Skip to content

Fethullah Gülen: 'Servet düşmanlığı yapmayın!'

19 Şubat 2010, ekleyen Erdem Yürekkaya

Fethullah Gülen, İnternet sitesine son eklenen yazılardan birinde, bir kez daha fakirlik ve zenginlik üzerinde dururken ("Fakirlik mi, Zenginlik mi?"), "servet düşmanlığı" yapmanın yanlış olacağı uyarısında bulunmuş. Karl Marx ile Friedrich Engels'i de anan Gülen, servet düşmanlığının insanlık için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve büyük tahribatlara yol açtığını iddia etmiş.

Gülen'e göre, zenginlerden istenebilecek olan tek şey, kendi rızalarıyla başkalarına "yardım" etmeleri... Bunun için de, onların "gönüllerini kazanma" çabasını göstermek gerekiyormuş...

İşte yoksulların kurtuluş projesi: Bütün ülkelerin yoksulları, zenginlerinizi daha fazla hayırseverlik yapmaya çağırın... Onlara ulaşamıyor musunuz? Merak etmeyin, Fethullah Gülen ve takipçileri, Türkiye'de ve daha pek çok ülkede, zenginlerle sıkı ilişkiler içinde. Çağrınızı iletirler.

Yeter ki, yeryüzündeki herkesin tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gereken kaynaklara ve teknolojilere sahip olunmasına rağmen, neden yoksul olduğunuzu sorgulamaya falan kalkışmayın!

Mevzûu hülasa edecek olursak, bazı kimselerin helal ve haram çizgilerine dikkat etmeden servet peşinde koşmaları kimi inanan insanlarda dahi servet ve servet sahibi insanlara karşı olumsuz bir bakış açısı meydana getirmiş olabilir. Ne var ki, haramdan kazanan ya da kazancından Allah yolunda infakta bulunmayan bir kısım insanlara bakıp servet düşmanlığı yapmak başta da ifade edildiği gibi doğru değildir. Servet düşmanlığı insanlığa sosyal ihtilallerin arkasında duran Marks, Engels ve benzeri düşüncede olan şahısların armağanıdır (!) ve onun beşeriyet için ne denli büyük bir tehlike arz ettiği ve ne azim tahribatlara sebebiyet verdiği insanlık tarihine az-çok aşina olanlar için malumdur.

Bunun yerine, yani zenginlere adavet besleyip zenginlik düşmanlığı yapılacağına varlıklı kimselerin Allah’a dost insanlar haline getirilmesine ve onların imkânlarını rıza-yı ilahi istikametinde, topyekûn insanlığa faydalı olacak şekilde kullanmalarına çalışmak iktiza eder. Bunun için bütün meşru vesileler mutlaka değerlendirilmelidir. Zira bu, o insanın ahireti adına da çok önemli bir vazife ve sorumluluktur. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, insanlar bu mevzûda belki başta biraz zorlanabilirler. Önceleri azıcık bir şey verirken bile canını veriyormuş gibi hissedebilirler. Fakat kırk yıllık müşahedelerime dayanarak diyebilirim ki, gönlünde din, millet, insan sevgisi tutuşturulan insanlar zamanla verme işinin tiryakisi haline gelmişlerdir. Öyle ki, kadınlardan da erkeklerden de ağlayarak gelip her şeyini milletimizi yüceltme istikametinde hak rızası için ortaya döken insanlara şahit olmuşumdur.

O halde bir mü’min olarak bize düşen, servet veya servet sahibi düşmanlığı değil insanları insanlık yolunda, Allah rızası istikametinde vermeye alıştırmak olmalıdır. Bu açıdan servet ve imkân sahibi insanların gönüllerini kazanmaya, onları dinin, imanın, insanlığın dostu haline getirmeye; getirip bu ulvî değerler için çalışıp çabalamaya ve bu suretle hem mevcut imkânların doğru yerde harcanmasına hem de imkân sahiplerinin ahirette kurtulmasına vesile olmak çok önemlidir; önemlidir zira bu yol Efendiler Efendisi’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) yoludur.

Kaynak: http://tr.fgulen.com/content/view/18272/9/

FETHULLAH GÜLEN'İN SEÇME FİKİRLERİ:

Hocaefendi'den hoşgörü, diyalog ve demokrasi dersleri

 

 

AdaptiveThemes