Skip to content

10 Aralık Hareketi yeni parti girişiminden çekilmiş

2 Şubat 2010, ekleyen Hasan Duru

10 Aralık Hareketi, Ufuk Uras’ın girişimiyle başlatılan ve Özgürlükçü Sol Hareket’in yanı sıra Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) ile Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) yöneticilerinin de katıldığı "yeni sol"cu parti kurma çalışmalarından çekildiğini duyurmuş. 30 Ocak günü alınan çekilme kararı, 1 Şubat Pazartesi günü sürecin diğer bileşenlerine yazılı bir açıklamayla bildirilmiş. Kurumun İnternet sitesinde yer verilen açıklamada, “grupsal tutum ve davranışların” aşılması yoluyla iktidar adayı olabilecek bir partiye ulaşılması umudunun yitirildiği belirtilmiş. Açıklamanın altında imzası bulunan 10 Aralık Hareketi Yürütme Kurulu, Süleyman Çelebi, Burhan Şenatalar, İbrahim Kaboğlu, Altan Ertürk, Bahattin Günel, Muammer Keskin, Nazik Işık, Nilüfer Mete, Oğuz Kaan Salıcı ve Ömer Kaymakçalan’dan oluşuyor. Yapılan açıklama şöyle: 

 
Sayın
Eşgüdüm Kurulu Üyeleri,
 
10 Aralık Hareketi çalışmalarını ilk günden itibaren “yenilenme, bütünleşme, kitleselleşme” şiarı ile yürütmektedir. 10 Aralık Hareketi, kendisi dışındaki kişi ve gruplarla ortak politik hedeflere yönelik olarak ilkeli, tutarlı ilişkiler kurarak yakınlaşmayı ve giderek tek bir siyasal örgütte bütünleşmeyi hedeflemiştir. Bütünleşme hedefini tek başına yeterli görmediğini her fırsatta belirterek, temel koşulun yenilenme olduğunu, bunun da öncelikle siyaset yapma anlayışında ve pratiğinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştır.
 
Bu bakış açısıyla 2009 yazından bu yana önce SHP, sonra Temas Heyeti, daha sonra da ABF temsilcileri ile çok sayıda görüşme ve toplantıya katıldık. Ocak başından itibaren katıldığımız toplantılar ve yürüttüğümüz müzakere sürecinde gelinen noktada; umudumuz ve amacımız olan yenilenme, bileşenlerin süreç içinde kendilerini aşması yoluyla oluşturulabilecek yeni bir dayanışma ve paylaşma anlayışı, arkasından da güçlü bir bütünleşmeye ulaşılması olanağının tüketildiğini düşünüyoruz. Bugünkü tablodan, kendi içinde grupsal tutum ve davranışları aşarak güven ortamı yaratmış, ilkeli, tutarlı ve geniş kitlelere umut - güven verecek iktidar adayı bir partiye ulaşılması umudunun yitirildiği sonucuna vardığımızdan, bu süreçte daha fazla yer almayı ve sorumluluk taşımayı 10 Aralık Hareketi olarak doğru bulmuyor, partileşme süreci görüşmelerinden çekiliyoruz.
 
Saygılarımızla,
10 Aralık Hareketi Yürütme Kurulu
 
Kaynak: http://www.10aralik.org/haber2.php?icerik=05d90cb8d7a9e9452f1b152b818269e7
 
İLGİLİ HABER:
 
Yeni sol parti girişimcileri: 'Yola devam ediyoruz'

Yorumlar

10 Aralık Hareketi'nden açıklama

11 Şubat 2010, yazan Hasan Duru,
Yorum no: 1937

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin de katıldığı bir toplantı sonrasında, 10 Aralık Hareketi'nin İnternet sitesine konan açıklama şöyle: 

10 ARALIK HAREKETİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

10 Aralık Hareketi, 7 Şubat 2010 günü İstanbul’da aralarında
Politika Geliştirme Kurulu, Danışma Kurulu ve İl Temsilcilerinin
olduğu bir değerlendirme toplantısı düzenlemiştir.

“Dört Bileşenli” partileşme çalışmalarına devam etmeme kararı
alan Hareketimiz toplantıda bundan sonraki süreci tartıştı.
Aşağıda satırbaşları özetlenen noktalar mutabakatın sağlandığı
konular olarak öne çıktı:

1) 10 Aralık Hareketi’nin Türkiye’nin sorunlarına yönelik tahlillerinin
ve çözümlere ilişkin temel yaklaşımlarının doğruluğunu koruduğuna
inanıyoruz.

2) Bugünkü partiler yelpazesinde günümüz koşullarına uyan, gerçekçi
çözümler öneren ve iktidar şansı olan bir parti bulunmadığı açıktır.

3) 10 Aralık Hareketinin temel yaklaşımları 2010 Türkiyesi için doğru
bir projedir.

4) Türkiye’nin bugünkü siyasal tablosunda gördüğümüz boşluk ve
ihtiyaç sosyal demokrasi odaklı bir kitle partisidir. Bu parti özgürlükler,
sivilleşme, yerelleşme, katılım, sosyal adalet, teknolojik ve ekonomik
ilerleme gibi konuların tümünde net, cesur ve kararlı bir parti olmalıdır.

5) 10 Aralık Hareketi bugüne kadar bir siyasal hareket olarak çalışmış
ve belirli koşullarda bir siyasal aktör olarak ön plana çıkmıştır.

6) Dörtlü süreçte devam etmeme kararından sonra 10 Aralık Hareketi
çalışmalarını etkinleştirerek durumunu güçlendirecektir.

7) 10 Aralık Hareketi’nin çalışmalarındaki verimliliği ve etkinliği
yükseltmek amacıyla, Hareketin bugünkü durumunun, olanakların
ve sorunların nesnel ve ayrıntılı bir değerlendirmesi sonucunda
organlarda ve çalışma yöntemlerinde gerekli görülecek yenilenme
hayata geçirilecektir.

8) Yeni dönem daha katılımcı, daha aktif, dışa dönük çabaların yoğunlaştığı
bir şekilde örgütlenecektir.

Kaynak: http://www.10aralik.org/index.php

 

 

AdaptiveThemes