Skip to content

İlişkilerde yaş farkı formülü: Bölü 2 artı 7

17 Ekim 2009, ekleyen Fatih Polatlı

Kadın-erkek ilişkilerinde yaş farkı en fazla ne kadar olmalı? Örneğin, 20 yaşındaki birinin 120 yaşındaki biriyle ilişki kurmasının pek uygun olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz (herhalde). Ya 20 yaşındaki biriyle 40 yaşındaki biri arasındaki ilişki? 

Dünyanın hiçbir yerinde resmilik taşımayan formüle göre, kadın ile erkek arasındaki yaş farkının "kabul edilebilirlik" formülü, bölü 2 artı 7. Yani, daha yaşlı olanın yaşı 2'ye bölünecek, elde edilen sonuca 7 eklenecek. Küçük olan kişi, en az bu yaşta olmalı... (Daha yaşlı olan erkek de olabilir kadın da.)

Bu formüle göre, 40 yaşındaki biri, 27 yaşından küçük biriyle birlikte olmamalı (40 / 2 = 20 ve 20 + 7 = 27). 

Wikipedia'da, bu formüle uygun yaş farkı grafiği de yer alıyor: 

Upper limit: Üst sınır / Your age: Sizin yaşınız / Lower limit: Alt sınır / Acceptable: Kabul edilebilir / Partner's acceptable age range: İlişki kurulan kişi için kabul edilebilir yaş aralığı

Bu arada, bir başka iddiaya göre, eğer erkek yabancı bir ulustansa, formüldeki 7'nin yerine 5 konmalıymış. ("Erkek" yabancı olursa, kadın da "yabancı" olmuş olur; ama kaynağımızda böyle deniyor...)

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Age_disparity_in_sexual_relationships

 

 

AdaptiveThemes