Skip to content

Karaburun Bilim Kongresi 2009: '80'den sonra...'

27 Ağustos 2009, ekleyen alicenk

İlk kez 2006 yılında düzenlenen kongre bu yıl "80'den sonra..." teması ile 3-6 Eylül tarihleri arasında Karaburun'da düzenleniyor. Kongre daha önceki yıllarda da "bilim ve iktidar"(2006), "bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri" (2007) ve "bugünü anlamak"(2008) temaları ile düzenlenmişti.

Kongreyi diğer akademik kongrelerden ayıran belirgin özellikler var:

-Karaburun Bilim Kongresi’ne katılabilmek, gerçekleştirilecek etkinlikleri izleyebilmek için hiçbir özel koşul gerekmemekte, hiçbir bedel alınmamaktadır.

-Düzenleme Kurulu, Kongre’de sunulan ve sonrasında yayımlanan bildirilerin öğretim elemanı atama/yükseltme kurullarında puan amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını, kongre salonlarında kolektif, kamusal ve eleştirel bilgiye susamış, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duyacağını açık olarak belirtir.

-Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri, eleştirel yaklaşımları ve akademi dışı katılımları ayrıca desteklemektedir.

Kongrenin dört yıldır değişmeyen sloganı ise Adorno'dan bir alıntı: "Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar."

Karaburun Bilim Kongresi, üniversitelerde her şeyin giderek daha fazla paraya ve kariyere endekslendiği zamanlarda umut verici bir girişim olarak duruyor.

Yine de kongrenin sunduğu steril çerçeveden çok daha fazlasına bugün akademi alanında ihtiyaç olduğunu da belirtmek zorundayız. Steril derken:

- Kongrelerde sunulan bildirilerin akademik puan olarak kullanılması kötü bir şeyse, insan neden bu refleksin sadece Karaburun Kongresi ile sınırlı tutulduğunu merak ediyor. "Hiç bir bilimsel etkinliğimizi akademik puan olarak kullanmayacağız" diye bir deklerasyon sunulabilirdi.

- "İtaatsiz" ve "özgür" bilimci gibi ABD'deki 68 öğrenci hareketini çağrıştıran muğlak kavramlar kullanmak yerine bilim insanının "işçi sınıfının bir parçası" olması anlamında belki daha kirli ama daha net konumlandırılması daha iyi olabilirdi.

Böylece kongrenin temel sorularından birisine de akademi kendi hareketsizliğine bakarak bir yanıt bulunabilirdi:

Nasıl oluyor da, dünya düzeyindeki liberal uygulamaların Türkiye’deki tezahürü olan ve hemen her alanda (beslenme, barınma, sağlık, eğitim, örgütlenme, vb.) “büyük çoğunluk”un aleyhine işleyen mevcut süreç yeterince güçlü bir dirençle karşılaşmıyor?

Örneğin nasıl işçiler "gündelik çıkarları"nı gözeterek düzen partilerine oy veriyorlarsa, akademisyenler de kah üniversiteye daha fazla kaynak aktaracağını düşündüğü kah kongrelerine  A belediyesinden daha fazla ödenek ayıracağını düşündüğü düzen partilerine oy veriyor olabilirler.

Ha, bir de Marx ve Engels'in 150 yıl önceki gerçekliğe dair yaptığı tespit hala geçerliliğini koruyor:

“Burjuvazi, şimdiye kadar saygı duyulan ve dindarca bir korkuyla bakılan tüm mesleklerin halelerini söküp attı. Doktoru, avukatı, rahibi, şairi ve bilim adamını ücretli emekçisi durumuna getirdi.” (K. Marx, F. Engels, Komünist Parti Manifestosu, (çev. E. Özalp), Yazılama, 2007, İstanbul)

"Özgür" ve "itaatsiz" de olsa bilimcilerin ne bilimi ne de kendi konumlarını bu anlamda değiştirme, tekrar o eski güzel günlerdeki "saygın" konumuna "yükseltme" şanslarının olmadığını düşünüyorum.

 

Eleştiriler bir yana ortada Türkiye'deki en önemli kongrelerden birisi haline gelen bu kongrenin yaydığı ve örgütlediği umuda da elbette ihtiyacımız var.

Son olarak kongrenin kapsamayı planladığı çalışma alanlarını aşağıda bulabilirsiniz:

* Yeni Emperyalizm ve Türkiye’de İktisat Politikaları
* Küresel Kriz ve Türkiye
* Türkiye’de Devlet ve İktidar Ağlarının Dönüşümü
* Emperyalizm, Uluslarüstü Kuruluşlar, Küresel Entegrasyonlar
* İktidar ve Hukuk Sistemindeki Dönüşüm
* İdeoloji ve Söylemdeki Dönüşümler
* Yeni “Refah” Rejimleri: İşsizlik, Sefalet, Sosyal Güvenlik
* Eğitim, Sağlık ve Barınma
* Toplumsal Kimliklerdeki Dönüşüm: Cinsiyet Ayrımcılığı, Etnisite
* Kültür, Gündelik Hayat
* Sanat, Edebiyat, Estetik
* Medya
* Doğanın Metalaşması: Ekolojik Dönüşüm
* Türkiye Tarımında Dönüşüm
* Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Siyasal İslam
* Sol Muhalefet, Siyasî Katılım, Sistem Karşıtı Hareketler

Kongre programına ve ulaşım - konaklama  ile ilgili ayrıntılara ise kongre web sitesinden ulaşılabilir:

http://www.kongrekaraburun.org/index.php?git=indexsag_alt

 

 

 

AdaptiveThemes