Skip to content

Çiftçi-Sen'den Demirel-Erdoğan zincirine TEKEL mektubu

16 Şubat 2010, ekleyen Ali Mert

TEKEL'in bugünkü haline nasıl geldiğini/getirildiğini ortaya koyan metinlerden/ mektuplardan bir yenisi Çiftçi-Sen'den geldi.  Demirel'den Erdoğan'a "birinci dereceden sorumlular"a hitaben yazılan ve hesap soran bu mektuba, RED haber aracılığıyla ulaştık. Bu özet ve bilgilendici mektubu paylaşıyoruz:

Sayın Demirel;
Sigara devleri 1974 yılına kadar sadece 4 ülkeye resmi olarak girememişti. Bunlardan biri Türkiye, diğerleri, İtalya, Fransa ve Avusturya idi.

* 1979 yılında sigara devlerinin ulaşamadığı yegâne ülke Türkiye'yken, “Sigara kaçakçılığının engellenememesi ve döviz kaybını" sebep göstererek, özel teşebbüse sigara üretim ve dağıtımı için imkan verilmesini hükümet programına aldınız.

Sayın Özal,

* 1984 yılında, Türkiye’ye yabancı sigara ithaline izin verdiniz.
* 1986 yılında 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası'nı değiştirerek tütünde devlet tekelini kaldırdınız.
* Yerli ve yabancı sermayenin TEKEL ile ortaklık kurarak tütün mamulleri üretmelerine imkân tanıdınız.
* 1990 yılının Ağustos ayında, Devlet Planlama Teşkilatı kanalıyla İzmir Torbalı'da Philip Morris ve Sabancı Holding’in birlikte sigara fabrikası kurmasına izin verdiniz.
* 3 Mayıs 1991 tarihinde ise Resmi Gazete’de TEKEL’in katılımı olmaksızın tütün mamullerinin üretimine izin verdiniz .

1984-1991 yılları arasında hükümetiniz tarafından yapılan tüm yasal düzenlemeler sonucu, 1992 yılında Philsa sigara fabrikası,Torbalı’da üretime başladı.

Tütün ve Tütün Tekeli ile ilgili yapılan tüm çalışmalar sonucu Amerikan harmanlı sigaraların pazar payı hızla artarken, oriental tütün olarak tanınan Türk tütününün, yurdu olan topraklarda, Anadolu'da kendine yer bulması zorlaştı.

Sayın Çiller,
* 1993-1994 ve 1996 yıllarında aldığınız kararlarla Türk tütününe kota (sınırlama), yabancı tütüne teşvik getirdiniz.

Sayın Erbakan,
* 1996’da aldığınız 8939 sayılı karar ile Türk tütününe kota (sınırlama), yabancı tütüne teşvik getirdiniz.

Sayın Demirel, Özal, Çiller, Erbakan; ülkeyi yönettiğiniz dönemler içinde aldığınız politik kararlar ve uygulamalarınız sonucu tütün üreticisi çiftçiler, geçmişte zor günler yaşadı. Bu uygulamalar ve politikalarınızın olumsuz etkileri günümüze dek katlanarak geldi ve tütün üreticilerimize halen zor günler yaşatmakta.

Sayın Ecevit, Bahçeli, Yılmaz
* TEKEL’in özelleştirilmesini öngören Özelleştirme Yüksek Kurulu kararını, 2 Şubat 2001 tarihinde imzaladınız.

İmzaladığınız bu karara göre TEKEL’in;
* Mülkiyet devri hariç olmak üzere, özelleştirilmesini ve özelleştirme işleminin 3 yılda tamamlanmasını öngördünüz.
* Tütün üreticisi çiftçi ve işçilerin yaşadığı kabusa TEKEL İçki Sanayi A.Ş ve ona bağlı TEKEL İçki Pazarlama A.Ş'nin de özelleştirmesini ekleyerek, üzüm üreticisi çiftçilerin de ellerini böğründe bıraktınız.

Sayın Ecevit, Bahçeli, Yılmaz
* IMF’nin isteği ile 20 Haziran 2001’de Tütün Yasası’nı çıkardınız. Cumhurbaşkanı Sezer yasayı veto etti. Hükümet olarak sizler, IMF’nin 2002-2004 dönemi için düzenlenecek stand-by anlaşmasıyla vereceği 10 milyar dolarlık kredi için şart koştuğu 4733 sayılı “Tütün Yasası”nı 3 Ocak 2002 yılında meclisten eski haliyle geçirdiniz.
* TEKEL’in çiftçilerden tütün alımını çıkardığınız Tütün Yasası ile kaldırdınız.

Tütün Yasası çıkarılmadan önce tütünden geçimini sağlayan aile sayısı 583 bin 474 idi. Günümüzde bu sayı 90’a indi. TEKEL alıma devam etmiş olsaydı tütün üreticisi çiftçiler 1 kg tütünü 30 TL karşılığında satıyor olacaktı. Şimdi üretici çiftçilerimiz, 1 kg tütününe 8 TL bile alamıyor.

Türkiye’de yetişen dünyaca ünlü Türk tütününe, tütün üreticisi çiftçilere, ne yaptınız?

Hiç düşünüyor musunuz? Türkiye’de oy aldığınız yurttaşlardan özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

Sayın Erdoğan,
* 3 Haziran 2003 itibarıyla TEKEL İçki Sanayi A.Ş ve ona bağlı TEKEL İçki Pazarlama A.Ş ile TEKEL Sanayi Sigara A.Ş ve ona bağlı TEKEL Sigara Pazarlama A.Ş’nin ticaret siciline tescillerini yaptınız. Bu yolla, TEKEL’in bağımsız şirket kimliği kazanan sigara ve içki bölümünü ayrı ayrı özelleştirebilmenin önünü açmış oldunuz.
* 2008 yılında TEKEL'in sigara bölümünü, 1 milyar 720 milyon dolara BAT 'a satarak özelleştirdiniz. BAT'ın İzmir'de satın aldığı sigara fabrikalarını kapatmasıyla, politikalarınız, ardında yaşamı kabusa dönüşmüş işçiler bıraktı.
* Tütün üreticisi çiftçilerin ve işçilerin yaşadıkları kabusa TEKEL İçki Sanayi A.Ş ve ona bağlı TEKEL İçki Pazarlama A.Ş'nin de özelleştirmesini ekleyerek, üzüm üreticisi çiftçilerin de ellerini böğründe bıraktınız.
* 28.05.1986 tarihli ve 3291 sayılı kanun ile düzenlenen, 21.02.2001 tarihli ve 4629 sayılı kanun ile kesintileri Genel Bütçe'ye irat edilen Tütün Fonu oluşturuldu. Fonun amacı tütün ekiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, tütün ekicilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi, tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, yurt dışında Türk tütününden sigara üretecek fabrikaların kurulması vb. idi.
* 29 Aralık 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ithal edilen tütünlerin bir kilogramı üzerinden 3 dolar, bir paket üzerinden 40 sent olarak alınan Tütün Fonu'nu 1 Ocak 2010'da her türlü tütün mamulünün ithalatında kaldırdınız. Bununla da kalmayarak, Tütün Fonu'nu “Homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütünler”den de kaldırdınız.

Türkiye tütün ve tütüncülüğüne böylece öldürücü darbeyi vurdunuz!

Son darbe olarak, TEKEL Sanayi Sigara A.Ş ve ona bağlı TEKEL Sigara Pazarlama A.Ş’yi özelleştirdiniz. TEKEL özelleştirme sürecine girdiği dönemde çalışan sayısı 45 bin idi. Yani TEKEL fabrikaları 45 bin aileye iş ve aş kapısıydı. Şimdi bir avuç olarak kalmış TEKEL işçisini başınızdan atmak, işini, aşını zora sokmak için için 4-C formülünü geliştirdiniz ve uygulamaya koydunuz.

Sayın Erdoğan;
* Seçim meydanlarında "Tütün Yasası ve Şeker Yasası yanlıştır, adil değildir" diyerek vatandaşın oyunu istediniz ve aldınız.

Siz ne yapıyorsunuz?
* Tütün üreticisi çiftçileri kaderleriyle başbaşa bıraktınız. TEKEL çalışanlarını işinden edecek politikalar uyguluyorsunuz. Yani geçmiş hükümetlerin, karar alıcıların size açtığı yanlış yolda ilerliyorsunuz.

Yoksa şöyle mi demek istiyorsunuz?
* "Biz devlet olarak Tütün ve Tekel ürünlerinden elde edeceğimiz kazancı sigara ve içkinin üzerine koyduğumuz vergilerle zaten alıyoruz. Tütün üreticisi çiftçiler ile Tekel çalışanı işçilerin ne hali varsa görsün."

Evet, Sayın Süleyman Demirel, Turgut Özal (Mesut Yılmaz), Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit (Hüsamettin Özkan - Masum Türker) ve Mesut Yılmaz; bir araya geliniz.

"Bizler karar alıcı olduğumuz dönemde yanlış kararlar aldık" diyebilme erdemliliğini gösteriniz, vatandaşınızdan özür dileyiniz.

Ardından günümüzde karar alıcı konumda olan 60. Hükümetin Başbakanı Sayın Erdoğan’a da "Bizim yaptığımız yanlışı sürdürme" diye salık veriniz.

Mecliste olan ve olmayan tüm müttefikler, biraraya geliniz. Tütün üreticisi çiftçiler ve TEKEL çalışanlarına insan onuruna yaraşır bir çözüm öneriniz.

* Ali Bülent Erdem: Çiftçi-Sen Genel Sekreteri, Tütün-Sen Genel Başkanı
* Abdullah Aysu: Çiftçi-Sen Genel Başkanı

 

 

 

AdaptiveThemes