Skip to content

Gençler porno sitelerinde mi geziyor?

2 Haziran 2009, ekleyen Fatih Polatlı

ANKA haber yapmış, Cumhuriyet gazetesi bile İnternet sitesine taşımış: "Gençler en çok erotik sitelerde geziniyor"muş! Kim saptamış? "Bağımsız Eğitimciler Sendikası" diye bir kuruluş... Bu sendikanın Ar-Ge biriminin iddiasına göre, İnternet kafelere giden gençler, pornografik siteleri ziyaret ediyormuş... Bu bir araştırma mı, yoksa İnternet'e ve İnternet kafelere yeni yasakların getirilmesini teşvik faaliyeti mi?

Bağımsız Eğitimciler Sendikası’nın (BES) Ar-Ge biriminin hazırladığı “İnternet Kafeler, Gençlik ve Sosyal Sapma Raporu”na göre, “İnternet kafelerin çocuk ve gençlerin sosyal sapma ile karşı karşıya kalabilecekleri, toplumun sosyal kabul görmüş ve yaşama tarzının parçası olmuş, değer ve davranışlarından uzaklaşma sonucunu yaratabileceği söylenebilir”miş.

İnternet kafelerin ve daha genel olarak İnternet’in kötülükleri saymakla bitmiyormuş. “Chat”, insanları yalancı yapıyormuş. Ama asıl önemlisi, İnternet ve İnternet kafeler, sapkınlık yuvaları olup çıkmış:
 
“İnternet kafeye devam edenlerin, buradaki aktivitelerine bakılacak olursa yüzde 12'sinin erotik sitelere girdiği dikkat çekmektedir. (Bölükbaş, 2003, 77). Ancak, yapılan gözlemlerde bu oranın çok daha üzerinde kullanıcının, pornografik siteleri ziyaret ettiği görülmektedir. İnternette önemli bir yer işgal eden erotizm-pornografi siteleri, her türlü sapkınlığa, sömürü ve istismara açık, cinsel şiddet, taciz, ensest ilişkiler, çocuk pornosu, teşhircilik ve sapıklık gibi birçok olumsuz unsuru sergilemektedir. Yapılan araştırmalara göre, internet kullanıcılarının yüzde 15'inin, seks içerikli chat odalarını ve porno sitelerini ziyaret ettiği tespit edilmiştir. İnterneti seks amaçlı kullananların yüzde 9'u ise ekran karşısında haftada 11 saatten fazla geçirmektedir.”
 
Türkiye’deki İnternet kullanıcılarının yüzde 67,5’inin bunun için İnternet kafeleri kullandığı iddiasını da içeren raporu hazırlayan sendikanın başkanı, acilen bu yakıcı sorunun üzerine gidilmesi çağrısında bulunmuş: “Hızlı bir şekilde hayatımıza giren internet aynı zamanda yarınımızın teminatı olan gençlerimizi de tamamen kontrolü altına almıştır. Çocuklarımızın büyük bölümünün yaz boyunca internet kafelerden çıkmayacağını biliyoruz. Bu konuda hızlı bir önlem alınmasının artık zamanı geldi de geçti.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=60248)
 
BES, geçtiğimiz yıllarda da benzer araştırmalar yapmış ve İnternet yasakçılığını savunmuş bir kuruluş. 2006 yılının Aralık ayında, İnternet kafelere ilişkin tartışmaların canlanması üzerine, yine BES’in Ar-Ge birimi tarafından alelacele bir rapor hazırlanmış (http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=17103).
 
Türkiye’de, İnternet yasakları, “porno siteleri” (ve özellikle de “çocuk pornosu”) gerekçe gösterilerek genişletiliyor. Oysa “lüzumlu görüldüğünde”, yalnızca youtube gibi sitelere değil, dünyaca ünlü evrim savunucusu bilimci Richard Dawkins’in İnternet sitesine bile yasak getirilebiliyor. Demek ki, asıl amaç “pornoyla mücadele” olsa, bunun için kullanılacak araç, porno sitelerine erişimin engellenmesi olurdu.
 
Tek tek ülkelerin İnternet kullanıcılarının en çok hangi siteleri ziyaret ettiklerine ilişkin raporlarda, Türkiye’nin durumu, başka ülkelerle karşılaştırıldığında, hiç de bir felaket işareti vermiyor. alexa.com’un Türkiye için hazırladığı en çok tıklananlar listesinde, ilk porno sitesi, 59. sırada yer alıyor (http://www.alexa.com/topsites/countries;0/TR). Başka ülkelere bakıldığında, listelerdeki ilk porno sitelerinin Almanya’da 22., Yunanistan’da 29., Mısır’da 49., Hollanda’da 27., Fransa’da 28. sırada olduğu görülüyor.
 
Kısacası, BES’in amacı, çocuklarımızı ve gençlerimizi İnternet’in zararlı yönlerinden korumaktan çok, AKP’ye İnternet yasakçılığı için yeni bahaneler sunmak gibi görünüyor...
 
 

 

 

 

AdaptiveThemes