Skip to content

Referandumda ne demeli?

Evet
6% (14 oy)
Yetmez ama evet
3% (6 oy)
Hayır
82% (177 oy)
Boykot
6% (13 oy)
Umurumda değil
1% (3 oy)
Fikrim yok
1% (3 oy)
Toplam oy: 216

 

 

AdaptiveThemes