Skip to content

ABD'de 'hane başına savaş maliyeti' verileri

14 Nisan 2010, ekleyen Ali Mert

ABD'de sağlık politikalarında kamu payıyla ilgili tartışmalara dönük bir şeyler araştırırken, bütçe harcamalarının genel dağılımına dönük halkı bilgilendirme amacıyla çalışan"Ulusal Öncelikler Projesi" adlı bir kuruluşa ve sitesine denk geldim. Diğer önemli veri ve çalışmalarının yanı sıra, 2001'den itibaren Irak ve Afganistan savaşlarının ABD vatandaşlarına maliyetini, anlık olarak yansıtan bir "sayaç" hazırlamışlar, bunun için de www.costofwar.com diye ayrı bir site açmışlar. Savaşı, emperyalist saldırıları, insan hayatını ve ölümleri, istatistiğin soğuk diliyle açıklamak bir hayli zor olsa da, en azından, ABD vatandaşlarını, "bu saldırganlık bize kaça mal oluyor" diye bir sorgulamaya teşvik etmeleri bile önemli!

Sayaçtan, ABD için genel ve tek tek eyaletlere dönük ayrımlarla birlikte, hem Irak, hem Afganistan savaşı hem de ikisinin toplamı için, kişi başına, hane başına, her bir vergi mükellefi başına maliyetleri ayrı ayrı takip etmek mümkün. 

En geneline baktığımızda, 2001'den itibaren "toplam"da, 1 trilyon dolara yaklaşan (982 milyar dolar) bir "savaş maliyeti" söz konusu. Bunun 717 milyar dolarını Irak, 265 milyar dolarını Afganistan savaşı oluşturuyor.

Her iki savaşın kişi başına maliyeti: 3,341 $ (2, 439 $'ı Irak, 902 $'ı Afganistan)

Vergi mükellefi başına maliyeti: 7,371 $ (5,380 $'ı Irak, 1,990 $'ı Afganistan)

Hane başına maliyeti ise: 8, 746 $ (6,384 $'ı Irak, 2,362 $'ı Afganistan)

Diğer ayrıntılar ve sürekli artan "maliyet", sürekli akıp giden "sayaç", sürekli büyüyen rakamlar için Kaynak: http://www.costofwar.com/ 

 

 

 

AdaptiveThemes