Skip to content

Elektrik tasarruf cihazları, tasarruf sağlamıyormuş!

11 Ocak 2010, ekleyen Fatih Polatlı

Piyasada satılan "elektrik tasarruf cihazları", reklam filmlerinde iddia edilenlerin aksine, elektrik tüketiminin azalmasını sağlamıyormuş. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yaptırılan bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, yazılı ve görsel medyada reklamları yapılan, marketlerde ve elektronik ortamda satılan bu ürünler, tasarruf sağlamak bir yana, enerji tüketimini artırıyormuş. 

Söz konusu cihazlarla ilgili reklamlardan bazıları şunlar: 

http://www.youtube.com/watch?v=Im9uUfDzyII (http://www.izlesene.com/video/reklamlar-eko-enerji---elektrik-tasarruf-cihazi/1262746)

http://www.izlesene.com/video/reklamlar-elektrik-tasarruf-cihazi-gesta/650114

Aslında, elektrik tüketiminin bu kadar basit bir yolla yüzde 40 oranında azaltılamayacağını anlamak o kadar da zor değil... Eğer azaltılabilecek olsaydı, bunu sağlayan teknoloji tüm dünyada çoktan kullanılmaya başlamış olurdu... Bir kez daha "Erke dönergeci" gibi bir şeyle karşı karşıyayız... 

EMO tarafından bugün yapılan basın açıklamasının konuyla ilgili bölümleri şöyle: 

Elektrik Mühendisleri Odası, kamu yararını gözeterek, elektrik kullanımını azaltmadan faturaları azalttığını iddia eden aletleri laboratuvar ortamında incelettirerek bir rapor hazırlamıştır. Adı geçen "sözde elektrik tasarruf cihazları" tamamen bir aldatmacadan ibarettir.
 
Büyük işletmelerde zorunlu olan kompanzasyon işlemi, elektrik akımının iş görmeyen gücü (körgüç) olarak tanımlanabilecek "reaktif enerji"nin sisteme geri verilerek, toplam elektrik üretiminde yaratacağı gereksiz artış etkisini önlemeye yöneliktir. Öncelikle, mevcut mevzuata göre "mesken abonelerine, tek fazla beslenen abonelere, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW‘a (dahil) kadar olan abonelere" reaktif enerji tarifesi uygulanmadığının altı çizilmelidir. Yani bu abonelerin kompanzasyon yapmalarına gerek duyulmamakta, bu nedenle de bu sayaçlar reaktif enerji kaydetmemektedir. Elektrik tasarruf cihazı adı altında satışa sunulan bu tür aletler ise, zaten kayda girmeyen bu reaktif enerjiye yönelik küçük kompanzasyon aletleridir.
 
Konut ve küçük işyerlerine cihazın pazarlanmasında kullanılan yöntem de işte bu noktaya yöneliktir. Bir grup floresan lamba yakılmakta; sözde tasarruf cihazı takılmadan lamba devresindeki akım, pens ampermetre ile ölçülerek müşteriye gösterilmekte; ardından cihaz fişe takılmakta ve aynı noktadaki akım yine ölçülmektedir. Cihaz devrede iken bir miktar azalan akım değeri üzerinden halkın aldatılması desteklenmektedir. İşin püf noktası da buradadır. Azalan akım, fişe takılan noktadaki reaktif enerjinin cihazdan şebekeye verilmesi ile oluşmaktadır. Kirli bir kampanya ile pazarlanan bu cihazlar bu tip sayaçların kaydetmediği, bu nedenle de tüketim faturalarına yansımayacak olan reaktif kompanzasyon işlevi görmektedir.
 
Konuyla ilgili Odamız tarafından yaptırılan bilimsel çalışmanın sonuçları özet bir rapor olarak EMO‘nun İnternet sitesinde yayınlanmıştır. Çalışma kapsamında piyasada satılan 3 cihaz seçilmiş ve bunların incelenmesi sonucu hazırlanan raporda şu saptamalar yer almıştır:
 
"-Her üç cihaz da kondansatör fonksiyonu göstermektedir. ...kondansatörlerin, bu cihazların bağlanması öngörülen noktalara tesis edilmesi halinde alınacak sonuç, bu cihazlarla alınacak sonuçtan farklı olmaz, hatta bu cihazların aktif kayıpları dikkate alındığında daha da iyi sonuç alınabilir. 
 
- Bu cihazlar veya kondansatörlerin devrelere bağlanması olayı kompanzasyon işlemi olarak elektrik tesislerinde uygulana gelen yöntemdir. Söz konusu cihazların veya kondansatörlerin tesis edilmesi ile bina tesisatında bağlandıkları nokta ile sayaç arasındaki hatlarda meydana gelen ısınma kayıpları azalmış olur. Hesaplardan (raporda yer alan) görüleceği gibi cihazların kendi kayıpları büyük olduğundan ekonomi yerine ilave aktif enerji tüketimine sebep olmaktadırlar.
 
- Sonuç olarak bu cihazların aktif enerjiden tasarruf sağlaması söz konusu değildir."
Ne yazık ki bu cihazlar görsel ve yazılı medyada reklamlar yoluyla yer almakta; marketlerde, elektronik ortamda satılmaktadır. Kamuoyunun kandırılmasının önlenmesi amacıyla EMO tarafından Reklam Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘na başvuruda bulunulacaktır.
 
 
Elektrik Tasarruf Cihazlarına İlişkin Rapor: http://www.emo.org.tr/ ekler/979e5cc422aa9fc_ek.pdf?tipi=1&turu=X&sube=0

 

 

AdaptiveThemes