Skip to content

EDP 'evet' derken ABF'den 'hayır' açıklaması

19 Ağustos 2010, ekleyen Hasan Duru

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) genel başkanları, bir ortak basın açıklaması düzenleyerek, referandumda “hayır” oyu vereceklerini açıklamış. ABF Genel Başkanı Ali Balkız ve federasyonun başka yöneticileri, referandumda “evet” denmesini savunan Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (EDP) kuruculuğunu yapmıştı. Alevi örgütlerinin açıklaması şöyle:  

 
- Biz Aleviler de 12 Eylül’de HAYIR Diyeceğiz.
 
- Eşit Yurttaşlık Hakkı Sağlayan Yeni Bir Anayasa İsteyeceğiz.
 
Bilindiği üzere; 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’nın kimi maddeleri ile ilgili olarak halk oylaması yapılacak.
 
8 yıldır iktidarda olan AKP, yeni bir Muaviye oyunu ile yine karşımızda olacak. 12 Eylül Anayasası’na karşıymış gibi duran, kendini özgürlükçüymüş gibi takdim eden AKP, halka yalan söylemektedir.
 
Bu oyuna gelmeyeceğiz, HAYIR diyeceğiz.
 
AKP oyun üstüne oyun oynamaktadır.
 
Bilindiği üzere, yakın geçmişte, birçok demokratik etkinlik ve çok güçlü mitinglerle taleplerimizi, dünyanın gözleri önünde haykırdık. AİHM ve DANIŞTAY’dan mahkeme kararları aldık. Bu aşamada oluşan kamuoyu baskısı sonrası, AKP bir “Alevi Açılımı-Çalıştayı” süreci başlattı. Sonunda anladık ki; Alevilerin talepleri derken, meğer kendi taleplerini gerçekleştireceklermiş: mevcudu yetmezmiş gibi ikinci bir din dersi, mevcudu yetmezmiş gibi daha da güçlendirilmiş yeni bir Diyanet İşleri Başkanlığı yarattılar. Biz ne istedikse AKP, tam tersini yaptı.
 
Yetinmedi:
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili taleplerimiz için Anayasal değişiklikler gerekiyor iken; bunları bu paketin içine bile koymadı.
 
Sadece bu nedenle bile olsa; 12 Eylül günü Hayır diyeceğiz.
 
Kaldı ki; bu pakette Kürtlerin, işçilerin-çalışanların, kadınların, çocukların bilim-sanat çevrelerinin talepleri de karşılanmamıştır.
 
Bu paket; memurlara “Toplu Sözleşme Hakkı” veriyormuş gibi gözüküyor ama hemen arkasından, “Kamu görevlileri hakem kurulu” aracılığı ile bunu geri alıyor. 12 Eylül katillerini koruma zırhından çıkaracakmış gibi gözüküyor, ama onun hemen arkasından “zaman aşımı” yoluyla onlara dokunamıyor.
 
AKP bu paketi hazırlarken; ne muhalefete, ne üniversite’ye, ne yargıya, ne işçi-memur sendikalarına, ne odalara, ne Demokratik Kitle örgütlerine ne de bilim-sanat kurumlarına bir şey sormuştur. Şimdi halka soruyor.
 
Sadece bu nedenle bile olsa Hayır diyeceğiz.
 
Yürütülmekte olan referandum kampanyası içerikten yoksundur. Siyasi partiler arası bir çekişme alanına dönüşmüştür. Bir an önce bundan vazgeçilmeli, Anayasa Bilinci; hukuk düzeni, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve haklar alanına dönülmelidir.
 
Buraya dönülebilmeli ki; 12 Eylül faşizmi işte o zaman yargılanabile, buraya dönülebilmeli ki; kim gerçekten 12 Eylül’ün evladı, yetiştirmesi, kim mağduru iyice bilinebile. 
 
AKP’nin bu paketi, kendi ihtiyacının ürünüdür: AKP Kuvvetler Ayrılığı prensibinden rahatsızdır. Yüksek yargıdan kurtulmak istemektedir. Bu sorunu da çözerse, molla rejimine doğru giden yolda önemli bir engelden daha kurtulmuş olacaktır. 
 
Ülkemizin yeni bir Anayasa’ya gereksinimi elbette vardır. Ancak bu yeni Anayasa’nın; ne hazırlanışı, ne de içeriği şimdiki gibi olmalıdır. Bunu sağlamanın yolu ise; tüm ezilenler yoksananlar ve ötekileştirilenler başta olmak üzere; Biz Alevilerin de vereceği demokrasi mücadelesine bağlıdır.
 
Tüm bu nedenlerle 12 Eylül günü biz Aleviler de HAYIR diyeceğiz.
 
Ve bu Hayır deyişimizi; Demokratik-Özgürlükçü-Eşitlikçi yeni bir Anayasa için mücadelenin ilk adımı kabul edeceğiz.
 
Alevi Bektaşi Federasyonu ve Bağlı kurumları Adına Genel Başkan Ali BALKIZ
 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Bağlı kurumları Adına Genel Başkan Turgut ÖKER
 
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Bağlı Kurumları Adına Genel Başkan Ercan GEÇMEZ
 
http://www.hacibektasvakfi.web.tr/icerik/biz-aleviler-de-12-eylul-de-hayir-diyecegiz
 
http://www.alevifederasyonu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=1
 

 

 

 

AdaptiveThemes