Skip to content

Lodosun ardından AB rüzgarı

24 Aralık 2009, ekleyen Ali Mert

Kıbrıs haberlerinin pek okunurluğu yoktur bilirim. Lakin geçenlerde özel ve faydasız bir haber çıkararak andığımız "lodos/işgal" ilişkisinin ardından, bu kez de Avrupa Birliği'nden Kuzey Kıbrıs'a (KKTC adı kullanılmıyor, dikkat çekerim) yapılan yardım haberine denk geldik, onu da iletelim. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) haftalık AB/Brüksel raporundan öğrendiğimize göre adadaki AB rüzgarı nakdi olarak da esmeye başlamış. Şöyleymiş

 

AB – Kıbrıs

AB Komisyonu’nun K. Kıbrıs’a 18 Aralık 2009 tarihine kadar sağlamayı taahhüt ettiği 259 milyon €’luk yardım programının %99’u çeşitli projeler için kullanıma sunuldu. İmzalanan toplam 880 anlaşmanın çoğunluğu hibelerden oluşuyor. Bu sayede finansmanı sağlanan projelerden bazıları şunlardır:
 
Kıbrıslı Türk sivil toplum kuruluşları, köyler, okullar, öğrenciler ve KOBİ’lerle ilgili projeler (35 milyon €);
 
Uzlaşma ve güven sağlayıcı projeler, mayın temizleme (6,5 milyon €), Kayıp Kişiler Komitesi (3,5 milyon €);
 
K. Kıbrıs’ta deniz suyu arıtma sistemleri ve atık su arıtma tesisleri gibi su projeleri (73 milyon €);
 
K. Kıbrıs’ın birleşme sonrasında AB müktesebatına uyumuna hazırlık için destek (14,5 milyon €).

 

 

AdaptiveThemes