Skip to content

Margot Honecker: 'İyimserliğimi koruyorum'

30 Ekim 2009, ekleyen Erkin Özalp

Hayli küçük ölçekli bir anma töreni... Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin (ADC ya da Almanca kısaltmasıyla DDR) kuruluşunun 60. yıldönümünde, 7 Ekim 2009’da, ADC’nin son sosyalist devlet başkanı olan Erich Honecker’in eşi Margot Honecker, dostlarıyla birlikte, Şili’deki bir anma töreninde yer almış... Sosyalizmi yaşamının sonuna kadar savunan Erich Honecker, 1994 yılında ölmüştü... ADC döneminde eğitim bakanlığı yapan ve bugün 82 yaşında olan Margot Honecker de, anma töreninin Youtube’a konan video klibindeki konuşmasından anlaşılabildiği üzere, hâlâ bir komünist... Söz konusu video klibi, Alman gazetelerinde infial yarattı; Alman sermaye medyası, Margot Honecker’i aşağılama yarışına girmiş durumda... “Hâlâ aynı kafada” diye suçluyorlar... Kanımca, Margot Honecker’in konuşması, yolumuza çok fazla ışık tutmuyor, hatta bazı nedenlerle hüzün veriyor; ama bir taraftan da, eski sosyalist ülkelerde “insan”ların yaşadığını ve bu ülkelerde üst düzey yöneticilik yapmış olan herkesin yalnızca maddi çıkarlarını gözetmiş olmakla suçlanamayacağını hatırlatıyor: 

 
Bugün, Almanya’da çok sayıda yoldaşın (kuşkusuz aradaki zaman farkı nedeniyle birkaç saat önce) bir araya geldiğini biliyorum. Her yerde, bilimciler, öğretmenler, işçiler, Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anmak için toplandı.
 
Günümüzde, Almanya’da, ADC’ye, sosyalist ADC’ye karşı büyük bir kampanya yürütülüyor. ADC’nin olumsuz şekilde anılmadığı tek bir sohbet programı, tek bir film, tek bir haber bülteni bile yok.
 
Ama tüm bunlar onlara yetmedi. Doğu Almanların yüzde 50’si şunu söylüyor: Kapitalizmde, daha kötü koşullarda yaşıyoruz. ADC’mizde güzel bir yaşamımız vardı. Ve ne yaparlarsa yapsınlar: Yaşananların unutulması bir yana, giderek daha çok sayıda insan, Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde nelere sahip olduklarını düşünüyor.
 
Tamam, başarılı olamadık. Ama en azından 40 yıl boyunca var olmuştuk. Ve bu 40 yıl, Almanya’da da izler bıraktı.
 
Kuşkusuz, burada yoldaşlarımla birlikte olabilmekten dolayı mutluyum. 60 yıl önce, 22 yaşındaydım. Ve 22 yaşımda, halk meclisindeki, ADC’nin ilk halk meclisindeki en genç temsilci olmuştum. (Alkışlar)
 
İşçi ve köylü devletinin ilk devlet başkanına, Alman gençliğinin başarı dileklerini sunabilmiştim. O sırada çok heyecanlanmıştım. Ama bu, yani işçilerin ve köylülerin ilk devlet başkanının seçilmesi, yeni bir Almanya isteyen herkes için büyük bir olaydı. Ve 40 yıl boyunca başarmış olduklarımızın yok sayılması mümkün değil. Bunlar yalnızca anılarda kalmayacak; tam tersine, bunlar hakkında düşünen, “başka bir toplum kurmalıyız” diyen gençler var ve şunu soruyorlar: “O zamanlar nasıldı?” “ADC nasıldı?” diye soran çok sayıda genç var...
 
Bu konularda çok fazla cevap verme şansımız bulunmuyor çünkü basın güç sahiplerinin elinde. Ama solcu gazeteler var. Alman Komünist Partisi’nin (DKP) yanında, son seçimlerde oyların neredeyse yüzde 12’sini almayı başarmış bulunan bir Sol Parti var. (Alkışlar)
 
Bu, savaşa karşı çıkan, anti-kapitalist bir parti. Kuşkusuz, bu partinin içinde çok farklı eğilimler var ve bu partinin gelecekte, Almanya’daki koşulların ağırlaşması durumunda hangi yolu izleyeceği bugünden bilinemez. Ama yine de sol güçler var, hareket ediyorlar, daha fazla oy alıyor ve destekçi kazanıyorlar. Tüm büyük partilere anti-sosyal politikaları nedeniyle fatura kesildi ve örneğin Sosyal Demokrat Parti (SPD) oylarının üçte birini yitirdi. En büyük parti olan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), yani burjuvazinin partisi, oy kaybetti. Şimdi, girişimcilerin partisi olan Hür Demokratlarla (liberal parti) koalisyon kurdular ve Almanya’da her şeyin daha da kötüye gideceği, yalnızca sanayinin değil işçi sınıfının durumunun da kötüleşeceği öngörülebilir. İşsizlerin sayısı artacak, sosyal hizmetler daha da sınırlandırılacak, ama tüm bunların eskiden olduğu gibi kolayca kabullenilmeyeceğini gösteren olumlu işaretler var.
 
Tüm bunlar bir yana, ben iyimserim. Her zaman iyimserdim ve bundan sonra da böyle kalacağım.
 
Kaynak: http://www.youtube.com/watch?v=Mp_nbCBA4aw
video: 

 

 

AdaptiveThemes