Skip to content

Bakanlıktan, ÖDP üyesi diye, TMMOB başkanına suçlama!

7 Mayıs 2010, ekleyen Fatih Polatlı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı Bakanlık Müfettişliği tarafından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) yönelik bir inceleme başlatılmış. Bakanlığın başmüfettişi, birliğe gönderdiği yazıda, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı'nın Ufuk Uras ile ilişkisinden bile söz etme gereğini duymuş! TMMOB tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: 

"Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine yönelik raporu üzerinden Örgütümüze yönelik saldırılar sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu’na asılsız ve mesnetsiz iddialarla başvuran bir kişi veya kişilerin dilekçesi üzerinden şimdi de Bayındırlık Bakanlığı TMMOB için inceleme başlattı.

Bir kişi veya kişilerin Devlet Denetleme Kurulu Raporu üzerinden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği‘ne hitaben yazdığı dilekçe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ciddiye alınarak, DDK‘nın 12.01.2010 tarihli ve 54/23 sayılı yazısı eşliğinde Başbakanlığa iletilmiştir. Başbakanlık da 29.01.2010 tarihinde aynı yazıyı, TMMOB hakkındaki iddiaların incelenmesi amacıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı‘na göndermiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu kapsamda 6 Mayıs 2010 tarihli yazısıyla TMMOB‘den yeni belgeler istemiştir.

Söz konusu dilekçenin Başbakanlığa iletildiği 12.01.2010 tarihine bakıldığında ise DDK raporunun tamamının henüz web sitelerinde yayımlanmadığı ve konunun muhatabı olan TMMOB‘nin dahi raporun tamamına ulaşamadığı görülmektedir." (Kaynak)

TMMOB'nin İnternet sitesinde bakanlık müfettişinin gönderdiği yazıya da yer verilmiş. Beş sayfalık yazıdaki bazı ilginç ifadeler şunlar (ifade bozukluklarına ve "Özgürlük ve Demokrasi Partisi" denmesi türünden yanlışlara dokunulmadı): 

"ZMO Başkanı Gökhan GÜNAYDIN'ın işçi partisine yakınlaştığı dönemde İşçi Partisi tarafından Almanya da düzenlenen mitinge ZMO'nun parası ile Oda adına katılmasının doğru olmadığının tespit edilmesi, amaç dışı faaliyetlerde bulunulması, bunlar için para harcanması,"

"TMMOB ve Bağlı Odalarından bazıları sendikal diğer bazı meslek odaları ve bazı siyasi partiler ile organik bağ içindedir."

"TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI ve bazı yöneticilerin Özgürlük ve Demokrasi Partisi üyesi olduğu ve TMMOB Başkanı sıfatı ile bu parti ile sıkı ilişkileri olduğu bilinmektedir."

"Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan GÜNAYDIN'ın iki dönem KESK Yönetim Kurulu üyesi olduğu, şu anda CHP parti meclisi üyesi olduğu ve 2007 seçimlerinde CHP'den Ankara milletvekili adayı olduğu 40 000 den fazla üyesi (olan ama gerçek sayısını TMMOB a fazla aidat vermemek için bildirmeyen) bir meslek odasını CHP'nin arka bahçesi haline getirdiği, kamuoyu tarafından bilinmektedir."

"TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI ÖDP üyesidir ve ÖDP Başkanı Ufuk URAS'a muhalefet ettiği dönemde TMMOB Başkanı sıfatı ile 'ÖDP solun AKP'si oldu' diyebilmektedir."

Kaynak: http://www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/dfbe1afcf9246bb_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Yorumlar

BDP'ye geçse bunlar olmazdı

7 Mayıs 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 3265

Liberal solcular gibi AKP'cilik yapıp demokrasinin nimetlerinden istifade etmesini beceremeyenlerin başlarına böyle şeyler gelir. Odaları demokratikleştirme yasasının eli kulağında. Buna oy vermeyenler Ahmet İnsel'den fena azar işitecekmiş.

 

 

AdaptiveThemes