Skip to content

'Madencinin kaderi' - ölümüne sömürüyü tepelemeyecek mi?

20 Mayıs 2010, ekleyen Ali Mert

 

Tepedeki kaderci;

"Ölüm" dedi, "kaderin senin madenci!"

 

Kaderci tepedeki;

"Ölümüne sömürü" dedi, "kaderin senin işçi!"

 

Tepe, kader, ölüm;

Maden işçisinin ölüm haberi geldi!

 

Haber, işçi, ölüm; 

Peki, kaderine razı mı işçi?.. 

 

Ölüm, ölüm, ölüm...

                    30 kere ölüm...

                            30 kere işçi...

                                 milyon kere işçi! 

Ölümüne sömürüyü, ölümüne tepelemeyecek mi?..

 

                               

 

 

 

Yorumlar

Mezar kazıcıları...

20 Mayıs 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3389

kendilerine mezar kazdıkları sürece tepeledikleri kendi hayatları olacak.

Sorunun cevabı: imkansız değil ama zor.

İşçilerin yapabileceği belli

20 Mayıs 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3393

Bir şey diyebilecek nefesi olsa o koşulda çalışmaz adamlar.

Solcularımızı görelim derim ben. Öyle basın bülteniyle değil. Bu memlekette 8-10 avukat çıkarabilecek en az 8-10 tane sosyalist parti-grup çıkar. İşte suç ortada, işte dava orada. En az 100 avukatla Zonguldak adliyesine gidilmeli, bu dava zorlanmalı. Bir Tekel direnişi de buradan çıkar mı çıkmaz mı görürüz.

(Umuyorum, diliyorum ama olmazsa da şaşırmam. Onlarca yayınının birinde bile bir sosyal güvenlik uzmanı olmayan, bir kliniği olmayan, bir yardım derneği olmayan, milletin bulvar gazetelerinden haklarını ve hastalıklarını danıştığı, tarikat derneklerinden çocuğuna giysi-elbise dilendiği bir ülkenin solundan bahsediyoruz çünkü.)

İşte kanun maddesi de bu:
TCK 83:

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
MADDE 83. - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.
(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,
Gerekir.
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

 

 

AdaptiveThemes