Skip to content

Birgün'ün, EMEP'in ve ESP'nin bayram mesajları

20 Eylül 2009, ekleyen Hasan Duru

Bu yıl hem bazı sol yapılar hem de ÖDP çizgisinde yayın yapan Birgün gazetesi bayram mesajları yayımladı. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel bayramın adını anmazken, Birgün gazetesi ile Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) "Şeker Bayramı" yerine "Ramazan Bayramı" demeyi tercih etmiş.

Birgün gazetesinde çıkan ve farklı haber siteleri tarafından da aktarılan mesaj şu şekilde: 

Bize her gün bayram

Ramazan Bayramı BirGün'e de geldi

Arife günü BirGün'ün genç çalışanları, büyüklerinin ellerini tek tek öptü. Büyükleri onları sevdi, öğütler verdi ve şeker dağıttı.

BirGün ekibinin neredeyse tamamı devrimci, sosyalist, komünist, anarşist gençlerden oluştuğu için dini bayramların tamamına eşit mesafede duruluyor. Sünni Müslümanların bayramları kadar, Alevilerin, Şiilerin, Protestanların, Ortodoksların, Katoliklerin; kısacası tüm inançların bayramlarına "bizim bayramımız" diyebiliyoruz. Dinler ve mezhepler o kadar çok ki, sonuçta bize her gün bayram oluyor.

Aslında bütün yıl durmadan çalışıp, karşılığında sadece sevgi kazanabilen tuhaf bir ekip olduğumuz için; bizim gibilere her günün bayram olması kadar doğal bir şey yok.

Müslüman kardeşlerimiz bu bayramı da hem sevinçle; hem de Irak'ta, Afganistan'da, Sudan'da devam eden ve bazılarında bizzat Müslümanların suçlu olduğu savaşların burukluğu ile yaşayacak.

İlk yağmurda boğulacak, ilk depremde ezilecek, ilk fırsatta işinden kovulacak milyonlarca yoksul kardeşimiz, bu bayramla biraz olsun gülmeyi deneyecek.

Bizlere gelince:

Oruç tutmasak da, teravihe gitmesek de, rakıyı bırakmasak da bu bayram bizim de bayramımız.

Bu sabah en temiz giysilerimizi giyeceğiz; analarımızla, babalarımızla, dostlarımızla hasret gidereceğiz.

İslam âleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Dostlukla, sevgiyle, kardeşlikle

nice bayramlara...

http://gazete.netgazete.com/ArsivGoster.aspx?code=pFMo0mYNYcMdMaadfmaHuUIflRe%2fIb6mXR8AARzbRbw%3d

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel'in yayımladığı bayram mesajı şöyleydi: 

Aç ve işsiz kalmayacağımız, savaşları ortadan kaldıracağımız barış ve kardeşlik günlerinde bayram kutlamaları dileğiyle halkımıza sağlık ve esenlik diliyorum.

Hayatımızı çekilmez hale getiren sıkıntılar içinde yeni bir bayramı karşılıyoruz. Ne yazık ki bu durum çok küçük bir tuzu kuru sermaye camiası dışında halkımızın büyük kesiminin genel halidir. Ülkeyi yönetenler emekçilere bir nebze olsun nefes aldıracak bir hal bırakmamaktadır. Gelecek günlerde genel halimizin iyi olacağına dair hükümetin sahte söylemleri dışında kimsenin söyleyebileceği bir şey yoktur.

Bu ülkede yaşayanlar olarak ne istiyoruz? Çalışabileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz bir iş, sağlık, güvenli bir ortam ve barış. Ortada olduğu gibi çoğunluğumuz bunlara hasret bir şekilde ömür dolduruyoruz. Kapitalist sistem ve ondan beslenenler sayesinde 6 milyon çalışabilir insanımız işsiz ve açlıkla karşı karşıya. Hükümet hazırladığı orta vade programında %6 küçülmeyi planlıyor. Bunun bütün kamu hizmetlerine yeni zamlar ve vergi artışları anlamına geldiğini sokaktaki çocuk bilmekte. İşte sağlık hizmetlerinde hastanın ödeyeceği katkı payında artış haberleri gündeme düşmekte. Yıllardır benzer şekilde çark dönmekte. Sermaye kesimlerinin halkın kaynaklarının yağmalanmasıyla karları artarken, çoğunluğun sefaleti artmakta.

Yeni Osmanlı heveslisi sahte “demokratik açılımcılar” Kürtlerle, Ermenilerle barış sözleri ederken halkların, Kürtlerin barış taleplerini yok sayıyor. İşte yeniden sınır ötesi tezkere isteği, işte yeni milyon dolarlık füze alımı girişimleri. Kürtler baskı görmeye devam etsin, askeri operasyonlar sürsün, gençler ölmeye devam etsin, ama bunun adı demokratik açılım olsun. Bu anlayışla ne açlığın önlenmesi ne de barışın sağlanması mümkün değildir. Ne yazık ki bu körlük ve açmaz halkımızı tehdit etmeye devam ediyor.

Bayramdan hemen sonra okullar açılacak, çocuklarımız okullara gidecek; yeni harcamalar, aile bütçesinde yeni yükler bizi bekliyor. Ama piyasacı devlet yönetimi halkı bu güçlüklerle çoktan baş başa bırakmış durumda. Daha 10 gün önce sel “felaketiyle” kahrolan İstanbul ve Trakya halkı verilen birçok söze rağmen kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Rant, yağma ve sömürü çarkları dönmeye devam etmekte, acılar dinmemektedir.

İşçiler ve emekçiler olarak bu tabloya itirazımız vardır. Bu gidişatı tersine çevirmek için kendi gücümüzden başka güveneceğimiz bir güç yoktur. İşe, eğitime, sağlığa, barışa ve özgürlüklere kavuşmak için hükümetin sahte söylemlerini yere çalmak ve karşılarında haklarımız için birleşmek, harekete geçmek zorundayız. Onlardan duyacağımız boş ama umut dolu sahte bayram mesajlarına yanıtlarımızı her alanda vermeliyiz. İşte, okulda, mahallede, yaşadığımız her alanda mücadeleden başka yolumuz yoktur. Aç ve işsiz kalmayacağımız, savaşları ortadan kaldıracağımız barış ve kardeşlik günlerinde bayram kutlamaları dileğiyle halkımıza sağlık ve esenlik diliyorum.

http://www.emep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265:ac-ve-isiz-kalmayacamz-savalar-ortadan-kaldracamz-bar-ve-kardelik-guenlerinde-bayram-kutlamalar-dileiyle-halkmza-salk-ve-esenlik-diliyorum&catid=35:basn-acklamalar&Itemid=92

Ezilenlerin Sosyalist Platformu da (ESP) bayram mesajı yayımlayanlar arasındaydı: 

Halklarımızın bayramını kutluyoruz

Bir bayrama daha savaşın, yoksulluğun, kapitalist felaketlerin gölgesi altında giriyoruz. Halkımız ihmalin büyüttüğü sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik halklarımızın bayram coşkusunu hüzne ve burukluğa dönüştürüyor.

Halklarımızın barış özleminin yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Fakat egemenlerin savaş ısrarı ocaklara ateş düşürmeye devam ediyor. Hayatlarının baharında soldurulan gençlerimizin hüznünü yaşıyoruz.

Burjuva egemenler ile emekçi halkımız iki ayrı bayram yaşıyor. Bayramın birleştiriciliğinin üzerine açlığın, yoksulluğun ve krizin gölgesi düşüyor. Kriz vuruyor, mutfaklarda yangın büyüyor. Burjuva egemenler ve devleti yönetenler ise, lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor, hamasi nutuklar atıyorlar.

Bayramlar halklarımızın tarihinden, geleneklerinden, kültürlerinden süzülüp gelmektedir. Bayram barıştır, paylaşımdır, dayanışmadır, mutluluktur, coşkudur.

Ezilenlerin Sosyalist Platformu olarak, bayramının barışın, kardeşliğin ve paylaşımın büyütülmesine vesile olmasını diliyoruz. Farklı ulus ve mezheplerden halklarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz.

http://www.atilimhaber.org/haberler/2009/09/19/ ESP__Bayram_baris_ve_kardeslige_vesile_olsun.html

 

 

AdaptiveThemes