Skip to content

İzmir'de dört sol yapıdan ortak TEKEL çalışması

27 Ocak 2010, ekleyen Hasan Duru

İzmir'de, TEKEL işçilerinin mücadelesini desteklemek ve bu arada "iş bırakma" eyleminin güçlü bir şekilde yapılmasını sağlamak isteyen dört sol yapı bir ortak deklarasyon yayımlamış ve bir heyet oluşturarak, kentteki farklı kurumları ziyaret etmeye başlamış. Halkevleri İzmir Şubesi ile Emek Partisi (EMEP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir il örgütlerinin bu ortak çalışmasıyla ilgili olarak ÖDP'nin İnternet sitesinde şu bilgiler veriliyor: 

Geçtiğimiz hafta içerisinde, TEKEL işçilerinin mücadelesine İzmir‘den güçlü bir destek için gerekenleri tartışmak üzere bir araya gelen dört kurum, demokratik kitle örgütlerinin, direnişle dayanışmasının güçlendirilmesi, "genel grev" talebine yönelik desteğin arttırılması amacı ile, sendika ve meslek odalarının, bir heyet ile ziyaret edilmesi kararı almıştı.

Bu karar çerçevesinde, kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet, Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Azad Fazla‘nın programındaki yoğunluk nedeni ile Sosyal-İş Şube Başkanı Müfit Ereş ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu‘ndan Mimarlar Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri odası İzmir Şube başkanları ile görüştü.

Görüşmelerde, TEKEL işçisinin mücadelesinin, ülkemizdeki emekçi sınıfların geleceği açısından taşıdığı kritik önem, direnişin siyasal karakterinin öğretici rolü, özellikle parçalı mücadele algısında açtığı köklü dönüşüm ve bu çerçevede bütün kurumlara yüklediği sorumluluklar üzerine fikir paylaşımında bulunuldu. Genel bir değerlendirmenin dışında, somut olarak desteğin arttırılması ve bir bütün olarak sürecin örgütlenmesine dair kimi başlıklar konuşuldu.

Temel olarak, karşılıklı fikir paylaşımı ekseninde geçen toplantıların sonunda, sendika ve meslek odalarına, dört kurum tarafından öncesinde kaleme alınmış olan deklerasyon iletildi. Heyetin, konfederasyonların ortak toplantısından çıkacak karara bağlı olarak, bu hafta içerisinde, KESK Şubeler Platformu ve ardından DİSK, Türk-İş ve KESK‘e bağlı şubelerle görüşmesi hedefleniyor.

Deklerasyonun tam metni:

TEKEL direnişi, Türkiye siyasetine köklü bir müdahalenin adı oldu. TEKEL işçilerinin onurlu mücadelesi, birçok başlıkta tartışmalara nokta koydu ya da tartışmalara yeni bir yön verdi. Şimdiden, işçi sınıfı hareketine birçok sloganı bir daha unutulmamak üzere hediye etti.

Ülkemizde barış ve kardeşliğin temellerinin nasıl bir kez daha atılabildiğini dosta düşmana kanıtladı. Doğusundan batısına ülke, direnişin emekçi karakterinde buluştu.

Bireysel çıkarları için değil, kendileri gibi güvencesiz bırakılmak istenen, en doğal ve insani yaşam hakkından mahrum bırakılan milyonlarca emekçinin sesi oldular.

Örgütlenmiş, birlikte hareket etmeyi öğrenmiş bir halk gücünün karşısında hiçbir iradenin duramayacağını bir kez daha öğrettiler.

İş ekmek kavgasının önemini hatırlattılar, bu kavganın çocuklarımızın, ülkemizin geleceğinden ayrı düşünülemeyeceğini gösterdiler.
Şimdi de, TEKEL direnişi, "genel grev" talebini güçlü bir şekilde dile getiriyor.

Bizler, aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak;

Artık bir ülke meselesi haline gelmiş olan TEKEL direnişinde bütün imkanların seferber edilmesi gerektiğinde ısrar ediyoruz. Gerekçesi net ve basittir:

TEKEL işçisi kazanırsa, ülkedeki bütün işçiler, emekçiler, yoksullar, işsizler, gençler, aydınlar kazanacaktır.

İşçilerin talep ettikleri haklar geri verilmediği taktirde, "genel grev" kararının yalnız meşru değil aynı zamanda zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle, "iş bırakma" eyleminin takipçisi olacağımızı , alınacak "iş bırakma" kararına bütün güçlerimiz ile destek olacağımızı, grevin örgütlenmesine samimiyetle görev alacağımızı, grevi etkisizleştirmeye yönelik bütün girişimlerin karşısında duracağımızı beyan ederiz.

Halkevleri İzmir Şubesi
Emek Partisi (EMEP) İzmir İl Örgütü
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İzmir İl Örgütü
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü

Kaynak: http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1723&tipi=2&sube=0

 

 

AdaptiveThemes