Skip to content

Ahmet İnsel'e kötü haber: İngiliz İşçi Partisi bile sınıf diyor!

21 Ocak 2010, ekleyen Ali Mert

Türkiye'de "yeni sol parti" girişimcilerinin sözcülerinden Ahmet İnsel "artık sınıfsal söylemleri bırakmak gerektiği"ni ifade ederken, İngiliz tahtırevalli sisteminin "İşçi Partisi" adını taşıyan ancak işçi düşmanı politikaları hayata geçirmesiyle ünlü kesimi, başkan yardımcısının ağzından, "sınıf ve eşitsizlik siyaseti yapacağız" diyecekmiş. Harriet Harman'ın yarın yapması beklenen açıklamaları, bugünkü İngiliz gazetelerinin manşetlerinde yer alıyor ve "Sınıf ve eşitsizlik konusunun, muhafazakârlarla ayrımları belirleyen temel husus" olacağını duyuruyor.

Genel seçim kampanyasının temeline sınıfın ve eşitsizliğin konacağını açıklayacak olan İşçi Partisi başkan yardımcısı Harman, dayanaksız atmamak için olsa gerek, profesör John Hills başkanlığında bir kurula, konuyla ilgili 420 sayfalık bir rapor hazırlatmış. İngiliz toplumundaki eşitsizlik göstergelerini ortaya koyan rapordan The Guardian'ın seçtikleri arasında şunlar var:

- Üç yaşındaki çocuklar okula hazırlık açısından değerlendirildiğinde, nüfusun en yoksul yüzde 20'lik kesimindekiler, en varlıklı yüzde 20'lik kesimindekilere göre yarı yarıya geride imişler.

- Okullarda ücretsiz gıda yardımı alan çocuklar, okul çağının bütün evrelerine dair göstergelerde daha kötü konumda imişler.

- Ülkenin daha varlıklı bölgelerindeki ortalama yaşam süresi beklentisi, yoksul kesimlerindekilerden 13 yıl fazla imiş. 

- En varlıklı yüzde 20'lik kesimdeki erkeklerin mesleki emeklilik sigortası sistemine dahil ve dolayısıyla mali güvenceye sahip olma oranı, en yoksul yüzde 20'lik kesimdeki erkeklerin 4 katı imiş. 

Kaynak: http://www.guardian.co.uk/politics/2010/jan/20/harriet-harman-class-general-election

İlgili haberimiz: Ahmet İnsel (eksik) demiş

 

 

AdaptiveThemes