Skip to content

BDP, EMEP, SHP, LDP dahil 13 partiden açıklama

11 Mart 2010, ekleyen Hasan Duru

13 siyasi partinin temsilcileri, seçim barajının kaldırılması için bir ortak açıklama yapmış. Konu hakkındaki basın toplantısında, ortak açıklamayı, Yeşiller Partisi Eşsözcüsü Hüseyin Göngör okumuş. İmzacı partilerin listesi şöyle: 

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP)
Emek Partisi (EMEP)
Emekçi Hareket Partisi (EHP)
Güçlü Türkiye Partisi (GTP)
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR)
Liberal Demokrat Parti (LDP)
Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP)
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
Sosyalist Parti
Türkiye Birleşik İşçi Partisi (TBİP)
Türkiye Hümanist Partisi (THP)
Yeşiller Partisi (YEŞİLLER)

Taksim Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısına BDP PM üyesi Şamil Altan, DSİP Genel Başkanı Doğan Tarkan, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Güven Gerçek, EHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Atak, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Azad Sağnıç, LDP Genel Başkan Yardımcısı Feyza Geçmen, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, Sosyalist Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Akın, TBİP Genel Başkanı Zeki Kılıçaslan ve Yeşiller Partisi Eşsözcüsü Hüseyin Güngör katılmış (Kaynak).

Ortak açıklama metni ise şu şekilde: 

SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN, ADİL VE DEMOKRATİK BİR SEÇİM SİSTEMİNE GEÇİLSİN!

Siyasi partiler, her türlü düşüncenin politik süreçlere katılmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bu işlevlerini yerine getirmeleri ise adil ve demokratik bir seçim sisteminin varlığıyla mümkün olabilir. Ancak 12 Eylül darbesinin yarattığı antidemokratik, yasakçı ve militarist zihniyetin ürünü olan ve ne yazık ki bütün iktidarlar tarafından ‘’yönetimde istikrar’’ gerekçesiyle savunulan % 10’luk seçim barajı demokratik temsile engel olmaktadır.

Seçim barajı kaldırılmalıdır; çünkü dolaylı ve dolaysız olarak pek çok adaletsizliğe yol açmaktadır. Baraj engeline takılan siyasi partilerin aldıkları oylarla çıkarmaları gereken milletvekillikleri barajı aşan partilere dağıtılmakta, bu partiler aldıkları oy oranının çok üzerinde sandalye sayısı elde etmektedirler. Bu sistem nedeniyle örneğin 2002 genel seçimlerinde olduğu gibi halkın oylarının % 46'sı meclis dışında kalan partilerde toplanabilmekte, seçimde birinci olan parti ise oyların % 34'ünü aldığı halde % 66'ya varan bir meclis çoğunluğu elde edebilmektedir.
 
Seçim barajı kaldırılmalıdır; çünkü demokrasinin temeli olan ‘’temsilde adalet’’ ilkesi zedelenirken ‘’yönetimde istikrar’’ın sağlandığını söylemek, rejim tartışmalarının hiç bitmediği ülkemiz için oldukça zordur. Yönetimde istikrar savının aksine tek parti iktidarları, hükümetlerin en çok tartışıldığı, en derin siyasal krizlerin, hukuksuzlukların, hak kayıplarının ve toplumsal gerginliklerin yaşandığı dönemler olmuştur. Bu süreçte kurulan hükümetlerin gerçekte demokratik meşruiyete sahip oldukları söylenemez.
 
Seçim barajı kaldırılmalıdır; çünkü bu seçim sistemi meclise halkın değil, gerilim politikasıyla toplumu kutuplaştırıp birbirlerinin değirmenine su taşıyan liderlerin iradesini  yansıtmaktadır. Ülkenin halk adına yönetildiği, ülkenin kaderinin halk adına belirlendiği yer olması gereken Meclis, gerçekte halka kapalıdır.
 
Seçim barajı kaldırılmalıdır; çünkü seçmeni güçlüden yana tercihe zorlayarak siyaseti alternatifsiz bırakmakta ve böylece parti içi demokrasiyi fiilen engelleyerek lider sultasını pekiştirmektedir. Bugün milletvekillerinin kim olacağını belirleme yetkisi bazı istisnalar dışında tamamen birkaç siyasi parti liderinin tekelindedir ve seçilmek ancak onlara tâbi olmakla ve onlardan olur almakla mümkündür. Bu kaygıyla hareket eden vekiller iradelerini özgürce kullanamamakta, Meclis'teki  bir siyasi partinin milletvekili sayısı, parti liderinin sayısal gücünden başka bir anlam ifade etmemektedir.
 
Seçim barajı kaldırılmalıdır; çünkü dünyada uygulanan en yüksek oran olan % 10’luk barajın neden olduğu çarpıklık Türkiye’de demokratik ve özgür siyaset yapmayı imkânsız hale getirmiştir.
 
Başta AKP olmak üzere Meclis’teki ve Meclis dışındaki bütün siyasi partilere sesleniyoruz:
 
Gelin, adil temsil için ilk ve en somut adımı atarak seçim barajını derhal kaldıralım ve seçim sistemini demokratikleştirelim.
 
Gelin, hep birlikte siyaseti halka geri verelim.
 
Gelin, kısır, renksiz ve halk nezdinde güvenirliği tartışmalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, güven duyulan, toplumdaki farklılıkları yansıtan, çok sesli ve çok renkli gerçek bir meclis haline getirelim.
 
Gerçek bir demokrasi için ön koşul olan bu çağrımıza Meclis’teki iktidar ve muhalefet partilerinin verecekleri yanıt demokrasi yolunda bir samimiyet testi olacaktır.
 
Biz aşağıda imzası olan siyasi partiler, en kısa zamanda her siyasal görüş ve düşüncenin sandıktaki gücü oranında Meclis’te temsiline olanak sağlayan, barajsız ve adil bir seçim sistemine geçilmesini samimiyetle savunuyor, bu amaçla demokrasiden yana olduğunu ileri süren bütün siyasi partileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyoruz. (Kaynak)

 

Yorumlar

Güçlü Türkiye Partisi (GTP)

11 Mart 2010, yazan Fatih Polatlı,
Yorum no: 2199

Bu da liberal bir parti. Genel başkanı, zamanında liberallerin "ekonomistler" adlı e-posta grubunun kuruculuğunu yapmış olan Tuna Bekleviç. AKP'nin kapatılması ihtimalinin tartışıldığı dönemde, GTP'nin, AKP'nin yedekliğini yapacağı iddia edilmişti. Recep Tayyip Erdoğan'la o dönemde bir "ikili görüşme" yapan Bekleviç, daha sonra, "bir dizi temaslarda bulunmak üzere" Washington'a gitmişti (Kaynak). Amblemleri şöyle:

 

 

AdaptiveThemes