.

Sitede yer verilen makaleler üzerine yazarlar parti örgütlerinde "turneye" çıkacak ve yazılar hakkında seminerler verecek. Dolayısıyla bu açıdan Gelenek, sadece "sanal ortamda" kalan bir yayın olmayacak: örgütlerimizle ve dostlarımızla paylaştığımız, yazarlarla birebir tartışma olanağı bulduğumuz bir yayına dönüşecek. Ayrıca internet sitesinin yanı sıra belirli periyodlarla yayınlanmış yazılardan yapılan bir seçki de basılı hale getirilecek.,

 

 

AdaptiveThemes