Skip to content

Göçmen Dayanışma Ağı, Erdoğan'ın 'Ermeni açılımı'nı protesto ediyor

18 Mart 2010, ekleyen samata

Göçmen Dayanışma Ağı cuma günü (yarın) saat 18:00'de Erdoğan'ın Ermenilere karşı dışlayıcı tavrını protesto etmek için tramvay durağında toplanıyor. Davet mektubunu aşağıda paylaşıyorum:

 

Başbakan Erdoğan'ın 100 bin Ermeni göçmeni gönderme tehditi, Türkiye'nin, dahası ulus-devletlerin göçmenlere nasıl baktığının bir kanıtı.

Göçmenler, uluslararası siyasette piyon, ülke sınırları içinde ucuz işgücü olarak görülüyorlar.
 

 

Oysa biz millet, ırk, etnik köken,din, cinsiyet ve cinsel yönelimi ne olursa olsun herkesin hareket özgürlüğüne ve istediği yerde yaşama hakkına sahip olduğunu savunuyoruz.
 
Vatandaş ile göçmen arasındaki hak ayrımına hayır demek için,
 
Göçmenlerin dışlayıcı, sömürücü devlet politikalarında piyon haline gelmesine
 
tepki göstermek için,
 
Tek bir göçmenin bile gönderilmesini kabul etmediğimiz için!

Yarın (19 Mart, Cuma), saat 18:00'de
Taksim Tramvay Durağında
 

Sınırsız Ulussuz Sürgünsüz Bir Dünya!

Göçmen Dayanışma Ağı

Kaynak: http://www.gocmendayanisma.org/

 

 

AdaptiveThemes