Skip to content

6-7 Eylül'ün yıldönümü vesilesiyle Markaris'in son polisiyesi

9 Eylül 2010, ekleyen sinangrozni

Heybeliada doğumlu, Angelopoulos'un çok sayıda filminin senaryo yazarı ve romancı Petros Markaris'in son polisiyesi "Eskiden, Çok Eskiden"in konusu, yaşlı bir Rum kadının, yaşamının son döneminde eski hesapları kapatmak üzere İstanbul'a gelerek cinayetler işlemesi ve Komiser Haritos'la, Türk komiser Murat'ın kadının peşine düşmesi olarak özetlenebilir. Yine komiser Haritos'un başkahramanı olduğu, "Alan Savunması" ve "Che İntihar Etti" romanları kadar olmasa da, Markaris'in bu kitabını da merakla okuduğumu söyleyebilirim.

Markaris'in polisiyelerinde, toplumsal alana yapılan göndermelerin ve bazı güncel ya da tarihsel olaylarla kurulan ilişkilerin, yazarın önemli bir yönü olduğunu düşünüyorum. Yani yazarın kitaplarını, yalnızca katilin kim olduğunu öğrenmek için okumuyorsunuz. Bu kitapta da, yukarıdaki unsurlar yer almakta. Burada aktarmak istediğim, 6-7 Eylül olaylarının, hakkında daha önce fazla bir şeye rastlamadığım bazı sonuçları hakkında. Markaris kurgusu içerisinde, bu olaylar sonucunda birçok Rum'un, apar topar ülkeyi terk ederlerken ya da nihai olarak 1964 mübadelesi sonucunda terk ederlerken, evlerini dükkanlarını üç kuruşa satmalarını ve bu mülkleri toplayan (dolayısıyla İstanbul'da kalan) bazı Rumların çarpıcı ve hızlı bir biçimde zenginleşmelerini de işlemiş. Bu açıdan roman, etnik nedenleri ön planda olan bazı olayların ekonomik ve sınıfsal arka planının ne kadar baskın olduğunu da, 6-7 Eylül olaylarının bu kez diğer yüzünden anlatmakta.

Daha önce Markaris okumayanlara tavsiye ederim, hatta ismini andığım diğer romanlar da okunursa, Komiser Haritos ve ailesinin hikayesine ve Markaris'in ince mizahına vakıf olmak da kolaylaşır.

 

 

AdaptiveThemes